Kompetanseavdelingen

På Nygård skole anerkjennes mangfold som en ressurs og elevene skal lære å respektere forskjellighet og forstå at alle har en plass i fellesskapet. Vi har et inkluderende miljø og alle barn har tilhørighet til en klasse eller gruppe. Tilpasset den enkeltes behov.

På avdelingen jobber vi for å utvikle elevenes selvstendighet med hjelp av kommunikasjon og ASK. Samt at vi jobber med lese og skriveutvikling, sosial utvikling, livsmestring og livskvalitet. Hos oss skal elevene oppleve trygghet, trivsel og glede. Elevene har individuelle læringsmål som er med på å utvikle elevenes selvstendighet. Elevene har timeplaner/dagsplaner og undervisningsopplegg som er tilpasset deres læreevne.

Kompetanseavdelingen er en av tre kompetansebaser for gjennomføring av mer sammensatte spesialpedagogiske oppgaver i Kristiansand kommune. Til avdelingen er det knyttet ulik fagkompetanse og vi har nært samarbeid med PPT, Habu, fysioterapeut/ergoterapeut, og skolens øvrige personale.

«Jeg ser deg. Jeg setter meg der du er. Jeg gir deg tid.»

 

 

 

 

På denne siden presenteres informasjon, dokumenter og nyheter for trinnet/avdelingen.

Kalender

02. oktober 2023 - 06. oktober 2023
Høstferie