Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Sveinsvollsvegen 5 4340 Bryne
Telefon: 51 77 64 40 Send e-post til oss
Redaktør: Elsa Djuve Jerstad
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<juni 2018><<
juni 2018
mtotfls
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
02030405060708
jun
22
2018
Siste skuledag
Heile dagen
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

I følgje Forskrift til opplæringslova § 5-1 kan elevar og føresette klaga på standpunktkarakterane på avgangsfag.

På 8.trinn gjeld dette valfag,og på 9.trinn valfag og mat & helse.

Klagen må vera skriftleg og leverast rektor innan 10 dagar etter at eleven vert gjort kjend med karakteren. Skjema for klagen finn de her.


8.trinn

Kontaktlærarar:
8A
Karen H. Liland og Lise K. Laland   

8B Trude Skodje og Charlotte Hansen

8C Signe Byberg og Arnt Helge Esaiassen 

8D Kristina Hadland og Jørn Gabrielsen

8E Siv-Merethe Enge  og Jonas Aa. Trodahl

Faglærarar:
Olav Skurve, Silje Taksdal, Elisabeth Jørgensen, Håkon Rake

Miljøarbeidarar:
Lise E. Særheim

Trinnleiar:
Ingveig N Ødegård

 

9.trinn:

Kontaktlærarar:
9A
Egil Pollestad og Magda H. Line  

9B Jostein Økland og Elisabeth S. Nese  

9C Anja Pedersen og Signhild S. Samuelsen  

9D Mirijam Ueland og Anna M. Vik

9E Omund Norheim og Borghild Hognestad

Faglærarar:
Åse J. Kro, Vegard Vik; Gonzalo Gonzalez, Øyvind Skuggedal

Miljøarbeidarar:
Tale Dybwad, Renate Odland, Nilofar Sajjadi

Trinnleiar:
Ragnhild Otto

 

10.trinn.

Kontaktlærarar:
10A
Anne Marie Jåtten og Hilde Jorunn A. Vetrhus  

10B Helen H Mori  og Pål Oftedal  

10C Håvard Egeland og Kristin H. Thorsen

10D Elin R. Håland og Stine Vigrestad  

10E Ingrid Anne Vatne og Christer E. Espevik

Faglærarar:
Mari Edland, Per Steinarson, Erling Knutzen, Anja Schubert, 

Miljøarbeidarar:
Else Ege, Jofrid Vold, Inita Zogota,

Trinnleiar:
Monica P. Norheim


Det er ein del gløymde klede etter symjing og kroppsøving.

Ynskjer nokon å koma å leita etter klede, så er siste frist på onsdag 20.juni.Sjå vedlagte fil med avis som er laga av elevar på 8.trinn

Her finn du lenka til presentasjonen på foreldremøtet til nye 8.trinn. Klasselistene kjem på dei siste sidene.

Sjå vedlagte fil med avis som er laga av elevar på 10.trinn

Informasjon om elevar sin trafikktryggleik er nå tilgjengeleg på fleire språk. Det er Trygg Trafikk som har utvikla gratis læringsressursar. Ressursane finn du på arabisk, tigrinja, pashto, dari, kurmandji, somali og engelsk.  

Meir på Fylkesmannen i Rogaland si heimeside https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Grunnskule-og-vidaregaande-opplaring/Info-om-trafikktryggleik-pa-fleire-sprak/

og for sjølve ressursane http://pafleresprak.tryggtrafikk.no/portal (Hald musepeikaren på pila ved sidan av målform oppe til høgre og vel språk).    Sjå vedlagte fil med avis som er laga av Produksjon av informasjon, 9.klasse

Foreldremøtet for nye 8.trinn er flytta til onsdag 6.juni kl 18-19. Møtet blir i aulaen på Bryne ungdomsskule. Det er berre føresette som møter, ikkje elevar. Elevane kjem på besøk måndag 11.juni kl 12.45 - ca 13.45. Dei møter også i aulaen.

Me gler oss til å treffa dokker!
Vel møtt!

 


Me har nå fått rapporten frå Olweusundersøkinga me hadde i vår og resultata viser at me har ein mobbeprosent på 3,9. I 2015 var prosenten på 6,7 og i fjor var den på 4,1. Me ligg under gjennomsnittet for kommunen, men ønskjer likevel at denne prosenten skal verta ennå lågare. Resultatet viser oss at me har elevar på alle trinn som blir utsett for mobbing og det er ikkje bra. Me har nulltoleranse på skulen for mobbing og gjennom Olweusarbeid håpar me at antal elevar som vert utsett for mobbing går ned.  

Lærarane har studert rapporten og arbeidd med problemstillingar knytt til denne og sett på kva tiltak dei skal gjera på dei ulike trinna.   Det som kom fram i rapporten er at dei som blir mobba blir utsett for verbal mobbing som går på stygge kommentar, seksuell tyding og utsjånad. Dette er og noko de heime kan snakka med dokkar ungar om. Korleis snakkar me til og om andre?  

Olweusansvarleg skal presentera resultata frå undersøkinga i elevrådet. Deretter skal elevrådsrepresentantane ta dette ut i klassane. Elevane skal og arbeida med spørsmål knytta til rapporten.  

Me vil igjen minna om at det er viktig at heimen tek kontakt dersom de opplever at din unge vert utsett for mobbing sånn at skulen kan ta tak i dette.    


Søknadsfrist til hovudopptaket for Time kulturskule er 1.mai. 

www.timekulturskule.no

 Me har elevar som køyrar for fort på el-mopedar.

Me har tidligare snakka med  politiet som seier følgjande:  det er  ikkje  lovleg med el-mopedar som går meir enn 6 km/h. Dersom moped har høgare hastighet enn dette, så skal den registrerast og det er krav om større sikkerhet ifht. bremser, lys o.a.

Det er 16 års aldersgrense for å køyre el-moped. Politiet stopper ulovlege el-mopedar. Dei beslaglegg mopeden og utsetjing av lappen kan vera aktuelt.


Her finn de prisar på varene i kantina

Når du skal ta undersøkinga trykker du her

Bryne Fotoklubb starter foto gruppe for barn og ungdom mellom 9-15 år “Fotospiren” Oppstart 4 januar 2018. Sted: Tu gamle skule, hver torsdag 17.30-19.00! Og følger skoleplanen.  

Formål er å fremme interessen for fotografi i et aktivt og sosialt miljø for små fotospirer på Jæren og omegn.SchoolLink er ei digital teneste for kommunikasjon mellom skule og føresette i Gjesdal, Klepp og Time kommune. Tenesta skal vera den primære kommunikasjonskanalen for skriftleg kontakt mellom skule og heim.

Tenesta kan nyttas via webportal eller med eigne applikasjonar for smarttelefon og nettbrett. Vi anbefalar alle å lasta ned SchoolLink-appen, då denne er enklast og raskast i bruk i ein hektisk kvardag.

Korleis ta i bruk SchoolLink :

1) Gå inn på følgjande nettside: http://skole.netpower.no/jaerkommuner/

2) Last ned appen "SchoolLink for foresatte" via Google Play (Android) eller AppStore (Apple)

3) Første gong må de logga på med ID-porten (de får så tilbod om å setja ein sjølvvalgt PIN-kode for seinare innlogging). Dersom de heller vel å bruka webportalen må de logga på med ID-porten kvar gong. 

Funksjonar i SchoolLink:

- senda og motta meldingar mellom heim og skule (moglegheit for å leggja til vedlegg)

- eigen funksjon for å melda fråverHer kan du logga inn for å ta elevundersøkinga.

Nå er det tid for foreldreundersøking. Her kan de foreldre sei dykkar meining om barnet si læring og trivsel på Bryne ungdomsskule. De vil få utdelt brukarnamn til undersøkinga på utviklingssamtalen. Me ser fram til god deltaking på foreldreundersøkinga!

Her kan du logga inn for å ta undersøkinga.


Mental Helse Ungdom har oppretta ein rettighetstelefon for unge og pårørande.

Dei tilbyr gratis juridisk veiledning over telefon 3 kveldar i veka frå 18.00 – 21.00

Sjå her for meir informasjon:

Informasjonsplakat


Melding til foreldre/foresatte som har barn/ungdom som sykler ned Kvålebakken mot Kong Haakons veg på veg til skulen.

Bryne Røde Kors har leksehjelp for elever ved ungdomskolen på Biblioteket tysdager kl. 1600 - 1900.

Bryne ungdomsskule har i møte med politiet og Slt blitt oppfordra til å åtvare foreldre og føresette mot ein App/nettstad som er i bruk blant ungdommane. Slt er eit samarbeid om forebyggjing av rus og kriminalitet. 

Her finn de Time kommune og Bryne ungdomsskule sine reglar for orden og åtferd.


Tysdag 5. september hadde Bryne ungdomsskule open dag der dei inviterte inn alle som ønskja å sjå skulen. Skulen hadde lagt opp til ein ettermiddag der gjesten kunne sjå noko av det elevane arbeider med i skuletida.


"Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger."

Bryne ungdomsskule er ein Olweusskule og har i mange år hatt nulltoleranse for mobbbing. Me følgjer prosedyrane i Olweusprogrammet ved mobbing. Det som er nytt er at me skal laga ein individuell aktivitetsplan i alle saker. Meir om endringane i lovverket finn de her.

Meld i frå til kontaktlærar eller rektor dersom det er nokon som ikkje har det greitt. På heimesida vår finn de og ein knapp som heiter: MELD FRÅ OM MOBBING som kan brukast.

Elevane har rett til eit godt fysisk skulemiljø. Sjå opplæringsloven § 9 A-7 (Lovdata)