Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Sveinsvollsvegen 5 4340 Bryne
Telefon: 51 77 64 40 Send e-post til oss
Redaktør: Elsa Djuve Jerstad
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<april 2019><<
april 2019
mtotfls
25262728293031
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Søknadsfrist til hovudopptaket til Time kulturskule er 1.mai.  www.timekulturskule.no  

Kulturskulen inviterer til open dag lørdag 27.april kl 12.00 – kom og prøv fiolin, fløyte og kornett.Me er invitert på Kulturskulen sitt arrangement i Storstova fredag 12.april der 10.trinnselevar frå Time kommune er med.

Om førestillinga:
Hadde livet vore enklare dersom du var ein del av eit gammalt eventyr? Skulle du ynskja at det fantest gode fear som kunne hjelpa deg ut av alt som er vanskeleg? Har du nokon gong hatt lyst til å lata som om du er noko anna enn det du eigentleg er? Har du hatt lyst til å stikka av frå alt det du må, men ikkje orkar, - og har du hatt behov for å skjula noko du ikkje vil at nokon skal få vita?   Dersom svaret på dei siste spørsmåla er ja, så kan det vera greitt å vita at du ikkje er aleine. 

Me vil fortelja ei forteljing utanom det vanlege, men det skulle ikkje forundra oss om du kjenner deg igjen likevel...  

Manuset, og alt det du ser på scenen, er det oss i tiande klasse i Time kulturskule som står bak.

Velkomen.


Avtalt slåsskamp der ungdomsskuleelevar i Time er involverte.

Skulane i Time har fått brev frå politiet som dei ber oss formidla til alle føresette i Time. 


Informasjon til føresette og ungdommar om ungdataundersøkinga i Time 2019

Pålogging:https:https: www.survey-xact.no/collect-ungdata - får passordet på skulen

I 2019 blir ungdataundersøkinga gjennomført i Time kommune blant elevar i 8.–10. klasse. Kommunen har tidlegare gjennomført undersøkinga i 2010, 2013 og 2016. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Time, er det viktig at så mange som mogleg deltek.

De finn meir informasjon her: Informasjonsskriv


Bryne Røde Kors har leksehjelp for ungdomsskuleelevar på Biblioteket på Bryne kvar tysdag kl. 16.00-18.00.


Skulen har fått melding frå Sør-Vest politidistrikt:

Det er forholdsvis nylig kommet en endring i forskrift om krav til sykkel. Denne endringen åpner for flere typer av det som kalles "småelektriske" kjøretøy. Vi ser, og får meldinger om, at det er mye farlig og ulovlig bruk av disse kjøretøyene blant barn og ungdom i kommunene.

Trykk på les meirHer finn du undersøkelsen:

Foreldreundersøkelse

Innloggingsopplysninger for gjennomføring vert utdelt på utviklingssamtalen.


Elevar ved skulen vår har lasta ned appen Tellonym og me har fått inn meldingar om at det er elevar som bruker Tellonym til å krenka medelevar. 

Skulen ønskjer å bidra til forståing og engasjement  ut over seg og sitt. Bryne ungdomsskule støttar Hei Verden sine prosjekt. I år er prosjektlandet Peru. Det offisielle språket i Peru er spansk, men over halvparten av folket snakkar eit anna morsmål. Quechafolket er ei urfolkgruppe som snakkar quecha, og har sin eigen kultur. På skulane i Peru blir det undervist på spansk. Fleire tusen quechuabarn sit på skulebenken utan å forstå kva lærarane seier. Hei Verden arbeider med å videreutdanna lærarar, utvikla lokale pensum og utvikla tospråklege og interkulturelle undervisningsmetodar. Fleire quechuabarn går nå på skule. Ikkje berre det, men foreldra deira kjem også på skulen og ønskjer utdanning. Utdanning er nøkkelen til å koma seg ut av fattigdom og diskriminering! 

I vekene fram mot haustferien vil skulen markera dette på ulikt vis med foredrag, foreldrekveld, sym for Peru, matsal og bøsseinnsamling. 10.trinn set av 15.november til jobb ein dag. Alt dette for å samla inn pengar slik at fleire kan læra å lesa, skriva og rekna på sitt eige språk.


Kjekt å vera med 9.trinn på ONS😊 To av gruppene var blant dei åtte finalistane, men ingen fekk topp tre plassering. Fantastisk gjeng å ha med på tur✨

Første skuledag er måndag 20. august kl 08.00.

8. trinnet møter ved flaggstanga.
9. trinnet møter ved trappa utanfor mediateket.
10. trinnet møter i ballbingen.

Sykkelparkering:

8. trinn på framsida av skulen, 9. trinn i atriet og 10. trinn ved Brynehallen.

Me håper alle har hatt ein fin sommarferie, og at de nå er utkvilte til å ta fatt på eit nytt skuleår. 

Me gler oss til å treffa dykk alle igjen!

 


"Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger."

Ein trygg skuledag

Bryne ungdomsskule er ein Olweusskule og har i mange år hatt nulltoleranse for mobbbing. Me følgjer prosedyrane i Olweusprogrammet ved mobbing. Det som er nytt er at me skal laga ein individuell aktivitetsplan i alle saker. Meir om endringane i lovverket finn de her.

Meld i frå til kontaktlærar eller rektor dersom det er nokon som ikkje har det greitt. På heimesida vår finn de og ein knapp som heiter: MELD FRÅ OM MOBBING som kan brukast.

Elevane har rett til eit godt fysisk skulemiljø. Sjå opplæringsloven § 9 A-7 (Lovdata)


På Bryne ungdomsskule vil me setja igang med kurs i livsmestring for alle elevane våre.

I følgje Forskrift til opplæringslova § 5-1 kan elevar og føresette klaga på standpunktkarakterane på avgangsfag.

På 8.trinn gjeld dette valfag,og på 9.trinn valfag og mat & helse.

Klagen må vera skriftleg og leverast rektor innan 10 dagar etter at eleven vert gjort kjend med karakteren. Skjema for klagen finn de her.


8.trinn

Kontaktlærarar:
8A
Karen H. Liland og Lise Laland   

8B Trude Skodje og Charlotte Hansen

8C Signe Byberg og Arnt Helge Esaiassen 

8D Jørn Gabrielsen og Olav Skurve

8E Siv-Merethe Enge  og Jonas Aa. Trodahl

Faglærarar:
Silje Taksdal, Elisabeth Jørgensen, Håkon Rake, Kristina Hadland

Miljøarbeidarar:
Lise E. Særheim

Trinnleiar:
Ingveig N Ødegård

 

9.trinn:

Kontaktlærarar:
9A
Egil Pollestad og Linda Rogn

9B Jostein Økland og Elisabeth S. Nese  

9C Anja Pedersen og Signhild S. Samuelsen  

9D Mirijam Ueland og Anna M. Vik

9E Omund Norheim og Borghild Hognestad

Faglærarar:
Åse J. Kro, Vegard Vik; Gonzalo Gonzalez, Øyvind Skuggedal

Miljøarbeidarar:
Tale Dybwad, Renate Odland, Nilofar Sajjadi, Elise Sofie Høyland

Trinnleiar:
Ragnhild Otto

 

10.trinn.

Kontaktlærarar:
10A
Anne Marie Jåtten og Hilde Jorunn A. Vetrhus  

10B Helen H Mori  og Pål Oftedal  

10C Håvard Egeland og Kristin H. Thorsen

10D Elin R. Håland og Stine Vigrestad  

10E Ingrid Anne Vatne og Christer E. Espevik

Faglærarar:
Mari Edland, Erling Knutzen, Anja Schubert, Ellen Halonen Christiansen

Miljøarbeidarar:
Else Ege, Jofrid Vold, Brit Wiig

Trinnleiar:
Monica P. Norheim


Her finn du lenka til presentasjonen på foreldremøtet til nye 8.trinn. Klasselistene kjem på dei siste sidene.

Informasjon om elevar sin trafikktryggleik er nå tilgjengeleg på fleire språk. Det er Trygg Trafikk som har utvikla gratis læringsressursar. Ressursane finn du på arabisk, tigrinja, pashto, dari, kurmandji, somali og engelsk.  

Meir på Fylkesmannen i Rogaland si heimeside https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Grunnskule-og-vidaregaande-opplaring/Info-om-trafikktryggleik-pa-fleire-sprak/

og for sjølve ressursane http://pafleresprak.tryggtrafikk.no/portal (Hald musepeikaren på pila ved sidan av målform oppe til høgre og vel språk).    Me har nå fått rapporten frå Olweusundersøkinga me hadde i vår og resultata viser at me har ein mobbeprosent på 3,9. I 2015 var prosenten på 6,7 og i fjor var den på 4,1. Me ligg under gjennomsnittet for kommunen, men ønskjer likevel at denne prosenten skal verta ennå lågare. Resultatet viser oss at me har elevar på alle trinn som blir utsett for mobbing og det er ikkje bra. Me har nulltoleranse på skulen for mobbing og gjennom Olweusarbeid håpar me at antal elevar som vert utsett for mobbing går ned.  

Lærarane har studert rapporten og arbeidd med problemstillingar knytt til denne og sett på kva tiltak dei skal gjera på dei ulike trinna.   Det som kom fram i rapporten er at dei som blir mobba blir utsett for verbal mobbing som går på stygge kommentar, seksuell tyding og utsjånad. Dette er og noko de heime kan snakka med dokkar ungar om. Korleis snakkar me til og om andre?  

Olweusansvarleg skal presentera resultata frå undersøkinga i elevrådet. Deretter skal elevrådsrepresentantane ta dette ut i klassane. Elevane skal og arbeida med spørsmål knytta til rapporten.  

Me vil igjen minna om at det er viktig at heimen tek kontakt dersom de opplever at din unge vert utsett for mobbing sånn at skulen kan ta tak i dette.    


Her finn de prisar på varene i kantina

Her finn de Time kommune og Bryne ungdomsskule sine reglar for orden og åtferd.