Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Det er 1 dokumenter i arkivet.
Gi et bidrag på den digitale TV-aksjonsbøssa!

5.trinn syklet til Rensvik.

Klokka 12.56 den 24. september mottok vi denne beskjeden fra Utdanningsdirektoratet:

Fra lørdag 25. september kl. 16 går vi over til en normal hverdag med økt beredskap. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.   

Den voksne befolkningen er i stor grad vaksinert, og en økende andel ungdom får vaksine. Barn og unge har lav risiko for alvorlig covid-19 sykdom. Derfor er det ikke lenger nødvendig eller forholdsmessig å ha tiltak i skoler og barnehager som begrenser hverdagen deres. De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt.

Les mer på udir.no

Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet


I uke 38 hvert år, har vi et ekstra fokus på brannvern.

Det er viktig at alle vet hvordan man skal opptre når brannalarmen går. Vi hadde en varslet rømningsøvelse på tirsdag. Alle var raskt ute og de ansatte hadde god kontroll på sine elever. Det var litt vanskelig å høre alarmen på det ene klasserommet, og dette er rapportert videre.

Elevene på 6.trinn har hatt både teoretisk og praktisk brannvernopplæring med instruktører fra brannvesenet vårt. Det mest spennende var selvsagt å få slukke brann med brannslukningsapparat og brannteppe.


Hvert år deltar våre 5. klassinger i forskningsprosjektet NIFY (Nature in your face) ved NTNU. Denne artikkelen er nylig publisert, og elevene som deltar og siteres her går nå på 7. trinn. Les mer i Frontiers in Psychology. Link til artikkelen:

Forskningsartikkel

5.trinn ryddet i Draget.

Elever med nærkontakter som er smittet, blir satt i ventekarantene, og noen av våre elever er nå satt i slik ventekarantene. TISK (smitteteamet) har ikke meldingsplikt om dette til skolene. Det er foresatte som må informere/melde fra.

Kristiansund kommune har lagt ut god informasjon om korona på sine nettsider. Du bestiller tidspunkt for koronatest på c19.no. Du kan bestille for både deg selv og for andre. Hvis du har spørsmål, eller du ikke har mulighet til å bestille på nett, kan du ringe koronatelefonen på 7157 3700.