Informasjon fra kommunen

Kommunen har utarbeidet et informasjonsskriv som elevene får utlevert ved skolestart. I tillegg gjelder det vanlige ordensreglementet til skolen og kommunen.

Se skrivet her:

Informasjonsskriv fra kommunen