Meny
Klasser og funksjoner Forside
Artikkel
Vedlegg til artikkel
Brosjyre Skolehelsetjenesten
Besøksadresse Nøtteskjellveien 7 4310 HOMMERSÅK Telefon: 51 33 66 10
Postadresse Postboks 583 4302 SANDNES
Redaktør: Øyvind Fjermestad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Google Classroom
Om skolehelsetjenesten

Litt om hva skolehelsetjenesten gjør og hvordan du kan kontakte helsesykepleier på skolen.

HELSESYKEPLEIER    :

Trefftid:

mandag kl.8.00-11.30

tirsdag kl.08.00-15.30

torsdag kl.08.00-15.30

Kontaktes på telefon: 51 33  62 18/ 468 21 475 

Mail: Merethe.lundh@sandnes.kommune.no

 

"Åpen dør" hos helsesykepleier betyr at elevene kan komme innom ved behov når de måtte ønske det i løpet av skoledagen. For ungdom er det viktig å ha et sted å henvende seg med sine små og store problemer uten å måtte bestille time eller å involvere foreldre. Ungdom er gjerne spontane og det betyr at de ved behov for hjelp ønsker at det skal skje der og da. Helsesykepleier har taushetsplikt. Noen ganger informerer eleven lærer i forkant om samtale med helsesykepleier mens andre ganger får eleven med seg bekreftelse fra helsesykepleier i etterkant av samtalen. Noen elever kan trenge hjelp av lærer, medelever eller foresatte for å ta kontakt.

 

Både elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt. Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk, fysisk og seksuell helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

 

Helsesykepleier samarbeider med skolelege Rune Skoge. Han kan blant annet kartlegge og vurdere grad av angst eller depresjon hos elever og gi veiledning til elev og/eller foresatte. Han kan også bidra med vedlegg til henvisning til fastlegen/BUP når det er nødvendig. Skolelegen kan følge opp enkeltelever over tid hvis eleven selv ønsker det. Psykolog kan benyttes i en samtale med en elev og/eller foresatte hvis helsesykepleier inviterer psykologen med i samtalen. For elever under 16 år må foresatte gi samtykke til samtale med psykolog på skolen. Helsesykepleier har vanligvis hatt oppfølging av eleven i forkant og vurdert at her trengs noe mer enn det helsesykepleier kan bidra med. Ofte ønsker eleven foresatte med i samtalen med psykolog på skolen. 

 

Helsesykepleier og skolelegen underviser på skolens temadager. Helsesykepleier deltar i skolens «Ressursteam» og på samarbeidsmøter v/forespørsel etter samtykke fra elev/foresatt.    

 

Skolelegen kommer på skolen to ganger før jul og tre ganger etter jul. Ta kontakt med helsesykepleier hvis det er behov for kontakt med han. Hvis ingen har behov for å snakke med skolelegen blir han avbestilt. 

Skolelegen/helsesykepleier skriver ut resept på prevensjon til ungdom som har behov for prevensjon. Etter at eleven er blitt 16 år kan helsesykepleier skrive ut resept. Eleven trenger ikke samtykke fra foresatte for å få resept. Prevensjon er gratis etter 16 år. Skolen deler ikke ut smertestillende medikamenter. Foresatte har ansvar for smertestillende medikamenter til elever som kan trenge det i løpet av skoledagen.

 

Samtykke og medbestemmelse fra 12-16 år. Ungdommens meninger skal tillegges vekt. Ungdommen kan ytre ønske om at informasjon om visse forhold ikke skal gis videre til foresatte. Helsesykepleier må vurdere dette. 

 

Se link til brosjyre om skolehelsetjenesten i høyre felt.