Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Det er 1 dokumenter i arkivet.

Vår helsesykepleier, Linn Rikke Aasgrav, har sagt opp stillingen sin. To av kommunens faste helsesykepleiere kommer til å dele på denne stillingen inntil skolehelsetjenesten har ansatt en ny helsesykepleier. Elisabeth Nylander kommer til å ha trefftid på tirsdager, Ingunn Solås på onsdager, og så kommer en av dem hver torsdag (annenhver). 

Begge kan kontaktes via e-post:

elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no

ingunn.solas@kristiansund.kommune.no


Hei!

Vi har nesten hatt et helt normalt høsthalvår, men på slutten fikk vi merke at koronaen har krøpet tettere innpå oss. Vi er som kjent over på gult trafikklys, og vi er også forberedt på at vi må iverksette rød beredskapsplan, men håper jo at vi skal slippe det. Vi har planlagt for ulike scenarioer på rødt nivå. Det virker som at smitteutbruddet er i ferd med å flate ut og avta, så det er lov til å være optimistisk.

Vi har vært utfordret med en god del koronarelatert fravær denne høsten, men vi har likevel levert godt på våre kjerneoppgaver, som er læringsmiljø og læringsresultater. På utdanningsdirektoratets nettsider ligger det en del informasjon om alle landets skoler. Her kan man se at 5.klassingene våre scoret nøyaktig midt på treet på årets nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Resultatene fra årets Elevundersøkelsen for 7.trinn blir offentliggjort på nyåret. Vi har tilgang til våre resultater, og ser at vi får svært gode tilbakemeldinger fra elevene våre, og det gjør meg både glad og stolt. Vi har dyktige ansatte, som vet at de er her for å lage gode og lærerike dager for Dale-barna - og vi har svært mange kjekke elever, som bryr seg om og støtter sine medelever.

Personalet ved Dale barneskole har tidligere deltatt i en nettbasert etterutdanning om hvordan vi skal lage og ivareta gode læringsmiljø. På nyåret skal alle skolene i kommunen bli med på et felles utviklingsarbeid om læringsmiljø og inkludering. Det å jobbe godt med læringsmiljøet er den viktigste oppgaven for alle skolefolk - og for å lykkes, må hele lokalmiljøet være med. Det trengs jo en landsby for å oppdra et menneske.

I romjula skal vi ha noen elever ved vår SFO på Forsterket skoletilbud, og vi skal ha noen elever på kommunens ferie-SFO, som er blitt fordelt på tre baser pga. koronarestriksjoner. Påmeldte Dale-elever får et tilbud ved Dalabrekka skole, sammen med elever fra Nordlandet og Dalabrekka. 

Det er planleggingsdag for personalet den 3. januar, så første skole- og SFO-dag på nyåret blir tirsdag 4. januar.

Jeg unner dere alle noen gode og late dager i jula sammen med familie og venner. Ha ei riktig god jul, alle sammen!

 

Mvh. Knut, rektor


Hei!

Regjeringen har besluttet å heve det nasjonale tiltaksnivået i barnehager og skoler. Fra torsdag 16. desember må barnehager, barneskoler, SFO-er og ungdomsskoler drive på gult nivå. Videregående skoler og voksenopplæringen må drive på rødt nivå. Tiltakene gjelder i minimum fire uker fra torsdag 16. desember.

Lederteamet ved Dale barneskole sendte inn en del spørsmål/problemstillinger til kommuneoverlegen/kriseledelsen i går (14.12.2021), og vi fikk svar i går ettermiddag. Skolens lederteam har jobbet med dette i dag, og her kommer informasjon om hva dette betyr for oss på Dale:

En klasse er en kohort, og to kohorter kan samarbeide f.eks. ved avvikling av friminutt. Dette betyr at barna ikke kan være sammen på tvers av trinnene i skole- og SFO-tiden, men personalet kan gå mellom ulike kohorter.

F.o.m. i morgen slås klassene på 1.trinn sammen, og går fra å være tre klasser til å bli to. De vil likevel beholde sine personellressurser, og vil fortsatt få undervisning på tre grupper. Siden de nå er definert som to klasser, kan de være vennekohorter, og kan være sammen med alle elevene på 1.trinnet i friminutt og i SFO-tiden. I praksis medfører altså dette ingen endringer for 1.trinn.

SFO vil drives omtrent likedan som i dag, men vi vil låse døren mellom 1.trinns inneområde og 2. trinns inneområde. 3.trinn vil fortsatt bruke klasserommene sine når de har SFO-tid. Når SFO skal være ute, har trinnene fått tildelt sine egne lekeområder. Det er viktig at barna forstår at de nå ikke kan leke på andre områder enn trinnet deres er tildelt. 

Tilbudet om leksehjelp/leksetid lar seg dessverre ikke gjennomføre, fordi vi ikke kan blande sammen elever på tvers av klassetrinnene. Hvis noen av dere dette gjelder får vanskeligheter med leksene, kan dere gjøre nærmere avtale med kontaktlærer om litt tillempinger. 

I skolens friminutt er uteområdet inndelt i åtte områder, og to klasser deler på ett område. 1.trinn vil være på uteområdet nærmest SFO-bygget, mens skolens øvrige trinn rullerer på resten av uteområdet hver uke. Det er lagt en plan for dette. Siden både 4. og 6. trinn er store kull, må en 4.klasse være vennekohort med en 6.klasse i friminuttene, men de skal likevel holde litt avstand til hverandre. Det er lagt en plan for rullering mellom klassene på 4. og 6. trinn. Lærerne vil orientere elevene sine om hvordan friminuttene skal avvikles.

6.trinnet vårt består av 64 elever, og pga. lite skolekjøkken er de delt inn i fire grupper på tvers av de tre klassene i omtrent 1/3 av timene. Dette får vi ikke lov til å gjøre lenger, og f.o.m. i morgen, må all undervisning foregå klassevis. Det kan bli litt trangere på skolekjøkkenet, men lærerne er positivt innstilt, og har bestemt seg for å lage gode timer selv om de kanskje må legge lista bittelitt ned. De lærerne som blir frigjort når vi lager større undervisningsgrupper på 6.trinn, vil brukes som styrkingslærere på trinnet, evt. som vikarer i andre klasser hvis det blir behov for det.

Skolesvømming vil gå som normalt selv om Atlanterhavsbadet blir stengt for publikum.

Vi kommer ikke til å gjennomføre fysiske møter på trinn-/klassenivå, men det er tillatt å gjennomføre møter med enkeltforeldre. Vi ber dere foreldre om å følge retningslinjene for godt smittevern når dere kommer innom oss: bruk munnbind og hold litt avstand til andre. Ikke kom til skolen/SFO hvis du kjenner på noen symptomer. Ta gjerne også en titt på hva utdanningsdirektoratet har lagt ut av informasjon om gult nivå i trafikklysmodellen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/koronatiltak-for-barnehager-og-skoler/

Det er ganske milde tiltak som nå settes inn, og ungene vil ikke merke så mye til dem, men det er viktig at vi alle følger dem nøye.

Mvh. Knut, rektor


1. trinn tegnet bamser i høst. Fadderne deres i 6.trinn brukte tegningene som mal og sydde fantastiske bamser.

Regjeringen har besluttet å heve det nasjonale tiltaksnivået i barnehager og skoler. Fra torsdag 16. desember må barnehager, barneskoler, SFOer og ungdomsskoler drive på gult nivå. Videregående skoler og voksenopplæringen må drive på rødt nivå.
Tiltakene gjelder i minimum fire uker fra torsdag 16. desember.
Les mer på udir.no.

Endelig var alle samlet og med nok tid til å få knipsa noen bilder av det flotte elevrådet vårt.

1 og 2.trinn var på forestilling med Snømannland i dag.