Våre ansatte

Ellen Bøe Voilås
Rektor
Telefon: 97507459
Hanne Snefrid Flemmen Holum
Avdelingsleder Nærskolen
Kasper Bekkeli Espeland
Avdelingsleder Kompetanseavdelingen
Telefon: 48066071
Renate Dale
SFO-leder
Telefon: 91647874
Silje Sangvik
Kontorleder
Tone Henriette Beckmann Fredvik
Spes.ped koordinator
Timelærer
Carl Eric Sagård
Kontaktlærer 1. trinn
Anette Eikestøl Nymo
Kontaktlærer 1. trinn
Karoline Fredriksen
Kontaktlærer 1.trinn
Lillian Løddesøl Pettersen
Kontaktlærer 2. trinn
Liv Rafoss Novak
Kontaktlærer 2. trinn
Håkon Kile
Faglærer 2. og 3. trinn
LU-kontakt, samlingsstyrer kroppsøving
Berit Eikestøl
Kontaktlærer 3. trinn
Linn Synnøve Cederstrøm
Kontaktlærer 3. trinn
Anne-Kathrine Sefland
Faglærer 3. trinn
Sosiallærer
Erik Palm
Kontaktlærer 4. trinn
Elisabeth Kvam
Kontaktlærer 4. trinn
Monika Sørensen
Faglærer 4. trinn
Espen Halvorsen
Kontaktlærer 5. trinn
Ida Marie Sandrib
Kontaktlærer 5.trinn
Nora Sofie Peersen
kontaktlærer 5. trinn
Thomas Slotte
Kontaktlærer 6.trinn
Synne Cleo Haakonsdatter Arntsen
Kontaktlærer 6. trinn
Jarle Andrè Støtvig Thoresen
Kontaktlærer 6. trinn
Irene Udjus
Faglærer
Samstyrer tegneforming
Astrid Espeland
Kontaktlærer 7.trinn
Mette Aulin Stedjan
Kontaktlærer 7.trinn
Bibliotekar
Tore Gundersen
Kontaktlærer 7.trinn
LU-kontakt
Ingrid Nesland Bentsen
Permisjon
Janne Gundersen
Anne Synnøve Nordtveit
Faglærer
NOA-kontakt, leselærer 1-4. trinn
Anne May Håverstad Berglund
Spesialpedagog
Elin Hareland
Spesialpedagog
Vernepleier
Elin Aasland
Spesialpedagog
Grete Thorsdalen
Spesialpedagog
Julian Norum Breland
Spesialpedagog
Sissel Haavaag
Spesialpedagog
Wenche Møretrø
Spesialpedagog
Brit Mona Ertzeid Opsahl
Spesialpedagog
Randi-Merete Roset
Spesialpedagog
Marita Klausen
Spesialpedagog
Ellen Weierholt
Adjunkt
Irene Solheim Lagestrand
Spesialpedagog
Stine Jeanette Skum
Barnevernspedagog
Helene Stray Johansen
Barnevernspedagog
Ann Kristin Hellum
Miljøarbeider (permisjon)
Eliana Solberg
Fagarbeider
Jorunn Stie
Fagarbeider
Gudlaug Inga Hreinsdottir
Lektor m/till utd
Kompetanseavdelingen
Valla Sumarlidadottir
Assistent
Anne May Joreid
Fagarbeider
Arline Haug
Fagarbeider
Hanne Karlsen
Fagarbeider
Ingrid Simonsen
Fagarbeider
Janet Fardal Nilsen
Fagarbeider
Sissel Anita Andersen
Fagarbeider
Henriette Nygård
Fagarbeider
Line Homme Nodenes
Fagarbeider
Gro Hansen
Fagarbeider
Reidun Høland Borøy
Fagarbeider
Martine Lorentsen
Fagarbeider
Hege Edvardsen
Fagarbeider
Fagleder SFO Kompetanseavdeling
Nina Hagen
Assistent
Malén Torvund
Assistent
Sofie Berge Ramstad
Assistent
Sarah Ali
Assistent
Fredrik Leander Senland-Holm
Lærling 4. trinn
Julie Larsen Tronstad
Fagarbeider
Martin Bevre
Fagarbeider