Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Det er 1 dokumenter i arkivet.

Hei!

Da er det straks sommerferie igjen - og jeg må si at dette året har gått fort. Det var jo litt koronastyr i vinter, og på den verste dagen, hadde vi 40 % fravær blant de ansatte. Jeg er veldig fornøyd med at vi likevel har greid å holde skole og SFO åpen hele tiden. Vi vet jo hvor viktig skole og SFO er for barna, men det er også viktig for foreldrene og deres arbeidsgivere at vi greier å opprettholde omtrent normal drift. Det er mange som har tatt i mange ekstra tak, og vi henger litt etter et normalt arbeidsskjema. Vi har fortsatt noen ansettelser som må gjøres, medarbeidernes timeplaner er ikke ferdig lagt, mange av enkeltvedtakene om spesialundervisning kommer sannsynligvis etter sommerferien....

Jeg er rett og slett stolt over at vi har så mange dyktige og dedikerte medarbeidere, og jeg unner dem alle en riktig god og avslappende ferie. Lærerne har rapportert om god faglig utvikling, og om et veldig godt læringsmiljø. Ungene er de viktigste bidragsyterne i å lage et godt elevmiljø, og jeg er veldig godt fornøyd med at vi har så kjekke og snille elever, som bryr seg om hverandre. Foreldrene må selvsagt være med på å ta skylden for deres barns gode oppførsel og faglige utvikling. Vi er alle en del av laget rundt barna på Dale. Tusen takk til dere alle for at dere har vært med på å gjøre dette skoleåret så bra! Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer, men husk at man ikke skal skru hjernen helt av i ferien;) Ungene vet at de bør trimme hjernen litt hver dag, 15 minutter med daglig lesing, er én måte å holde hjernen igang gjennom den lange sommerferien. 

Det ligger igjen en del gjenglemte klær i kassen ved hovedinngangen. Dere må gjerne ta en titt. Det som ligger igjen den 30. juni, vil bli kastet.

Første skoledag etter ferien er mandag 22. august. 2.trinn starter klokka 9.30, og har normal skole- og SFO-dag hele dagen, mens 1.klassingene skal møte opp klokka 10.30.

Nytt til kommende skoleår, er at alle landets 1.klassinger har rett på et gratis 12-timers tilbud i SFO. Dere finner nærmere informasjon om dette på kommunens hjemmeside, og på Utdanningsdirektoratets nettsider.

I dag (22. juni) har alle på skolen fått overvære 7.trinnets siste samlingsstund, der bl.a. noen av skolens medarbeidere ble tatt på kornet gjennom gode parodier:) Jeg vil takke elevene på 7.trinn for sju gode år her. Det har vært felt noen tårer, og vi har tørket litt snørr, men jeg vet at de stort sett har hatt gode og lærerike dager her. Lykke til på ungdomsskolen og videre i livet!

Det skal bli kjekt å møte alle igjen etter sommeren, men først skal det bli godt med ferie for oss alle sammen. Ha en finfin sommer, folkens!

 

Mvh.

Knut, rektor

 


Nå er regnskapet etter Åpen dag klart, og det ble pene 68.244,83 kr. i overskudd. Pengene skal deles likt mellom disse tre formålene: Årets TV-aksjon, et veldedig formål elevrådet peker ut (prosess er igangsatt) og FAU (brukes på skolens uteområde og andre gode elevformål).

Oppdatering 22.06.2022: Elevrådet har gjennomført en avstemming i klassene, og det er bestemt at 1/3 av overskuddet skal gå til Røde Kors sitt lokale arbeid (Kristiansund og omegn).


Slik blir fordelingen av kontaktlærerne i skoleåret 22/23:

1A Unni Ø. Jordahl

1B Cecilie Strømsholm

2A Vibeke E. Johansen

2B Elisabet H. Hoem

2C Hjørdis Grønvik

3A Kjell Arne Gøranson

3B Bente H. Astad

4A Christina O. Holm

4B Øyvind Holmedal

5A Eli Teiseth

5B Eli M. Børset

5C Jørn Aasprong

6A Eirik W. Rikardsen

6B Asbjørn Langø

7A Ann Mari Pedersen

7B Randi Flatval

7C Hilde N. Godø

 

 


Det nærmer seg innskriving for skolestarterne. Her kommer det informasjon om praksisen vi har i denne forbindelse.Vår helsesykepleier, Linn Rikke Aasgrav, har sagt opp stillingen sin. To av kommunens faste helsesykepleiere kommer til å dele på denne stillingen inntil skolehelsetjenesten har ansatt en ny helsesykepleier. Elisabeth Nylander kommer til å ha trefftid på tirsdager, Ingunn Solås på onsdager, og så kommer en av dem hver torsdag (annenhver). 

Begge kan kontaktes via e-post:

elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no

ingunn.solas@kristiansund.kommune.no


Hei!

Regjeringen har besluttet å heve det nasjonale tiltaksnivået i barnehager og skoler. Fra torsdag 16. desember må barnehager, barneskoler, SFO-er og ungdomsskoler drive på gult nivå. Videregående skoler og voksenopplæringen må drive på rødt nivå. Tiltakene gjelder i minimum fire uker fra torsdag 16. desember.

Lederteamet ved Dale barneskole sendte inn en del spørsmål/problemstillinger til kommuneoverlegen/kriseledelsen i går (14.12.2021), og vi fikk svar i går ettermiddag. Skolens lederteam har jobbet med dette i dag, og her kommer informasjon om hva dette betyr for oss på Dale:

En klasse er en kohort, og to kohorter kan samarbeide f.eks. ved avvikling av friminutt. Dette betyr at barna ikke kan være sammen på tvers av trinnene i skole- og SFO-tiden, men personalet kan gå mellom ulike kohorter.

F.o.m. i morgen slås klassene på 1.trinn sammen, og går fra å være tre klasser til å bli to. De vil likevel beholde sine personellressurser, og vil fortsatt få undervisning på tre grupper. Siden de nå er definert som to klasser, kan de være vennekohorter, og kan være sammen med alle elevene på 1.trinnet i friminutt og i SFO-tiden. I praksis medfører altså dette ingen endringer for 1.trinn.

SFO vil drives omtrent likedan som i dag, men vi vil låse døren mellom 1.trinns inneområde og 2. trinns inneområde. 3.trinn vil fortsatt bruke klasserommene sine når de har SFO-tid. Når SFO skal være ute, har trinnene fått tildelt sine egne lekeområder. Det er viktig at barna forstår at de nå ikke kan leke på andre områder enn trinnet deres er tildelt. 

Tilbudet om leksehjelp/leksetid lar seg dessverre ikke gjennomføre, fordi vi ikke kan blande sammen elever på tvers av klassetrinnene. Hvis noen av dere dette gjelder får vanskeligheter med leksene, kan dere gjøre nærmere avtale med kontaktlærer om litt tillempinger. 

I skolens friminutt er uteområdet inndelt i åtte områder, og to klasser deler på ett område. 1.trinn vil være på uteområdet nærmest SFO-bygget, mens skolens øvrige trinn rullerer på resten av uteområdet hver uke. Det er lagt en plan for dette. Siden både 4. og 6. trinn er store kull, må en 4.klasse være vennekohort med en 6.klasse i friminuttene, men de skal likevel holde litt avstand til hverandre. Det er lagt en plan for rullering mellom klassene på 4. og 6. trinn. Lærerne vil orientere elevene sine om hvordan friminuttene skal avvikles.

6.trinnet vårt består av 64 elever, og pga. lite skolekjøkken er de delt inn i fire grupper på tvers av de tre klassene i omtrent 1/3 av timene. Dette får vi ikke lov til å gjøre lenger, og f.o.m. i morgen, må all undervisning foregå klassevis. Det kan bli litt trangere på skolekjøkkenet, men lærerne er positivt innstilt, og har bestemt seg for å lage gode timer selv om de kanskje må legge lista bittelitt ned. De lærerne som blir frigjort når vi lager større undervisningsgrupper på 6.trinn, vil brukes som styrkingslærere på trinnet, evt. som vikarer i andre klasser hvis det blir behov for det.

Skolesvømming vil gå som normalt selv om Atlanterhavsbadet blir stengt for publikum.

Vi kommer ikke til å gjennomføre fysiske møter på trinn-/klassenivå, men det er tillatt å gjennomføre møter med enkeltforeldre. Vi ber dere foreldre om å følge retningslinjene for godt smittevern når dere kommer innom oss: bruk munnbind og hold litt avstand til andre. Ikke kom til skolen/SFO hvis du kjenner på noen symptomer. Ta gjerne også en titt på hva utdanningsdirektoratet har lagt ut av informasjon om gult nivå i trafikklysmodellen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/koronatiltak-for-barnehager-og-skoler/

Det er ganske milde tiltak som nå settes inn, og ungene vil ikke merke så mye til dem, men det er viktig at vi alle følger dem nøye.

Mvh. Knut, rektor