Meny
Klasser og funksjoner Forside
Besøksadresse Nøtteskjellveien 7 4310 HOMMERSÅK Telefon: 51 33 66 10
Postadresse Postboks 583 4302 SANDNES
Redaktør: Øyvind Fjermestad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Google Classroom
Fagfornyelsen

Hva er fagfornyelsen?

Fagfornyelsen er arbeidet med å fornye kunnskapsløftet til en ny læreplan som vi kaller LK2020.  Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Vi skal beholde dagens fag, men fornye innholdet. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. I tillegg skal de praktiske og estetiske fagene styrkes. Den nye læreplanen (LK2020) ønsker også mer kreativitet i skolen og at elevene skal lære på nye måter.Nye læreplaner vil først være klare for elevene høsten 2020. (Hentet fra Udir).Mer informasjon finner du her.

Hvordan arbeider dere med fagfornyelsen på Riska ungdomsskolen? På Riska ungdomsskole bruker vi tid på å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan realisere den nye læreplanen ut i klasserommet. Vi starter dette arbeidet forsiktig våren 2019, og har brukt kompetansepakkene fra Udir og nettverksamlinger som en rettesnor. Vår rektor, Øyvind Fjermestad, tar også et studie som er rettet mot Fagfornyelsen og som gir oss gode innspill i arbeidet. I tillegg til kompetansepakkene fra Udir, bruker vi Lesson Study som et vertøy. Denne våren er fokuset rettet inn mot dybdelæring. Her har vi et overordnet forskningspørsmål som lyder: "Hvordan kan dybdelæring realiseres i praksis i våre klasserom?" Under dette lager alle gruppene et mer spisset forskningsspørsmål som de ønsker å finne svar på. Vi har lagt til grunn forskning fra Michael Fullan , Joanne McEachen og Joanne Quinn, samt ressurser fra Udir. Vi jobber med dette inn mot flere fag, og det er en spennende prosess. Vi har også satt av tid til arbeid med LK2020 i fag-seksjonene denne våren, og vil fortsette dette arbeidet neste skoleår.

  Vi gleder oss til å ta fatt på de nye læreplanene til høsten!