Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Sveinsvollsvegen 5 4340 Bryne
Telefon: 51 77 64 40 Send e-post til oss
Redaktør: Elsa Djuve Jerstad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Smittekarantene kan nå erstattast med dagleg testing for nærkontaktar. 

Me går no inn i ein periode der me kan forventa meir smitte.

Omikron-varianten av koronaviruset er meir smittsamt, men sidan det er mange vaksinerte og færre som vert alvorleg sjuke, er det tid for å avvikla dei inngripande tiltak. 


Frå og med torsdag innfører Time kommune grønt nivå i skular og barnehagar. 

Me har nå levert alle pengane til Hei verden, og årets resultat blei på heile 115.986 kr. Hei verden er strålande fornøgde med skulen sin innsats. Elevane har jobba hardt med å samla inn pengar på 8. trinn sin Hei verden-kveld, 9. trinn si bøsseinnsamling og 10. trinn som har jobba ein dag. Tusen takk til føresette og bedriftar som har bidratt med gåver, matlaging og rause pengebidrag.

Memå dessverre avlysa juleballet i år pga smittesituasjonen og nye reglar for forsamlingar. Ingen ønsker å tilbringa jula i karantene eller isolasjon. 

Elevrådet og skulen vil arrangera ball så snart smittesituasjonen tillet det. Det kan vera fint med vinterball eller vårball også.

Takk til alle føresette som har meldt seg som vakter, håpar de stiller når me lagar til nytt ball.


Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.
Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.
På Helsenorge får du også oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal, kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm. Logg deg inn og ta en titt.
Logg inn på Helsenorge for mer informasjon om digital helsestasjon
helsenorge.no/helsestasjon

Onsdag 17. november var årets barn og unges kommunestyre. På rådhuset var det 4 elever frå 10. ende klasse som representerte Bryne ungdomsskule. 

Hei verden er skulane sin eigen solidaritetsaksjon. I praksis betyr dette at me skal bli kjend med proskjekta dei held på med, i tillegg til å samla inn pengar for å hjelpa folk i andre delar av verda. 

Visjonen til Hei verden er å skape skule for ALLE barn. Dei ønskjer å bidra til at fleire barn i verda skal få ein grunnutdanning av god kvalitet. Hei verden får støtte av mange skuler i Noreg, og Bryne ungdomsskule er ein av dei skulane.

I år vil me samla inn pengar til Zambia. Dette er eit land som slit med å gje ungar ein god grunnutdanning. Me meinar grunnutdanning er nøkkelen til eit godt liv. Statistikk visar at meir enn 200 000 ungar ikkje fekk gå på skule grunna av lang skulevei, mangel på lærarar eller manglande skulebygg. 

Derfor vil BUS i samarbeid med Hei Verden hjelpa Zambia med å utbetra skulebygg og få betre skuleutstyr. Ufaglærte lærarar skal få dra på kurs kor dei lærar å bli gode pedagogar. Pengane me samlar inn skal gå til alt dette, og kanskje ungar i Zambia får ei lysare framtid me vårs hjelp. 

Dersom du ønskjer å få meir informasjon om kva Hei verden sine prosjekt i Zambia går ut på, kan du trykkja på denne linka: https://www.heiverden.no/project-land-subpage/zambia/zambia-1

 

Skrive av Ingrid Martinsen, David Svalestad og Tara KleppBryne HK har i samarbeid med Time kommune open hall nokre fredagar frå kl 20-22 i Timehallen, der det blir ballaktivitetar og gratis pizza.
Det er ikkje påmelding til dette, og det er ope for elevar frå Bryne og Vardheia ungdomsskule.

Møt opp til ein kjekk og aktiv fredagskveld!

Følgjande datoar er det open hall:
Fredag 22. oktober klokken 20:00-22:00
Fredag 05. november klokken 20:00-22:00
Fredag 03. desember klokken 20:00-22:00


BRUK AV VERKTØYET «KLASSETRIVSEL» I TIME KOMMUNE

Skulen har plikt til å følgje med på at elevane har eit trygt og godt skulemiljø og at elevane trivst på skulen, jf. Kapittel 9A i opplæringslova. For å sikra dette, brukar skulen ulike verktøy og metodar. Dette er til dømes observasjon, elevsamtalar, dialog med føresette, logg, anonyme spørjeundersøkingar og ikkje-anonyme spørjeundersøkingar. Klassetrivsel er eit verktøy for ikkje-anonyme spørjeundersøkingar der ein undersøker elevane sin trivsel.
Les meir om Klassetrivsel, GDPR og datasikkerheit her


8A: Siv-Merethe Enge
8A: Christine Nysæter Dyrli 
8B: Anna Magnussen Vik
8B: Alexandra Brandal
8C: Karen Hognestad Liland
8C: Pål Endre Oftedal
8D: Charlotte Gaarder
8D: Jonas Aarrestad Trodahl

9A: Jørn Gabrielsen
9A: Elisabeth Nese
9B: Olav Skurve
9B: Kristin Hovin Thorsen
9C: Anny Sør-Reime
9C: Maria Elena Landro
9D: Kristian Mora
9D: Egil Pollestad
9E: Tale Tryggeseid Meling
9E: Anja Pedersen
9F: Mirijam Ueland
9F: Signhild Stave Samuelsen

10A: Øyvind Skuggedal
10A: Ingrid Anne Jensen
10B: Simon Killingland Hana
10B: Elin Rasdal Håland
10C: Anne Marie Jåtten
10C: Håkon Rake
10D: Charlotte Hansen
10D: Håvard Varhaug
10E: Stine Vigrestad
10E: Helen Hetland Mori"Min skole - foresatt" app er klar til nedlasting. Dette er ein ny tovegskommunikasjons-app som har erstatta SchoolLink.

Foresatte kan søke om elevpermisjon digitalt i Visma.

Trykk på Les meir for å sjå kor enkelt det er. 


Bryne Røde Kors har leksehjelp for ungdomsskuleelevar på Biblioteket på Bryne kvar tysdag kl. 16.00-18.00.


Her finn de Time kommune og Bryne ungdomsskule sine reglar for orden og åtferd.