Publisert: 09. mai 2023 | Sist endret: 09. mai 2023 | Forfatter: Håkon Kile

Tinestafetten 2023

Tinestafetten 30 år i 2023

Over 100.000 elever var i år påmeldt Tinestafett til over 350 arrangementer over hele landet.
Drømmen er å skape en minneverdig opplevelse for barna ved at så mange som mulig blir med. På Tinestafetten på Tangvall stadion i år deltok 6. og 7. klassinger fra Nygård, Lunde, Langenes, Rosseland og Tunballen skole.
Arrangementet er en god arena for barn og unge til å oppleve gleden ved å delta idrettsaktiviteter, og skape minner sammen med venner.
Etter at stafetten vår over fikk elevene prøve seg på ulike øvelser innen friidrett.   Fakta Tinestafetten: 
- Norges Friidrettsforbund henvendte seg i 1993 seg til TINE for å få sponset en friidrettsstafett på skoler.
- TINE ble med på dette samarbeidet for å motivere til økt fysisk aktivitet og bevissthet rundt kosthold hos ungdom.
- TINEstafetten har blitt en av verdens største stafetter, og gjennomføres i flere land.
- Antall deltagere i år er ca. 100.000.