Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen

Denne informasjonen ble utsendt fra Utdanningsdirektoratet 15.10.2020:

Det er kommunen som avgjør om en skole eller barnehage skal stenge. Generelt gjelder:

- Det skal være høy terskel for å stenge barnehager og skoler.

- Hvis barn, elever eller ansatte blir smittet av koronaviruset, må de som har vært i nærkontakt med personen, i karantene.

- Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvem som må i karantene, men skolen og barnehagen må bidra med oversikt over nærkontakter.

- Kommunen bør unngå å stenge barnehager og skoler som et generelt forebyggende tiltak.

Les mer om Stengning av skoler ved smitteutbrudd, https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#156868

Stengning av barnehager ved smitteutbrudd, https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/barnehager-korona/#156869


Arbeidet med å sette opp et nytt huskestativ på området nedenfor SFO er nå påbegynt. Parkvesenet vil fylle på med sand på mandag (12. oktober). Dette lekeområdet er derfor stengt for alle frem til tirsdag. Takk til parkvesenet som ordner dette for elevene våre!

Støtt opp om Tv-aksjonen: spleis.no/s/dalebarneskole

 


Her er vi. Årets elevråd.

Onsdag 30.september var 5.trinnet så heldige å få besøk av Eirik Kanck ved Esea Marine. Han fortalte engasjert om virksomheten til bedriften og dens planer for rydding av plast i havet. Elevene var lydhøre og stilte mange gode spørsmål. 5.trinnet har hatt "Plast i havet" som tema de to siste ukene. Vi gleder oss til videre samarbeid.

 


Vi har i dag (28.09.2020) oppdatert smittevernveilederne for barnehager og skoler med noen endringer. Veilederne har et nytt avsnitt om barnehagen og skolens rolle i smittesporing. I tillegg har vi lagt inn noen presiseringer, blant annet om oppfølging av sårbare barn.  

Se oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Vennlig hilsen  Utdanningsdirektoratet


Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen

Skolen må finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen får opplæring hjemme. Dette gjelder elever som har milde luftveissymptomer eller føler seg syke, og elever som er i karantene og isolasjon. Les mer om når elevene har krav på opplæring hjemme og hvordan opplæringen kan gjennomføres:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/ 

Informasjon til alle foreldre om koronasituasjonen

Kunnskapsdepartementet har laget en samleside for foreldre til barn i barnehage og skole med informasjon om ulike temaer. Informasjon til foreldre om barn og koronavirus: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/informasjon-til-foreldre-om-barn-og-koronavirus/id2741570/ 

 Vennlig hilsen  Utdanningsdirektoratet