Historie

Nygård skole ble åpnet for første gang 23. januar 1923. 

 

Allerede i 1918 ble det valgt en komite for å finne en god plass for nytt skolehus med plass til lekeplass og skolehave. Tomta ble valgt og stod klar i 1921 og byggearbeidet kunne ta til. I 1923 sto skolen klar. Den hadde kostet 112.393,20 kr og kommunekassa var bunnskrapt. Maling av bygget måtte vente, fordi det ikke var penger igjen. 

Elevene kom fra de tidligere skolekretsene Sangvik, Stausland og Klepland. Disse tre gamle skolene ble lagt ned og elevene flyttet til Nygård. 

Det er blitt fortalt at de første elevene holdt basar for å få penger til utstyr til sløydsalen som lå i kjelleren. Gevinstene var laget av elevene i håndarbeidstimer og sløydtimer - med lånt verktøy!

 

Bygdas nye storskole ble de første årene regnet som veldig moderne. Skolemyndigheter fra andre kommuner kom for å se og lære av denne fremtidsrettede skolebygningen. Mye var likevel annerledes enn i dag. For å holde varmen ble det fyrt med ved i alle rom. Det var utedoer for gutter og jenter, og skolen hadde egen stall.

 

I 1. etasje var det klasserom, tegnesal, lærerværelse og i 2.etasje var det håndarbeidssal og pedell leiligheter eller vaktmesterleilighet. På den nye skolen var det også bygd gymnastikksal, som nå er revet. I starten var gym frivillig og lagt til dagene elevene hadde fri. Gutter og jenter hadde gym hver for seg!

 

Den andre verdenskrig kom også til Nygård skole. 20 desember 1942 overtok tyskerne skolen. Lærerne måtte i full fart samle sammen bøker og materiell og sende elevene hjem. (Gymsalen ble omgjort til bolig for tyske offiserer, og skolekjøkken og sløydsal i kjelleren ble matsal for tyske soldater). 

1 1/2 måned senere kom skolen i gang igjen på Betania i Høllen. Først i august 1945 kunne elevene igjen flytte inn på skolen etter at den hadde blitt grundig rengjort etter tyskerne. 

 

Gamlebygget her på Nygård er vi veldig stolte av. Vi er glade for at det er blitt tatt vare på og at førsteklassingene og SFO fortsatt bruker bygget.

 

Det har skjedd mye i den 100-årige historien til skolen. Det gjelder både utstyr, undervisningsmetoder, antall elever, lærere og andre ansatte. Bygningsmassen har også endret seg flere ganger gjennom historien.

  • I 1966 ble skolen utvidet med tilbygg, nye klasserom, kontorer og lærerværelse.
  • I 1982 ble Nygårdshallen bygget og skolen fikk nye spesialrom som musikkrom, skolekjøkken, sløyd- og tegnesal.
  • Mange syntes den gangen at gamlebygget burde rives, men politikeren så at bygget var verdifullt og lot det stå. 
  • I 1995 kom det en ny læreplan og 6-åringene skulle for første gang begynne i 1.klasse. Da trengte skolen mer plass og fikk igjen nye tilbygg.
  • Den siste utbyggelsen sto ferdig i 2020. Da kom også den fine nye skolegården på plass. 

 

Vi er stolte av skolen vår som har endret seg, men bestått i 100 år!