Meny
Velg seksjon Tospråklig assistanse Tospråklig assistanse
Fagledere/Veileder
Tospråklig assistanse
Jernbaneveien 24 4306 SANDNES
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Gro Slåttelid
Gå til Its Learning
Markering av morsmålsdagen 21. februar. Som i de tre foregående år, vil de tospråklige assistentene også i år lese på barnas morsmål i uke 4 – 8 i noen utvalgte barnehager. Tidsrammen vil variere fra 15 – 30 minutter pr.dag. Assistentene vil bruke deler av metodikken fra dialogisk lesing, som f.eks. at de før lesestundene vil bruke tid på fokusordene sammen med barna. Det kan være å bruke naturen, sanse og erfare inne/ute, konkretisere, dramatisere, bruke kreative aktiviteter og lek – slik at barnet forstår og kan bruke ordene selv etter hvert. Gjerne både på morsmål og norsk (som også kan være en del av barnets morsmål). Bokheftene skal være en støtte i språkarbeidet og skal brukes fleksibelt etter behov.

Våre tospråklige assistenter (TA) Neringa Ceponyte, Julija Galdikiene, Mekedim Fekadu Feta og Claudia-Ramona Barda stilte opp til filminnspilling i dag med egne barn. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger utvikler læringsressurser til ulike plattformer: Lesesenterets nettside, Utdanningsdirektoratets digitale kompetanseutviklingsprogram, Språkløyper, nettbaserte og papirbaserte fagtekster. De utvikler også læringsressurser til ulike målgrupper som: Studenter, barnehageansatte og foreldre.

FBU er glade for å bidra med å lage korte filmer som viser foreldre og barn som leser sammen på ulike morsmål. Filmene publiseres på Lesesenterets og FILIORUMS nettsider. De settes da inn i en sammenheng hvor det fremheves hvorfor det er viktig og lese sammen med barn og hvordan lesing kan gjøres av alle. Det vil også publiseres film fra en barnehage som jobber mye med lesing og  har samarbeid med flerspråklige foreldre.


Fagleder Åse Alstad holdt før sommeren et kurs om «Bærekraftig utvikling». Her trakk man en rød tråd til fagområdet «Natur, miljø og teknologi» i rammeplanen: «Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling»

•       Naturopplevelser i tidlig barndom blir ofte ansett som av betydning for barns holdninger til natur seinere i livet.

•       Barns opplevelser i og med natur står sentralt 

Ifølge en ny studie lønner det seg å oppfordre barna til å undersøke og stille spørsmål for å forstå sammenhengene i naturen. «Inquiry-based learning», hvor man involverer både barn og voksne i læringsprosessene. De tospråklige assistentene fikk i oppgave å lage en aktivitet basert på naturfenomen som vann, jord eller luft. 

•       Hvordan kan vi bidra til at barna får utforske, reflektere og eksperimentere videre når de opplever eller er nysgjerrige på naturfenomener?

De ulike eksperimentene med vann, jord og luft skapte stort engasjement og inspirasjon på planleggingsdagen. De Tospråklige Assistentene hadde forberedt seg godt. Vi fikk se hvordan man kunne bruke rense vann gjennom grus, sand og stein. Hvordan lage «lavalampe ved å eksperimentere med hva som er tyngst av vann og olje. Det var f.eks. ballongraketter, papirhelikopter og eksperimenter som gav både undring og latter.

Realfag og språk:"I møte med konkrete fenomener bruker barna sansene sine og får erfaringer. Det krever aktive voksne som samtaler og undrer seg sammen med barna. I barnehagen vil det være utrolig mange ting som oppleves for første gang, og da er det viktig at voksne er oppmerksomme, interesserte og snakker med barna om disse førstehåndserfaringene. Når et barn kjenner at en stein er kald eller at mosen er våt stimuleres sansene, følelsene, forståelsen, språk og begrepsforståelsen utvikles."  (Langholm m.fl 2011)