Publisert: 25. oktober 2023 | Sist endret: 25. oktober 2023 | Forfatter: Ellen Bøe Voilås

Trafikksituasjonen rundt Nygård skole

Til foreldre/foresatte på Nygård skole

Vi minner om at vi kun kan parkere på oppmerkede plasser, samt langs veien før innkjøring til parkeringsplassen. Viser for øvrig til skilting, som gjelder både gjennomkjøring og parkering. Feilparkerte biler skaper farlige situasjoner, og er spesielt viktig å være obs på nå når det er mørkt og etterhvert glatt.

Utfordringene vi har knyttet til parkering er løftet videre opp i kommunen. 

Vi oppfordrer elever til å gå/sykle til skolen, og alle foreldre og ansatte til å vise hensyn når dere parkerer og henter/bringer. Dette gjelder både i Nygårdsheia og i krysset ved Doktor Rohdes vei. 

Sammen jobber vi for en tryggest mulig trafikksituasjon rundt Nygård skole.