Våre ansatte

Ellen Bøe Voilås
Rektor
Telefon: 97507459
Håkon Kile
Inspektør skole
Telefon: 47904164
Kasper Bekkeli Espeland
Avdelingsleder Kompetanseavdelingen
Renate Dale
SFO-leder
Telefon: 91647874
Silje Sangvik
Kontorleder
Tone Henriette Beckmann Fredvik
Spes.ped koordinator
Timelærer
Lillian Løddesøl Pettersen
Kontaktlærer 1. trinn
Liv Rafoss Novak
Kontaktlærer 1. trinn
Mathias Borø
Faglærer 1.trinn
Berit Eikestøl
Kontaktlærer 2. trinn
Linn Synnøve Cederstrøm
Kontaktlærer 2. trinn
Janne Gundersen
Kontaktlærer 2. trinn
Andrea Wannebo
Faglærer 2. trinn
Erik Palm
Kontaktlærer 3. trinn
Elisabeth Kvam
Kontaktlærer 3. trinn
Anette Eikestøl Nymo
Faglærer 3. trinn
Carl Eric Sagård
Kontaktlærer 4. trinn
Anne-Kathrine Sefland
Kontaktlærer 4.trinn
Espen Halvorsen
Kontaktlærer 4.trinn
Thomas Slotte
Kontaktlærer 5.trinn
Synne Cleo Haakonsdatter Govertsen
Kontaktlærer 5.trinn
Jarle Andrè Støtvig Thoresen
Kontaktlærer 5.trinn
Irene Udjus
Faglærer
Samstyrer tegneforming
Astrid Espeland
Kontaktlærer 6.trinn
Mette Aulin Stedjan
Kontaktlærer 6.trinn
Bibliotekar
Tore Gundersen
Kontaktlærer 6.trinn
LU-kontakt
Monika Sørensen
kontaktlærer 7.trinn
Telefon: monika.sorensen@kristiansand.kommune.no
Nora Sofie Peersen
kontaktlærer 7.trinn
Telefon: nora.sofie.peersen@kristiansand.kommune.no
Ingrid Nesland Bentsen
Kontaktlærer 7.trinn
Anne Synnøve Nordtveit
Faglærer
NOA-kontakt, leselærer 1-4. trinn
Anne May Håverstad Berglund
Spesialpedagog
Elin Hareland
Spesialpedagog
Vernepleier
Elin Aasland
Spesialpedagog
Grete Thorsdalen
Spesialpedagog
Inger Lill Log
Spesialpedagog
Julian Norum Breland
Spesialpedagog
Mariann Moss Sørensen
Spesialpedagog
Sissel Haavaag
Spesialpedagog
Wenche Møretrø
Spesialpedagog
Kristiane Håvardstun
Adjunkt
Brit Mona Ertzeid Opsahl
Spesialpedagog
Marita Klausen
Spesialpedagog
Brit Larsen
Adjunkt
Stine Jeanette Skum
Barnevernspedagog
Helene Stray Johansen
Barnevernspedagog
Ann Kristin Hellum
Miljøarbeider
Eliana Solberg
Fagarbeider
Jorunn Stie
Fagarbeider
Valla Sumarlidadottir
Assistent
Anne May Joreid
Fagarbeider
Arline Haug
Fagarbeider
Eline Askildsen
Fagarbeider
Gina-Merethe Mykjåland
Barne- og ungdomsarbeider
Hanne Karlsen
Fagarbeider
Ingrid Simonsen
Fagarbeider
Janet Fardal Nilsen
Fagarbeider
Sissel Anita Andersen
Fagarbeider
Henriette Nygård
Fagarbeider
Line Homme Nodenes
Fagarbeider
Gro Hansen
Fagarbeider
Reidun Høland Borøy
Fagarbeider
Martine Lorentsen
Fagarbeider
Hege Edvardsen
Fagarbeider
Fagleder SFO Kompetanseavdeling
Bjørg Thommasen
Assistent SFO
Nina Hagen
Assistent
Malén Torvund
Assistent
Sofie Berge Ramstad
Assistent
Sarah Ali
Assistent
Shahnaz Alizadeh
Assistent
Fredrik Leander Senland-Holm
Lærling 1. trinn
Kaja Knutsen Lunde
Lærling 3. trinn og SFO
Thea Bodin
Lærling 3. trinn
Julie Larsen Tronstad
Lærling
Hedda Frenzel
Lærling 4. trinn