Meny
Velg seksjon FAU Dale barneskole
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen


RETNINGSLINJER FOR TRAFIKKVAKT:
Vær synlig! Bruk refleksvest!
Du må være oppmerksom og følge godt med. La telefonen ligge i lomma så lenge du står trafikkvakt.
Vaktperioden er mellom klokka 8.00 og 8.30 på tirsdager – fredager. Vi har ikke trafikkvakt på mandager.
Stå på Torvhaugan-siden av veien. Stå der det er trygt å stå, slik at uhell ikke skjer, men samtidig slik at du får overblikk.
Du må gjerne vennlig minne barna på at de må se til alle sider, prøve å få blikkontakt med sjåførene og vente til bilene har stoppet, før de krysser veien.
Demp farten på de som kommer litt for fort ned bakken.
Sykler må leies over gangfeltet.
Du kan ikke stoppe eller dirigere biltrafikken.
Hvis det står en buss på busstoppet i retning flyplassen, må fotgjengere vente med å krysse veien til bussen har kjørt.
Vær en god og tydelig voksen og rollemodell – alltid!

Disse retningslinjene gjelder f.o.m. 22. november.


Hei!

FAU besluttet på sitt møte 07.11.2022, at trafikkpatruljen legges ned etter fredag 18. november, fordi Trygg trafikk anbefaler at barn ikke kan ha ansvar for sikkerheten til andre barn. Man kan lese mer om hva Trygg trafikk skriver om dette på deres nettsider: https://www.tryggtrafikk.no/skole/skoleveien/skolevei/skolepatrulje/

FAU diskuterte dette i fjor også, fordi det var bekymring for trafikkpatruljen (7.klassingene) sin sikkerhet, og det var også derfor FAU besluttet at foreldre skulle støtte trafikkpatruljen. FAU ønsker fortsatt at en forelder overvåker denne overgangen, og at den voksne stiller seg på Torvhaugan-siden av veien, for å kunne veilede og evt. ta ned farten på barn som kommer i litt stor fart mot gangfeltet. Det skal utarbeides en prosedyre for foreldrevakten, som vil bli sendt ut før trafikkpatruljen avvikles.

Det er viktig at alle foreldre foretar en risikovurdering av skoleveien sammen med barnet sitt. Hvor kan trafikkfarlige situasjoner oppstå, og hvordan kan man unngå at de gjør det? Denne samtalen bør man ta noen ganger hvert år. Det er også viktig at man lærer barnet sitt hvordan det kan ta en rask sjekk av sykkelen sin før man setter seg på den: Sjekk at hjulene sitter som de skal, og sjekk om bremsene virker - før hver sykkeltur. Dessverre opplever vi noen ganger (senest i går), at noen har løsnet en annen elevs sykkelhjul, eller har tuklet med bremsene. Foreldrene må også samtale med barna sine om hvilket stort skadepotensiale dette vil gi.

Bruk refleks!

Husk at vi ønsker minst mulig biltrafikk opp i ABC-veien!

 

Mvh. Knut, rektor

 
Hvis du vil lese hva FAU arbeider med, finner du referatene fra alle møter i den grå boksen til høyre på skjermen. Velg FAU sin side for å finne riktig meny.  Du kan velge om du vil se på referat fra forrige eller inneværende skoleår.