Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen

Vår faste helsesykepleier, Linn Rikke Aasgrav, er straks ferdig med fødselspermisjonen sin, og starter opp igjen tirsdag 2. mars.

Hun kommer til å være her tirsdager 9-15, onsdager 9-15 og torsdager 9-12.

Linn Rikke kan kontaktes på e-post Linn.Rikke.Aasgrav@kristiansund.kommune.no, og telefon 902 82 176.

 


Hei!

Her kommer en kjapp oppdatering om ulike saker på skolen:

Vi har nettopp hatt to uheldige episoder der elever har utløst brannalarmen. Det som er positivt med dette, er at vi fikk bevist at elevene og de ansatte er veldig godt drillet i rømning av skolebygget. Alle var raskt ute, og de ansatte hadde veldig god kontroll på sine elever. Det var jo litt positivt at også undertegnede fikk prøvd seg på en uvarslet brannøvelse. Vi vet hvem som har utløst alarmen, elevene er fulgt opp og foreldrene er orientert. Heldigvis for dem rakk vi å stoppe utrykning fra brannvesenet, for da sparte de seg noen tusenlapper. Det elevene er nødt til å skjønne, er at et utrykningskjøretøy som kjører langt fortere enn fartsgrensen, faktisk kan utgjøre en potensiell fare for andre trafikanter. En falsk alarm kan derfor sette andre mennesker i stor fare.

De aller fleste av oss er ganske så leie av å leve under korona-restriksjoner. Personalet savner å spise lunsj sammen med alle kollegene, for vi har bare lov til å samles maks ti stykker. Etter vinterferien skal vi gjennomføre internkursing for lærerne i blokkprogrammering, men retningslinjene gjør at det samme kurset må gjennomføres tre ganger. Vi har dessverre også merket oss at flere elever kommer til skolen selv om de er forkjølet. Vi er alle nødt til å forholde oss til retningslinjene i noen måneder til, så vennligst hold barnet ditt hjemme når det er forkjølet. Vi har også opplevd at barn med omgangssyke har blitt sendt for tidlig tilbake til skolen, og dette har medført at både medelever og ansatte har blitt smittet. 

Vi har gjennomført Spekter i alle klasser denne uka. Dette er en ikke-anonym undersøkelse om hvordan elevene har det på skolen. Undersøkelsen er gjennomført digitalt på 3.-7.trinn, og gjennom samtaler med lærer på 1. og 2. trinn. Vi har fortsatt litt etterarbeid som må gjøres, men vi har rimelig god oversikt. Elevene våre har det det stort sett bare fint på skolen. Hvis elever blir krenket/mobbet, blir jeg koblet inn. I mindre alvorlige saker, der noen sier at de har kranglet med noen, eller er blitt litt ertet, følger kontaktlærerne dem opp gjennom det vi kaller Stopp-samtaler. Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen, og denne oppgaven blir alltid prioritert øverst av oss som jobber her. Dere vil bli orientert av kontaktlærerne i saker som angår eget barn.

Det har vært helt fantastisk vintervær de siste ukene, og dette har vi selvfølgelig benyttet oss av. Alle klasser har vært mye ute og hatt artige dager fylt med forskjellige vinteraktiviteter. Det foregår utrolig mye godt arbeid i klasserommene også. I dag har jeg vært innom 1.klassingenes kjempetrivelige karneval, og jeg har sett veldig ivrige 5.klassinger, som holdt på med blokkprogrammering (Sphero). 

Vi har åpen SFO i vinterferieuka, og disse dagene er det lagt gode planer for, så dette vil helt sikkert bli veldig kjekke dager for ungene som er her. God vinterferieuke!

Mvh. Knut, rektor


Her er informasjon om det skoleadministrative systemet Visma Sikker Sak: https://www.iktorkide.no/oppvekst/grunnskolene/

 


4.trinn på aketur til Sommerfjøset

Marit Hagfors Lihaug blir vår helsesykepleier de neste ukene. Hun kan kontaktes på telefonnummer: 90038240 og e-post marit.hagfors.lihaug@kristiansund.kommune.no

Hun kommer til å være på Dale barneskole mandagene 1., 8., 15. og 22. februar.

Vår faste helsesykepleier, Linn Rikke Aasgrav, kommer tilbake fra fødselspermisjon i slutten av uke 8, og hun kommer til å være her i mange flere ukedager enn vikarene hennes har vært.


Etter siste utvikling med påvist mutert virus, har kommunelegen i dag fattet følgende beslutning av betydning for oppvekstsektoren: 

Ansatte innen oppvekst (som er i kontakt med barn og unge) som i løpet av de siste 7 dagene har vært i en av kommunene Nordre Follo, Oslo, Ås, Frogn, Indre Østfold, Enebakk, Moss, Våler, Nesodden, Vestby, skal ha negativ koronatest før de kommer på jobb. Man har karantene frem til negativ test foreligger.

Ansatte i Kristiansund i andre enheter som har vært i en av disse kommunene, bør være på hjemmekontor 10 dager etter hjemkomst. Avtales med leder. 

I tillegg gjelder dette: Besøk i sykehjem. Personer som har vært i en av de ti kommunene skal ikke på besøk i sykehjem før tidligst 10 dager etter hjemkomst Kristiansund. Unntak ved alvorlig sykdom/palliasjon, ta kontakt med avdelingen. 

For hele befolkningen gjelder dette: Dersom du har hatt besøk av personer fra disse kommunene og de utvikler symptomer, gi umiddelbart i karantene og bestill testing. For hele befolkningen gjelder dette: Dersom du i løpet av de siste syv dagene har vært i en av de ti kommunene som nå er stengt ned, vil kommuneoverlegen at du tar en korona-test. 

Mvh Christine Reitan


FAU ved skolen har vedtatt å gå inn for å utbedre uteområdene ved skolen.