Meny
Velg seksjon Skolemiljøutvalg
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Språkklassen
SFO
Barliveien 5 (Postadresse: Rettedalen 1) 4330 Ålgård
Telefon: 51 61 46 00 Send oss e-post
Redaktør: Kari R Mæland
Ingen elever skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger på skolen eller på skoleveien.

Skolemiljøutvalget (kombinert Samarbeidsutvalg)  er et utvalg som skal bestå av representanter fra elevene, foreldre, ansatte og kommuneeiger (politikere).

Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Med skolemiljø menes både læringsmiljø, fysisk miljø inne og ute og ikke minst det sosial miljøet og samarbeidsklimaet mellom elever, ansatte og foreldre.