Samarbeidsutvalget (SU)

Et godt samarbeid er en viktig forutsetning for en god skole og et trygt læringsmiljø. Samarbeidsutvalget er et lovpålagt rådgivende og kontaktskapende organ for alle parter i skolesamfunnet. Samarbeidsutvalget skal styrke elevenes, foreldrenes og ansattes mulighet for medvirkning i skolen.

Les mer om samarbeidsutvalget i Kristiansand kommune her: 

Samarbeidsutvalg i Kristiansand kommune