Hvor henvender jeg meg?

På Nygård skole ønsker vi at det skal være en lav terskel for å ta kontakt med hverandre. Det kan derfor være godt å vite hvem man bør kontakte om det er noe man lurer på.

Ditt naturlige kontaktpunkt som foresatt vil være barnets kontaktlærer. For generelle henvendelser ringer du skolens hovednummer og treffer vår kontorleder. Det finnes imidlertid andre som også kan være behjelpelige.

Foreldrekontakten
Når du har en god ide til noe sosialt for klassen. Hvis du trenger støtte til å ta opp noe som er vanskelig.

Kontaktlærer
Når du vil snakke om ditt barns læring eller trivsel på skolen. 

SFO-leder
Når det er noe som gjelder skolefritidsordningen. 

Skolens administrasjon
Kontorleder har god oversikt og kan besvare de fleste henvendelser. Kontorleder kan også være et bindeledd om du ønsker direkte kontakt med skolens ledelse.

Spesialpedagogisk koordinator
Gjennom kontaktlærer opprettes kontakt i forbindelse med elever som har utfordringer med faglig eller sosial utvikling. Spesialpedagogisk leder er bindeleddet mellom skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).