Meny
Klasser og funksjoner Forside
Nøtteskjellveien 7 4310 HOMMERSÅK
Telefon: 51 33 66 10
Redaktør: Øyvind Fjermestad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Google Classroom
Litt om hva skolehelsetjenesten gjør og hvordan du kan kontakte helsesøster på skolen.

Som dere ser kan det lønne seg å jobbe godt med stand på utdanningsmessa - her er vårens vinnere i ferd med å fortære premien;-)

Som et ledd i arbeidet med den overordna delen av læreplanen, vil vi ta i bruk tankesettet smart ungdom. 

Skolen har klargjort sin kalender for bestilling av skolemelk, så de som ønsker det kan allerede nå bestille skolemelk for neste skoleår.

Gå inn på www.skolelyst.no for å gjennomføre bestillingen.Riska ungdomsskole er blitt med i et 2-årig partnerskap i regi av Universitetet i Stavanger. Prosjektet er innvilget midler gjennom NOTED (Norwegian Partnership Programme for International Teacher Education)

Stortinget vedtok 1. august 2017 et nytt regelverk som skal sikre retten til et trygt og godt skolemiljø. Det nye regelverket finnes i Opplæringsloven kapittel 9 A.

Jenter i ungdomsskolealder som tidligere har takket nei til vaksine mot HPV, eller ikke har fått tilbud om vaksinasjon, får nå mulighet for gratis vaksinasjon på ungdomsskolen. Dersom foresatte ønsker vaksinasjon for sitt barn, ta kontakt med helsesøster. Les mer om HPV vaksine her:

https://www.fhi.no/hpv-vaksine