Meny
Klasser og funksjoner Forside
Besøksadresse Nøtteskjellveien 7 4310 HOMMERSÅK Telefon: 51 33 66 10
Postadresse Postboks 583 4302 SANDNES
Redaktør: Øyvind Fjermestad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Google Classroom

Vi ønsker alle elever velkommen tilbake mandag 17. august kl. 0815

 

God sommer


Til foreldre og foresatte til skoleelever i Sandnes,

I dag (torsdag 28.05) har Stavanger Aftenblad et stort oppslag om den Google-baserte læringsplattformen som vi bruker i Sandnesskolen. Datatilsynet mener det er problematisk at kontaktinformasjonen er tilgjengelig for elevene i kommunen. I den anledning ønsker vi å forklare hvordan læringsplattformen fungerer, og hva vi foretar oss etter Datatilsynets utspill.

 

Alle elevene våre bruker læringsplattformen G Suite for Education. Dette er en velutprøvd og robust løsning som brukes av mer enn halvparten av landets skoleelever i dag. Vi opplever at denne har bidratt til å gi Sandnesskolen et betydelig digitalt løft.   Elevene har sine egne kontoer i G Suite, og må bruke sine unike brukernavn og passord for å få tilgang. Når elevene er logget inn, kan de kontakte lærere og andre elever via e-post, chat eller videosamtale. Det kan de gjøre ved å søke opp navnet på den personen de ønsker å kommunisere med i kontaktlistene (unntaket er elever med hemmelig adresse). Ikke ulikt måten mange voksne bruker verktøyet Outlook på sine arbeidsplasser. En av fordelene med å bruke kontaktlistene på denne måten er at det reduserer sjansene for at e-poster sendes til feil mottakere, som naturligvis er en risiko i seg selv.I forkant av innføringen av G Suite for Education foretok vi grundige sikkerhetsmessige vurderinger av læringsplattformen. Det gjorde vi i tett samarbeid med blant andre personvernombud, IT-sjef og jurister i Sandnes kommune. Et av kravene til læringsplattformen var at færrest mulig personopplysninger skulle være tilgengelige.Utgangspunktet vårt var Datatilsynets egne krav og definisjoner: Tilgangen til fornavn, etternavn og e-postadresse regnes ikke som personsensitivt innhold. Dette har ikke endret seg siden da. Til sammenligning regnes klasselister som offentlige, og der finnes det strengt tatt mer informasjon enn det som er tilgjengelig i læringsplattformen.I lys av Datatilsynets utspill vil vi foreta nye juridiske vurderinger av løsningen, og vil også be personvernombudet gå gjennom løsningen på nytt. Inntil videre har vi derfor slått av tilgangen til kontaktlistene. Dette vil legge store begrensninger på funksjonaliteten, men vi mener dette er det mest ryddige å gjøre frem til saken er belyst på nytt. For oss er det aller viktigste at barna i Sandnes-skolen alltid skal være trygge – også digitalt.

HilsenPål Larsson,Kommunaldirektør for oppvekst skole i Sandnes kommune


Skolen har klargjort sin kalender for bestilling av skolemelk, så de som ønsker det kan allerede nå bestille skolemelk for neste skoleår.

Gå inn på www.skolelyst.no for å gjennomføre bestillingen.


Riska ungdomsskole har et tett og godt samarbeid med ungdomsteamet i kommunen. Hvis det er ungdommer, eller foreldre, som har et ekstra behov for en prat med teamet i disse tider, så er det bare å ta kontakt med dem.

 


Kjære elev ved Riska ungdomsskole

En ny skolehverdag har startet i dag. Vi vet ikke hvor lenge den vil vare, men den fører til at dere må ha skole hjemme. Vi vet at noen barn synes at dette er veldig vanskelig. Vi vet at noen barn ser på skole og fritidsaktiviteter som et fristed, fordi det er vanskelig å være hjemme av ulike årsaker.

Trenger du hjelp eller noen å snakke med?

På kvelder og i helger er barnevernvakta akuttberedskap for barnevernet. Telefon: 905 41 321

Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge:Telefon: 116 111

Hos Røde Kors kan barn under 18 år snakke med voksne enten på telefon 800 33 21 eller på Kors på halsen sine nettsider. 

 

Du kan også si fra til lærerne dine i skoletiden ved å bruke google meet, hangout eller ved å sende dem en e-post. 

Hilsen oss på Riska ungdomsskole


Situasjonen rundt oss påvirker alle på ulike måter. Elever kan ha behov for noen å snakke med om andre tema enn det rent faglige. Noen ganger kan elever ønske å snakke om dette med andre utenfor familien.   

Snakk gjerne med kontaktlæreren, eller Vigdis Ravndal (41 62 62 16) eller riskasosial.riska.ungdomsskole@sandnes.kommune.no) i skolens sosialteam  De vil svare på henvendelser så raskt som mulig i skolens ordinære åpningstid.  Fire lærere har vært og besøkt Winkler Prins College og Universitetet i Groningen denne uken. Studieturen er en del av et prosjekt som er støttet av Erasmus+-midler. Lærerne har fått deltatt i arbeid med Lesson Study og har utvekslet ideer og erfaringer med skolen og Universitetet. Disse tankene skal de dele med resten av personalet, slik at vi kan utvikle Lesson Study-arbeidet på skolen vår. Mer informasjon om Lesson Study finnes i meny til venstre "Om Riska Ungdomsskole".