Meny
Klasser og funksjoner Forside
Besøksadresse Nøtteskjellveien 7 4310 HOMMERSÅK Telefon: 51 33 66 10
Postadresse Postboks 583 4302 SANDNES
Redaktør: Øyvind Fjermestad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Google Classroom

Fra onsdag 20. januar går skolene fra rødt til gult nivå.

-----------------------------------------------------------------------------------------

For ungdomsskoler gjelder disse smittevern-tiltakene på gult nivå:

Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser regnes som en kohort

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig

Unngå trengsel og store samlinger

Holde avstand i pauser/friminutt

Vi ber også om at foresatte tar en prat med ungdommen i forhold til hvem, og hvor mange de er sammen med på fritiden.  

 

 


Til foresatte av elever som til høsten starter på 9. trinn på Riska ungdomsskole. 

ROBUST er et undervisningsopplegg utviklet av Universitetet i Stavanger hvor målet er å øke elevenes trivsel og motivasjon. Riska ungdomsskole skal benytte dette undervisningsopplegget neste skoleår. Forskningsprosjektet Resilient er tilknyttet dette undervisningsopplegget. Dere vil derfor om kort tid få en sms fra Universitetet i Stavanger med forespørsel om samtykke til deltagelse i forskningsprosjektet. Les mer om prosjektet nedenfor.


Riska ungdomsskole har et tett og godt samarbeid med ungdomsteamet i kommunen. Hvis det er ungdommer som av ulike grunner sliter med noe, eller foreldre, som har et ekstra behov for en prat med teamet  ,så er det bare å ta kontakt med dem.

De har og en fast treffdag i uken, tirsdager, da er de hele dagen på Riska.

 


Som et ledd i arbeid med trafikksikring av skoleveien, har skolen utarbeidet rutiner. Rutinene bygger på de retningslinjer og lover som gjelder for området. Rutinene er delt inn i bil/kollektivtransport, bruk av sykkel/motoriserte fremkomstmidler, og eleven som fotgjenger.

Opplæringslovens §9A handler om elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

Her er to videoer utarbeidet for å informere elevene om sine rettigheter på dette området. 


Skolen har klargjort sin kalender for bestilling av skolemelk, så de som ønsker det kan allerede nå bestille skolemelk for neste skoleår.

Gå inn på www.skolelyst.no for å gjennomføre bestillingen.


Når skal du teste deg og når skal du holde deg hjemme? Varierende smittetall og stadig nye råd gjør det krevende å holde seg oppdatert om smittevernreglene. Her er råd fra kommuneoverlegene i Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå til skoler og barnehager.

Generelt

Alle som har nyoppståtte luftveissymptomer (inkludert sår hals eller neseforkjølelse) eller som mistenker at de er smittet av covid-19, bør teste seg. Du skal være hjemme helt fram til negativ test foreligger og du er i god form. Du trenger ikke være helt symptomfri så lenge testen er negativ. Dersom du blir helt symptomfri før testsvaret foreligger, kan du gå på skole/jobb.

Barn i barnehage og barneskole

Har du barn i barnehage og/eller barneskole som har lette symptomer på luftveisinfeksjon kan du se an symptomene hjemme et par dager før testing. Ved rask bedring kan barna gå tilbake til barnehage/skole uten å teste seg. Barn med rennende nese som eneste symptom, og som ellers har god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, trenger ikke å holde seg hjemme eller teste seg.

Ungdom

For elever på ungdomsskole (og videregående skole) gjelder samme regler som for voksne.

Det er fortsatt rom for tolkning, men hovedpoengene er:

Isolert snue hos barn krever ikke testing eller krav om å være hjemme. For både voksne og barn gjelder at en må ha negative test før en går tilbake til skole/barnehage/jobb med symptomer, og symptomene skal være lette og i bedring. Dette kan begrunnes med at det for tiden er lav Covid-19-smitte i befolkningen i vårt distrikt (liten negativ prediktiv verdi) og at det er usikkert hvor mye annen luftveissmitte man hindrer spredningen av ved å holde folk hjemme til fullstendig symptomfrihet (som har betydning for totalfraværet i befolkningen).Mest sannsynlig vil rådene igjen endre seg dersom tallet på antall smittede øker.

OBS: SUS (Stavanger universitetssjukehus) har strengere regler for når ansatte kan komme tilbake på jobb. Dersom du er ansatt ved SUS: Ta kontakt med din leder for nødvendige avklaringer.


Fire lærere har vært og besøkt Winkler Prins College og Universitetet i Groningen denne uken. Studieturen er en del av et prosjekt som er støttet av Erasmus+-midler. Lærerne har fått deltatt i arbeid med Lesson Study og har utvekslet ideer og erfaringer med skolen og Universitetet. Disse tankene skal de dele med resten av personalet, slik at vi kan utvikle Lesson Study-arbeidet på skolen vår. Mer informasjon om Lesson Study finnes i meny til venstre "Om Riska Ungdomsskole".