Meny
Klasser og funksjoner Forside
Besøksadresse Nøtteskjellveien 7 4310 HOMMERSÅK Telefon: 51 33 66 10
Postadresse Postboks 583 4302 SANDNES
Redaktør: Øyvind Fjermestad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Google Classroom

Elevene får ta med maskinene hjem på mandag.

Etter flere dagers grundige undersøkelser av chromebooken som begynte å brenne sist uke, har leverandøren nå funnet årsaken til branntilløpet.Undersøkelsene viser skade i batteriet som skyldes ytre påvirkning. Det er ikke påvist noen fabrikkfeil.- Vi har fått forsikringer fra leverandør om at chromebookene kan tas med hjem etter skoletid, sier IT-sjef Ole Kristain Risa. Før maskinene blir levert til elevene på mandag, vil de bli sjekket for eventuelle ytre skader.


Foreldreundersøkelsen er en nettbasert brukerundersøkelse hvor foreldre kan svare på spørsmål om hvordan de oppfatter barnets/ungdommens læringsmiljø i skolen. Det er frivillig å svare på undersøkelsen. Du kan velge å hoppe over spørsmål hvis det er noen du ikke ønsker å svare på.

For at skolen skal kunne bruke svarene fra undersøkelsen på en god måte, er det viktig at så mange som mulig tar seg tid til å svare. 


Hver høst gjennomfører skolene elevundersøkelsen. I perioden november/desember vil dette skje ved Riska ungdomsskole.

Litt om hva skolehelsetjenesten gjør og hvordan du kan kontakte helsesykepleier på skolen.

11 elever fra Riska deltok med stand i Stavanger Forum!

Dette skoleåret ønsker skolen å ha et større fokus på aktiviteter i friminuttene. Vi vil gjennom året initiere, og legge til rette for, mange kjekke aktiviteter!

Riska ungdomsskole har deltatt på den verdensomspennende WALS-konferansen (World Association of Lesson Studies) i Amsterdam 3.-5.september.

Fra og med tirsdag 3.september vil det være tilbud om leksehjelp på skolen etter skoletid enkelte dager.