Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Vi får dessverre flere beskjeder hvert år om at noen elevers sykler har blitt tuklet med. I årets første skoleuke har tre elever varslet skolen om dette! Noen har fått løsnet hjul og noen har opplevd at bremsene er tuklet med. Dette kan skje både i skoletiden og på fritiden. Dette kan utgjøre en stor fare for den som skal sykle. Kontaktlærerne tar opp temaet med elevene sine hvert år, og det er fint om foreldrene også tar en runde med barna sine om dette. På skolen er det strengt forbudt å røre syklene til andre, og denne regelen bør gjelde på fritiden også.

Det er viktig at foreldrene gir barna sine en opplæring i hvordan de kan utføre en rask sikkerhetssjekk før de setter seg på sykkelen sin. De bør sjekke både hjul og bremser hver gang. Bildet viser en enkel måte for hvordan foreldre kan gjøre det vanskeligere for noen å løsne hjul.

Det er nødvendig at alle elever forstår hvor farlig dette kan være. Vi ønsker ikke at noen av elevene våre skal bli skadet.

Hilsen Knut.

Informasjonshefte for skoleåret 2023-2024 fra Dale barneskole ligger nå ute. Dette er et viktig dokument, som vil kunne gi svar på svært mange spørsmål. Heftet finner du som vedlegg til høyre for denne artikkelen, under "Diverse dokumenter"
Infoheftet ligger også under "Dokumenter/planer"

Hjertelig velkommen tilbake til skolen!

Nå har vi kommet godt igang med planleggingsdagene her på Dale barneskole, og vi gleder oss til å møte alle elevene våre igjen mandag 21. august. Elevene på 2.-7.trinn begynner klokka 9.30, og de møter på sine klasserom. Førsteklassingene begynner skoledagen klokka 10.30,og de har fått egen melding om dette i Visma-appen. 
Foreldre som ikke har lastet ned denne appen, bes om å gjøre dette snarest. Dette er vår viktigste kommunikasjonskanal, og det er denne som blir brukt når dere trenger rask informasjon. Det er her dere gir kontaktlærer meldinger om fravær, og samtykker til ulike ting vi må ha avklart med dere alle, blant annet om dere samtykker til at barnet deres skal få utdelt jodtablett ved en eventuell atomhendelse. I tilfeller der foreldre ikke har svart ut spørsmålene om samtykker, må kontaktlærer etterspørre informasjon fra dere. 

Vi oppfordrer til at flest mulig av elevene våre går eller sykler til skolen, fordi vi ønsker minst mulig biltrafikk rundt skolen og fordi alle har godt av å røre seg litt. Det går også an å slippe av barnet sitt ved Dahlehallen.

Dale barneskole er en skole i utvikling, og hvert år setter vi oss nye utviklingsmål. Det største satsingsområdet de kommende årene er læringsmiljø og inkludering. Alle barn har rett til å ha det trygt og godt på skolen og i livet ellers, og barn som har et trygt og godt læringsmiljø, er de som lærer best. Vi har jobbet godt med læringsmiljøet i mange år, men vi har en drøm om at vi skal være verdens beste skole - og da må også Dale være verdens beste oppvekstområde. Foreldrene er selvsagt ansvarlige for å oppdra sine barn, og vi som jobber i skole og SFO hjelper til med dette, men dette er også et lagarbeid for hele nærmiljøet. Det trengs, som kjent, en landsby for å oppdra et barn. Vær med på å gjøre Dale til verdens beste plass å bo!

Med vennlig hilsen
Knut, rektor


Elisabeth Nylander og Marit Krane er helsesykepleiere ved Dale barneskole. Trefftid på skolen:
Mandag: kl.08:30 – 14:00
Tirsdag: kl.08:30 – 14:00
Torsdag: kl.08:30- 11:00
Fredag: kl.08:30-14:00
Helsesykepleier kan kontaktes på telefon eller epost alle hverdager.

Mobil: 954 44 152 (Elisabeth) eller 476 20 922 (Marit)
Epost: elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no eller marit.krane@kristiansund.kommune.no

Fysioterapeut: Sissel Voldset
Mobil: 909 32 743 e-post: sissel.voldset@kristiansund.kommune.no

Skolelege: Kjersti Thingnæs
Helsesykepleier kan formidle kontakt med skolelegen.

Tilbud fra skolehelsetjenesten:
1.trinn
Skolestartundersøkelse blir foretatt i løpet av første skoleår av helsesykepleier og skolelege.
- samtale med foresatte og barnet med fokus på trivsel, kosthold, søvn, utvikling, bevegelse, høyde- og vektmåling. Legeundersøkelse.
Deltagelse på foreldremøte med informasjon om skolehelsetjenesten.
Helsestund i klassene med helsesykepleier og fysioterapeut.
2.trinn
Vaksine mot kikhoste, difteri, stivkrampe og polio.
3.trinn
Høyde- og vektmåling.
5.trinn
Pubertetsundervisning.
6.trinn
Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.
7.trinn
Vaksine mot humant papillomavirus x 2.
Undervisning om ungdomstid og overgang til ungdomsskole.

Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, PPT, fastleger, barnevern, Psykisk Helsetjeneste for Barn og Familier og andre aktuelle instanser. Vi innhenter samtykke fra foreldrene før vi utveksler informasjon med andre faggrupper eller instanser. 


FAU har besluttet av vi skal fortsette med foreldre som trafikkvakt nederst i "MC-bakken". Under følger fordelingen av ansvar, og det er FAU-representantene som sørger for at deres trinn stiller med vakter når deres trinn har ansvaret.

FORDELING AV VAKTER PÅ TRINNENE:

7.trinn: Ukene 34,35, 50, 51, 1, 17 og 18.

6.trinn: Ukene 36, 37, 38, 2, 3, 4, 19 og 20.

5.trinn: Ukene 39, 40, 5, 6 og 21.

4.trinn: Ukene 42, 43, 7, 9 og 22.

3.trinn: Ukene 44, 45, 10, 11 og 23.

2.trinn: Ukene 46, 47, 12, 14 og 24.

1.trinn: Ukene 48, 49, 15, 16 og 25.

RETNINGSLINJER FOR TRAFIKKVAKT:
Vær synlig! Bruk refleksvest!
Du må være oppmerksom og følge godt med. La telefonen ligge i lomma så lenge du står trafikkvakt.
Vaktperioden er mellom klokka 8.00 og 8.30 på tirsdager – fredager. Vi har ikke trafikkvakt på mandager.
Stå på Torvhaugan-siden av veien. Stå der det er trygt å stå, slik at uhell ikke skjer, men samtidig slik at du får overblikk.
Du må gjerne vennlig minne barna på at de må se til alle sider, prøve å få blikkontakt med sjåførene og vente til bilene har stoppet, før de krysser veien.
Demp farten på de som kommer litt for fort ned bakken.
Sykler må leies over gangfeltet.
Du kan ikke stoppe eller dirigere biltrafikken.
Hvis det står en buss på busstoppet i retning flyplassen, må fotgjengere vente med å krysse veien til bussen har kjørt.
Vær en god og tydelig voksen og rollemodell – alltid!


Nå er regnskapet etter Åpen dag gjort opp, det ble et overskudd på 54.646,87 kroner. Pengene skal fordeles likt på disse formålene:

- Årets TV-aksjon, som går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe krigsrammede barn - både i Norge og rundt om i verden.

- Skolens FAU, som bruker pengene på gode elevformål.

- Elevrådet valgte Jane Olevolus Orphan Center. Les mer om dette på ksu.no: https://ksu.no/artikler/ksu-no/119469-til-afrika-for-a-hjelpe-foreldrelose-barn-hjelp-dem-a-hjelpe

Tusen takk til alle som har støttet årets Åpen dag!


Hei!

Nå har vi gjennomført nok et godt skoleår her på Dale barneskole, og jeg unner alle elever, foreldre og medarbeidere en riktig god og avslappende ferie. Lærerne har rapportert om god faglig utvikling, og om et veldig godt læringsmiljø. Ungene er de viktigste bidragsyterne i å lage et godt elevmiljø, og jeg er veldig godt fornøyd med at vi har så kjekke og snille elever, som bryr seg om hverandre. Foreldrene må selvsagt være med på å ta skylden for deres barns gode oppførsel og faglige utvikling. Vi er alle en del av laget rundt barna på Dale. Tusen takk til dere alle for at dere har vært med på å gjøre dette skoleåret så bra! Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer, men husk at man ikke skal skru hjernen helt av i ferien;) Ungene vet at de bør trimme hjernen litt hver dag, 15 minutter med daglig lesing, er én måte å holde hjernen igang gjennom den lange sommerferien. 

Første skoledag etter ferien er mandag 21. august. 2.trinn starter klokka 9.30, og har normal skole- og SFO-dag hele dagen, mens 1.klassingene skal møte opp klokka 10.30.
Nytt til kommende skoleår, er at alle landets 2.klassinger har rett på et gratis 12-timers tilbud i SFO, og dermed gjelder dette for både 1. og 2. trinn. Dere finner nærmere informasjon om dette på kommunens hjemmeside, og på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Det skal bli kjekt å møte alle igjen etter sommeren, men først skal det bli godt med ferie for oss alle sammen. Ha en finfin sommer, folkens!


Mvh.
Knut, rektor