Engasjerte foreldre på Nygård og Lunde skole
Publisert: 05. juni 2024 | Sist endret: aldri | Forfatter: Hanne Snefrid Flemmen Holum

Hvordan få robuste barn?

Omtrent 70 foreldre fra Lunde og Nygård møtte opp da Elin Mikkelsen og Helene B. Fredheim fra Emosjonsfokusnettverket i Agder holdt foredrag i Nygårdshallen mandag 3.6.2024. De som møtte opp fikk en innføring i hvordan vi kan hjelpe barn å takle vanskelige følelser, og ikke minst hvordan vi som foreldre kan takle egne vanskelige følelser i møte med barna.  Elin og Helene spilte på alle følelser og fikk salen til å le mange ganger. De bøy på seg selv og sine erfaringer, og selv kompliserte psykologiske sammenhenger forklarte de slik at det ga mening.

De som var tilstede er nok mer bevisste på at barnas - eller voksnes sinne, for eksempel, kan være en "sekundærfølelse" for frykt, sorg, skam, noe som igjen fører til at man blir møtt på feil måte. Det å validere andre sine følelser i stede for å bagatellisere dem, er også noe som de fleste nok tok med seg hjem. 

Dette å skille følelse fra aggresjon, var et annet viktig poeng vi sitter igjen med. Det er greit å bli sint og lei seg, men det er ikke greit å slå og sparke.

Avslutningsvis minnet Elin og Helene oss på at det ikke er et poeng å være perfekte. Vi har en sinnssykt stor tabbekvote. Bare vi møter barna på følelsene 30% av tiden, og er villige til å "reparere" 50% av det vi bommer på, vil barna ligge godt an til å bli robuste. Viktig å stole på seg selv og magefølelsen. 

Om ikke du hadde anledning til å komme denne kvelden, har vi fått lov til å legge ut presentasjonen her.