Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen

Hei!

Her kommer det informasjon om mye forskjellig:

Gult trafikklys: På regjeringens pressekonferanse i går, fikk vi høre at samfunnet åpner opp litt til, og trafikklysmodellen ble lansert. Dere finner mer informasjon her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/ I førstkommende uke, kommer vi til å følge samme organisering som vi har hatt de siste ukene, men vi kommer sannsynligvis til å gå tilbake til de faste klassene i de to siste skoleukene. Det er sannsynlig at mellomtrinnet fortsetter med samme dagsrytme som nå, for vi skal fremdeles forsøke å unngå at det blir for mange ute samtidig. Vi skal forsøke å åpne opp morgentilbudet på SFO så fort som mulig, men jeg kan ikke si noe sikkert om dette i dag.

Farlig atferd i trafikken: Jeg har dessverre mottatt et par bekymringsmeldinger om gutter som plutselig løper ut foran biler. De som har gjort dette, kan ikke ha skjønt hvor farlig dette er. Lærerne på 1.-3. trinn har snakket med elevene sine om dette, men det er helt nødvendig at dere foreldre tar en prat med barna deres om dette også. Hvis dere vet navn på noen som har gjort dette, må dere gjerne tipse foreldrene deres eller kontaktlærer. Hvis mine barn hadde gjort noe så farlig og dumt, ville jeg ha satt pris på å få vite det.

Nye vedtekter for SFO og forskrift til ordensreglement ble vedtatt av Hovedutvalget den 6. mai, med noen endringer etter høring. Begge gjelder fra 01.06.20. De er lagt ut på kommunens hjemmeside her:   https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/skolefritidsordningen-sfo/hva-er-sfo/   https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/elevens-rettigheter/ordensreglement/

Informasjon om betaling for SFO-plass er lagt ut på kommunens hjemmeside: https://www.kristiansund.kommune.no/rad-om-koronavirus-coronavirus-til-innbyggere-i-kristiansund/     (litt ned på sida under skole og barnehage)

Sommer-SFO: I sommer vil det være to baser for kommunens sommer-SFO, og Dale barneskole er pekt ut som SFO-sted for barna på Nordlandsøya og Freiøya, mens barna på byskolene får sitt tilbud på Dalabrekka.

Skolesvømming: Våre 3.klassinger har mistet mye av svømmeopplæringen, pga. smittevernsrutinene vi måtte følge. Det jobbes for at de skal få en del svømmetimer i kommende skoleår. Dere vil få nærmere beskjed når dette er klart, sannsynligvis etter sommerferien. Vi greier heldigvis å sende dette kullet to ganger til Atlanterhavsbadet før sommerferien. Ellers oppfordrer jeg foreldrene til å lære opp barna sine, for det er viktig å være svømmedyktig. 

Det er langhelg! Det er fantastisk vær i vente! Det er bare til å fyre opp grillen!

Ha ei riktig god pinsehelg!

Mvh.

Knut, rektor

 


Det er veldig kjekt at vi nå også har fått tilbake elevene på 5.-7. trinn, og de har hatt ei utmerket skoleuke her, selv om det ikke har vært verdens beste uteskole-vær. Siden 5.-7. trinn starter skoledagene en halvtime senere enn 1.-4. trinn, har jeg bestemt at 7.trinnet skal få slippe å være trafikkpatrulje ut skoleåret. Dere som har barn som krysser hovedveien nedenfor skolen, må derfor orientere barna deres om at de må se seg godt om før de går over gangfeltet.

Vi har fortsatt problemer med varmtvannet på skolen, og det jobbes med saken i skrivende stund. Vi har fått 40-50 nye vannkraner med bevegelsessensor, og rørleggere ser på andre tiltak. Stort klapp på skuldra til gjengen på Eiendomsdrift, som står på så mye for oss. Vi får krysse fingrene for at problemet blir løst i løpet av dagen.

Vi pleier normalt å gjennomføre en rusken-aksjon i skolens nærmiljø like før 17. mai, men pga. snøfallet, har vi utsatt det til siste skoleuke. Det blir jo en annerledes 17. mai i år, og det blir for eksempel ikke barnetog, men det ryktes at det kan komme spredte, små barnetog i noen av gatene på Dale. Det er jo artig om noen får til noe slikt, for barnetoget er en av de viktigste tradisjonene vi har i Norge. Dere må gjerne være med på å spre litt 17.maistemning i nabolaget deres. 17.maikomiteen har planlagt ulike markeringer, og dette finner dere informasjon om på kommunens hjemmesider. Det blir en TV-sending fra de ulike arrangementene, og her får vi også se to av våre 7.klassinger holde tale. Jeg pleier å se våre elevers tale ved minnesmerket i Persløkka hvert år, og jeg gleder meg til å se Maiken Sevaldsen Taknæs og Lillian Holsæter holde tale på TK-TV.

På torsdag er det Kristi himmelfartsdag, og skole/SFO er også stengt på fredag i kommende uke.

Det er blitt sendt ut informasjon om sommer-SFO flere ganger, men fortsatt mangler vi en del tilbakemeldinger. Vi skal straks planlegge ferieavvikling for våre medarbeidere, og det er derfor helt nødvendig at dere forholder dere til påmeldingsfristen, og den går ut i dag. Dere må regne med at påmeldinger som kommer for sent, kan bli avslått.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin 17.maihelg!


Sommer-SFO 

Vi planlegger nå SFO i sommer ut ifra smitteveilederen for skolen og SFO under covid-19. Det er ikke mulig å si nå hvordan sommer-SFO vil organiseres, men det vil skje i nært samarbeid med kommunelegen. Vi trenger å vite hvor mange barn som vil benytte seg av SFO-tilbudet i  sommerferien og ber om at ALLE leverer skjema innen fristen, også de som IKKE skal benytte tilbudet. SVARFRIST 15.mai 


Elevene på 1.-4. trinn har vært her i to uker nå, og selv om vi må følge strenge smittevernregler, har dette gått utmerket. Etter gjenåpningen, kan tilhørende personell meddele om positive og lærevillige barn, rødlette voksne med senkede skuldre, trivsel, sykkelopplæring, elever har blitt kjent med “Annas fotspor”, brukt iPad både ute og inne, lært om sjøfugler, blomster, vårtegn, humla, selja og har hatt både utematematikk, leselekser, ute-poster og "hjertejakt” i naturen.  Det har vært blide fjes og god stemning hver dag.

Nå skal vi endelig få tilbake de eldste elevene våre også. Vi er godt forberedt og vi gleder oss stort til å få dem tilbake. Elevene på 5.-7. trinn må få tilbake klasserommene sine, og derfor må noen av gruppene på 1.-4. trinn flytte til et annet undervisningsrom. Vi tar i bruk alle skolens undervisningsrom for å greie dette (musikkrommet, formingsavdelingen, skolekjøkkenet og mediateket). Vi skal hjelpe elevene med å holde avstand, og derfor har elevene fått litt forskjellige start- og sluttider. Det er svært viktig at elevene ikke kommer for tidlig til skolen. 1.-4. trinn skal fortsatt møte til klokka 8.30, mens 5.-7. trinn skal møte klokka 9.00. Elevene har også ulike tider for når de har friminutt.

Når elevtallet nesten dobles på mandag, vil det bli litt trangere på sykkelparkeringen. Elevene kan parkere der de normalt har parkert tidligere, så vil nok dette løse seg bra. 

Vi har merket at varmtvannstanken tømmes nå som vi vasker hendene godt og grundig mange ganger hver dag. Kommunens avdeling Eiendomsdrift vurderer ulike tiltak. Vi har godt med håndsprit, så dette skal ikke vær noe problem. Elever som sliter med tørre hender, bør kanskje ha med seg noe håndkrem hjemmefra.

Dere har fått beskjed om at dere ikke vil bli invitert til konferansetimer eller andre fysiske møter på skolen, men dere som ønsker en samtale med lærer, kan selvsagt be om å få det.

Smittevernregimet gjør det umulig for oss å gjennomføre de gode møtene vi pleier å ha med skolestarterne og foreldrene deres. Det vil bli sendt ut informasjon til disse foreldrene og barnehagene i neste uke.

Det blir dessverre ikke skolemelk før førstkommende fredag, så ta med drikkeflaske.

Jeg er imponert over personalets fleksibilitet, kreativitet, nytenkning og gode løsningsforslag. Dette gjør at situasjonen vi er inne i nå, bare blir lystbetont og motiverende.

Ha ei riktig god helg!

Mvh. Knut, rektor

 


Alle skoler åpnes

Fra mandag 11. mai åpner alle skolene igjen.

Skolene vil bruke noe ulik tid på å forberede skolestart, og det vil derfor være ulik oppstart rundt i landet.

Alle elevene skal være tilbake på skolen innen 15. mai 2020. Utdanningsdirektoratet har oppdatert informasjonen om koronasituasjonen for skoler på udir.no http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/

Se også oppdaterte smittevernveiledere og støttemateriell: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/


Vi råder alle bhg og skoler til å oppmuntre alle foreldre (samt barna) til å holde seg innenfor sine «kohorter» også i fritiden etter skoletiden. Dette for at det ikke blir dannet nærkontakter og risiko for smitte på tvers av kohorter.

Det var herlig å få tilbake elevene på 1.-4. trinn igjen, og vi håper at vi får åpne for resten av elevene snart. Uka her på skolen har forløpt utmerket. Det var stor gjensynsglede å se hos alle på mandag. Hvis jeg ikke hadde vært sånn knalltøff machomann, ville jeg ha grått en skvett, for det var veldig rørende å se. Store deler av uka har vært brukt til uteskole, og da er det veldig greit at været har spilt på lag med oss. Smittevernreglene er veldig stramme, og vi kan bl.a. ikke ha den samme ansatte innom flere grupper (såkalte kohorter) uten at det er to dager (helg) imellom, men vi kan være to kohorter sammen når vi er ute. Det har gått med en del tid på håndvask og andre rutiner vi må følge, men elevene er godt drillet på dette nå.

Kunnskapsministeren har gitt oss beskjed om å forberede oss på åpning for 5.-7. trinn på kort varsel. Vi har derfor begynt planleggingen av hvordan dette skal skje på en god og trygg måte. Foreldre som ennå ikke har lest den nasjonale veilederen bør gjøre det, og forberede barnet sitt på at det vil bli en annerledes skolehverdag når vi åpner opp. Her er veilederen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#redusert-kontakt-mellom-personer

Jeg har undersøkt om klassene på 7. trinn kan være to kohorter, og kommuneoverlegen har godkjent dette. Elevene på 7. og 5. trinn vil følge sin vante klasse, mens 6.trinnet må deles inn i tre kohorter.

Hvis man ikke ønsker å sende barnet sitt til skolen, må man enten fremlegge en legeerklæring som dokumenterer hvorfor man ikke kan gjøre det, eller man må skrive ut barnet sitt fra skolen, og det gjøres i så fall på dette nettskjemaet  https://nyheter.kristiansund.kommune.no/?p=1315&fbclid=IwAR0vhcHJV-yzkL6hDPvoCdGCoQ5tRGH03f6YYN_S6Vn39RQjdqmvKiW0qm4

Regjeringen kommer med nærmere informasjon om den videre åpningen på en pressekonferanse i kommende uke. Foreldrene og elevene på 5.-7. trinn skal få god informasjon fra oss når vi har alt klart.

Skolene i byen har fått en del spørsmål om betalingen for SFO. Slike felles problemstillinger blir løst på rådhusnivået, og dere vil få informasjon når dette er klart. Det er sendt ut informasjon om sommer-SFO. Vennligst svar innen fristen, slik at vi slipper å bruke unødvendig tid på purringer.

I dag hadde vi kontroll av brannalarmanlegget, og da tok vi like så godt en rømningsøvelse/brannøvelse. 1. og 4. trinn var borte på tur, men 2. og 3.trinn opptrådte både raskt og riktig, og fikk derfor terningkast 6 i rapporten min til brannvesenet.

Ha ei riktig god langhelg!

Knut, rektor