Meny
Klasser og funksjoner Forside
Besøksadresse Nøtteskjellveien 7 4310 HOMMERSÅK Telefon: 51 33 66 10
Postadresse Postboks 583 4302 SANDNES
Redaktør: Øyvind Fjermestad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Google Classroom
Lesson Study

Lesson Study er en del av utviklingsarbeidet som drives på Riska Ungdomsskole.

Hva er Lesson Study?

Lesson Study er en gruppebasert læringsform som tar utgangspunkt i lærernes egne spørsmål om sine elever og undervisning. Denne formen for lærersamarbeid er blitt brukt i Japan i over 140 år. Lesson Study skal inneholde følgende syv punkter:

1. Identifiser fokus/ velger forskningsspørsmål

2. Gjennomføre felles planlegging av timen

3. Gjennomføre forskningstimer

4. Felles diskusjon/ refleksjon etter forskningstimene

5. Gjenta forskningstime og refleksjon tre runder

6. Mobilisere egen kunnskap og innhenter forskning

7. Få inn utenfra ekspertise på områder hvor det er aktuelt.  

 

Målet med Lesson Study:

 Målet med Lesson Study er å utvikle kunnskap og ferdigheter som har betydning for lærere i deres daglige arbeid med elever. Videre er målet at denne kunnskapen skal brukes for å øke læringsutbytte til elevene. Kunnskap som utvikles i fellesskapet deles med det større profesjonsfelleskapet.

Lesson Study på Riska ungdomsskole:

Vi har en Lesson Study syklus hvert termin.I hver syklus gjennomføres tre forskningstimer med tilhørende planlegging og refleksjon. Vi har pr. i dag seks ulike Lesson Study- grupper basert på ulike tema/ fagfelt. Etter endt syklus deles funn med resten av personalet.

Mer info om Lesson Study:

Forsning basert på Riska sitt arbeid med Lesson Study

World Association of Lesson Study