1. trinn

På denne siden presenteres informasjon, dokumenter og nyheter for trinnet/avdelingen.

Kalender

07. juni 2023
Aktivitetsdag for 1-, 2- og 3-trinn
Vi går til Tangvall Arena og jogger. Bruker hele dagen her oppe.
14. juni 2023 kl 09:00-12:30
Fagdag regning
Hele dagen er satt av til matematikkstasjoner. Småskolen for seg, mellomtrinnet for seg.