FAU

FAU er et lovpålagt arbeidsutvalg som velges av foreldrerådet.
Utvalget skal fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skole- og læringsmiljø. Det er rektor som har ansvaret for at skolen har et FAU, men hvordan FAU er satt sammen, hvem som velges som foreldrerepresentanter til FAU og hvordan arbeidet organiseres varierer fra skole til skole.

FAU-representanter på Nygård skole skoleåret 23/24:

Leder Ronny Myrene. 
1.trinn Karolin Noack
2.trinn Marit Bakka 
3.trinn Cathrine Aanesland
4.trinn Cecilie Sangvik
5.trinn Venke Bakke
6.trinn Beate Sangvik
7.trinn Erik Sæther

E-post: faunygaard@outlook.com