Meny
Velg seksjon Skolemiljøutvalg
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Språkklassen
Klasse 0
SFO
Barliveien 5 (Postadresse: Rettedalen 1) 4330 Ålgård
Telefon: 51 61 46 00 Send oss e-post
Redaktør: Kari R Mæland
Tradisjonen tro var Bærland skole ute og danset sammen med resten av skole-Norge i dag. Trivselskampanjen legger fokus på å være en venn og at alle skal få være med. Det var utrolig flott å se alle elever og voksne samarbeid om dansen som formidlet det viktige budskapet. Vel blåst!

Ingen elever skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger på skolen eller på skoleveien.

Skolemiljøutvalget (kombinert Samarbeidsutvalg)  er et utvalg som skal bestå av representanter fra elevene, foreldre, ansatte og kommuneeiger (politikere).

Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Med skolemiljø menes både læringsmiljø, fysisk miljø inne og ute og ikke minst det sosial miljøet og samarbeidsklimaet mellom elever, ansatte og foreldre.