Meny
Velg seksjon Barnehage
Fagutviklere
Tospråklig assistanse
Sandnes kommune er NAFO kommune
Holbergs gate 15 4302 SANDNES Vis på kart
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Marit Midtskog
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning

Begge avdelingene hadde planleggingsdag tirsdag 2.januar.

Barnehageavdelingen hadde tema «Muntlige og tospråklige fortellinger» om å fortelle eventyr, myter og andre historier til barn.

Dagen ble ledet av Marianne Stenerud, og hun hadde også med seg Kasia Kolska som forteller.

De tospråklige fagarbeiderne og assistentene fikk gode tips, arbeidet med øvelser og verktøy for hvordan de kan formidle historier alene eller sammen på to ulike språk. Det var øvelser i å huske, gjenfortelle, forandre, sette sitt personlige preg på historiene og å gjøre dem levende og spennende å høre på.

Gjennom kurset fikk de lære flere korte eventyr som de med glede kan bruke i barnehagene etterpå. 

Barnehageavdelingen var svært godt fornøyd med planleggingsdagen og glad for å ha fått påfyll til arbeidet sitt i barnehagen.


Aktuelle kompetansetilbud for barnehager

Torsdag 2.november 12.00 – 14.00: Dialogisk lesing

Målgruppe: Tilsatte i barnehage (også lærere i 1. og 2. klasse kan ha nytte av kurset)

Dialogisk lesing handler om glede, gode relasjoner, barns medvirkning, utvide barns verden og språkutviklende kommunikasjon, gode billedbøker - og lesing som en dialogisk metode. Kompetente voksne og fleksibilitet er viktige stikkord.

Dialogisk lesing kan brukes som målretta og systematisk språkstimulering i barnehagen. Metoden er enkel samtidig som den krever noe forberedelse.

Torsdag 9.november 12.00 – 15.00: Digitale ressurser – bruk av app’er i språkarbeidet

Et praktisk kurs, hvor man har med egen iPad. Anbefaler å laste ned app’ene «Book Creator», «Språkkista 2» og «Drawing pad»

Den nye rammeplanen med et tydelig digitalt perspektiv. I kapittel 8. «Barnehagens arbeidsmåter» er det satt av et helt avsnitt om «Barnehagens digitale praksis». Der står det bl.a. at personalet skal:

• Legge rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.

• Vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk.

• Utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.


Sandnes kommune har avtale med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) om å være fokuskommune. Innen vår egen kommune velger barnehageeier og skoleeier ut virksomheter som blir fokusvirksomhet. I vår kommune er disse enhetene fokusvirksomheter:  

Rådhusmarka/ Langgata barnehage,

Aspervika skole og Høyland ungdomsskole,

Sandnes læringssenter  

 

Hva innebærer et nærmere samarbeid mellom NAFO og en kommune? 


Husk at fristen for innmelding av behov for tiltak inn under«Tilskuddsordningen….» er onsdag 20.september!!