Publisert: 24. november 2022 | Sist endret: 13. desember 2022 | Forfatter: Erik Palm

Informasjon om kompetanseavdelingen

Pedagogisk grunnsyn i kompetanseavdelingen:
"Jeg ser deg"
"Jeg setter meg der du er"
"Jeg gir deg tid"
 
Kompetanseavdelingen legger vekt på:
TID- MESTRING- SAMSPILL- GODE FELLESOPPLEVELSER.

 Avdelingen legger også opp til undervisning i vanlige TEORIFAG og PRAKTISKE SKOLEFAG.

Det legges vekt på at elevene skal ha individuelle læringsmål som er med på å utvikle elevenes selvstendighet. Alle elevene har egne timeplaner/dagsplaner. Hver elev får et undervisningsopplegg som er tilpasset den enkeltes læreevne. Undervisningen er lagt opp slik at det legges vekt på at eleven skal mestre dagliglivets situasjoner. På denne måten får eleven mest mulig nytte av kunnskapen i utfordringer og situasjoner de møter utenfor skolen.

Elevene i avdelingen har tilhørighet i sin klasse, og deltar i klassen i ulik grad. For elever som i mindre grad kan delta i klassen har vi omvendt integrering, med besøk fra klassen eller smågrupper omkring våre elever. Vi legger vekt på å være en åpen avdeling slik at elevene i skolen for øvrig kan komme til Kompetanseavdelingen på spontane besøk.

Hvem er vi som jobber i kompetanseavdelingen?
Kompetanseavdelingen er et kommunalt kompetansesenter. I dette ligger at vi skal være en kompetansebase for gjennomføring av mer sammensatte spesialpedagogiske oppgaver i Kristiansand kommune. Til avdelingen er det knyttet spesialpedagoger, vernepleier, miljøterapeut, fagarbeidere og assistenter. Avdelingens personale har et nært samarbeid med PPT, Habu, fysioterapeut/ergoterapeut, ulike kompetansesentre og skolens øvrige personale. 
Trygghet, Trivsel og Glede må alltid være tilstede.
Vi har mye vi skal lære og her er det godt å være!