Meny
Velg seksjon SFO SFO
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Språkklassen
Klasse 0
SFO
Barliveien 5 (Postadresse: Rettedalen 1) 4330 Ålgård
Telefon: 51 61 46 00 Send oss e-post
Redaktør: Kari R Mæland
Kontakt oss på SFO
Mobil 90287870

Hei!

Fra høsten 2024 blir det også gratistilbud for 3.klassinger på SFO. Dette gjelder for inntil 12 timer pr uke. 

Følgende tilbud vil altså gjelde for 1.-3.trinn:

- Inntil 12 timer pr uke: gratis

- Under 15 timer pr uke: 620 kr pr mnd

- Over 15 timer pr uke: 1820 kr pr mnd


Fra 01.01.2024 gjelder følgende priser på SFO:

 

A-tilbud: 1680 kr

B-tilbud: 3100 kr

C-tilbud: 3450 kr

1. og 2.trinn under 15 timer: 620 kr

1. og 2.trinn over 15 timer: 1820 kr

(gratistilbud for 1. og 2.trinn inntil 12 timer er uendret)


1. Vi starter nå opp med SFO-søknad og behandling av disse via vårt skoleadministrative system Visma Flyt Skole. Endringer i tilbud og oppsigelser skal også gjøres her. 

2. Det innføres gratis kjernetid for alle nye 1.klassinger på SFO fra høsten 2022.


Det er i kommunestyret 13.12.2021 vedtatt at prisene for SFO-tilbud skal justeres opp noe fra januar 2022.

Nye priser blir:
A-tilbud: Kr 1530,-
B-tilbud: Kr 2835,-
C-tilbud: Kr 3170,-


Det kan nå søkes om redusert foreldrebetaling for SFO 1.-4.trinn, skoleåret 2021-2022

Kommunen melder om en feil i utsendingen av SFO-faktura for mars måned. Disse blir derfor kreditert, og nye vil bli sendt ut.

Beklager dette!


Det kan nå søkes om redusert foreldrebetaling på SFO. Ordningen gjelder for 1. og 2.trinn.

I skoleåret 2020-2021 vil søknader mottatt innen 15.september få tilbakevirkende kraft. For søknader som kommer etter 15.september gjelder nasjonal forskrift, og et vedtak om prisreduksjon vil gjelde fra første hele måned etter at søknaden er mottatt. Du kan søke om redusert foreldrebetaling hele året.