Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Helsesjukepleiar

SKULEHELSETENESTA FOR 2021/2022

Skulehelsetenesta skal arbeida for å

- fremma eleven si psykiske og fysiske helse
- fremma gode sosiale og miljømessige forhold
- førebygga sjukdom og skade  

I samarbeid med heim, skule og det øvrige hjelpeapparatet skal skulehelsetenesta arbeida for å identifisera og løysa dei helsemessige problema som knyter seg spesielt til skuleeleven sin situasjon. Helsesjukepleiar er med i tverrfagleg ressursteam på skulen. Foreldre og elevar kan ta direkte kontakt med helsesjukepleiar.        

Kva kan du snakka med helsesjukepleiar om?  

Du kan snakke med oss om «alt» som tristhet, engstelse, bekymringer, vonde opplevelser (som sjukdom, dødsfall i familien), spørsmål om kroppen, stress, mobbing, vold, utfordringer på skulen, kostveiledning, spisevansker, problemer heime, seksualitet, pubertet, rus, snus, røyk, fysisk og psykisk helse, kronisk sykdom, trening osv. Helsesjukepleiar har teieplikt. Ta gjerne med ein venn om du synest det er vanskeleg å koma aleine.    

Plan for skulehelsetenesta  

8.trinn:             
Helseopplysningsskjema vert delt ut til både elev og foreldre.
Individuelle samtalar med alle elevar med utgangspunkt i helseopplysningsskjema.
Måling av høgde og vekt.  

9.trinn             
Samtalar og oppfølging av elevar ved behov.                          
Klasseundervisning om psykisk helse.  

10.trinn           
Boostrix-polio vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).  
Informasjon- og samtykkeskjema vert sendt med elevane heim før vaksinering.                          
Grupper med tema kjærleik, seksualitet og eigne grenser på Helsestasjon for ungdom, ca. 2,5 timar.
Temadag på skulen med besøk frå helsesøster, politi, jordmor, Amathea, LLH/ Skeiv ungdom.                                                                                                                                            

Skulehelsetenesta har kontor:
på Bryne ungdomsskule, v/inngang 1.
Kontortid: Mandag kl. 08.30-12.00, tirsdag, torsdag og fredag kl 08.30-14.00. Send evt SMS for å avtale tidspunkt for samtale på tlf. 48097854

 

 


Ane Vagle Lindtjørn (mandag, torsdag og fredag)
Helsesjukepleiar
51776456
Angsumalin Nakheerak (tirsdag)
Helsesjukepleiar
51776456
Marit Helen Tveit Osnes (torsdag i partalsveker)
Helsesjukepleiar
Kontor skulen: 51 77 64 56 Kontor helsestasjon: 51 77 62 36