Meny
Klasser og funksjoner Forside
Nøtteskjellveien 7 4310 HOMMERSÅK
Telefon: 51 33 66 10
Redaktør: Øyvind Fjermestad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Google Classroom
UngData-undersøkelsen gjennomføres i Sandnes kommune blant elever i 8.–10. klasse. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2010, 2013 og 2016. For å gi et godt bilde av situasjonen i Sandnes, er det viktig at så mange som mulig deltar.

I løpet av våren 2019 vil de fleste elever på alle trinn få fastsatt karakterer som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. For noen dreier dette seg om standpunktkarakterer i for eksempel valgfag, musikk og mat og helse. For 10.trinnselever dreier deg seg om standpunktkarakterer som skal stå på vitnemålet.

Fire lærere har vært og besøkt Winkler Prins College og Universitetet i Groningen denne uken. Studieturen er en del av et prosjekt som er støttet av Erasmus+-midler. Lærerne har fått deltatt i arbeid med Lesson Study og har utvekslet ideer og erfaringer med skolen og Universitetet. Disse tankene skal de dele med resten av personalet, slik at vi kan utvikle Lesson Study-arbeidet på skolen vår. Mer informasjon om Lesson Study finnes i meny til venstre "Om Riska Ungdomsskole". 

Her finner dere presentasjonen fra foreldremøte som ble holdt torsdag 30.01.19 og et dokument med utfyllende informasjon om valgfagene vi tilbyr. 

Hver høst har Riska ungdomsskole i flere år gjennomført en "ikke anonym mobbeundersøkelse" i klassene våre for å kartlegge læringsmiljøet - denne er det læringsmiljøsenteret (UiS) som har laget og heter "Spekter". Før jul vil vi også i år gjennomføre denne - nytt av året er at vi skal gjennomføre den digitalt. Mer om undersøkelsen finner du her: Spekter

Litt om hva skolehelsetjenesten gjør og hvordan du kan kontakte helsesøster på skolen.

Som dere ser kan det lønne seg å jobbe godt med stand på utdanningsmessa - her er vårens vinnere i ferd med å fortære premien;-)

Som et ledd i arbeidet med den overordna delen av læreplanen, vil vi ta i bruk tankesettet smart ungdom.