Innskriving av elever til 1. trinn

Innskriving av elever til 1. trinn skal skje elektronisk.

 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/skole-og-sfo/skolestart/