Meny
Klasser og funksjoner FAU/SU
Besøksadresse Nøtteskjellveien 7 4310 HOMMERSÅK Telefon: 51 33 66 10
Postadresse Postboks 583 4302 SANDNES
Redaktør: Øyvind Fjermestad
Gå til Google Classroom
Som et ledd i arbeid med trafikksikring av skoleveien, har skolen utarbeidet rutiner. Rutinene bygger på de retningslinjer og lover som gjelder for området. Rutinene er delt inn i bil/kollektivtransport, bruk av sykkel/motoriserte fremkomstmidler, og eleven som fotgjenger.

Basketball-bane eller klatrenett? Skoletur med skibåten til Sauda? Nå kan FAU ved alle skoler i Sandnes, Sola, Klepp, Time, Hå, Randaberg, Gjesdal, Bjerkreim og Stavanger søke om inntil 60.000 kr fra oss!

Sandnes Sparebank kaller det FAU-gaven.


15.11 hadde FAU besøk av Forebyggende avdeling i Sandnes Kommune, som holdt et godt og interessant innlegg.

Målet er å tilby hjelp til barn, ungdom og deres familier på et tidligst mulig stadium for å forebygge problemer knyttet til kriminalitet, rus, sexpress, utfordringer på sosiale media og negative miljøer. 

Bistand fra den forebyggende avdelingen er frivillig, gratis – og de kan bistå raskt. Arbeidet deres er oppsøkende og det baserer seg også på tips og bekymringsmeldinger fra andre. 

FAU oppfordrer alle til å benytte seg av dette tilbudet om å ta kontakt, uansett om man trenger råd, hjelp eller assistanse.