Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen

Våre ansatte er nå godt igang med å planlegge skoleåret 2019/2020, og vi gleder oss til å møte elevene igjen.

1.trinn starter klokka 10.30, oppmøte på planen mellom skolebygget og SFO.

2.-7. trinn starter klokka 9.30, oppmøte på klasserommet.

Vi vil dele ut en god del ranselpost den første dagen, så sjekk i sekken til barnet ditt.

Husk at dere kan bestille skolemelk på Tines nettsider, skolelyst.no

Velkommen til nytt skoleår!


Fredag 21. juni har elevene sin siste skoledag dette skoleåret, og de er da ferdige klokka 12.00. Dale SFO er åpen 24.-28. juni, og så blir det seks uker felles sommer-SFO på Nordlandet barneskole. Dale SFO åpner igjen 12. og 13. august, og deretter blir det tre planleggingsdager, og da er SFO stengt.

Første skoledag i skoleåret 19/20 er mandag 19. august. Elevene på 2.-7. trinn møter til normal mandagstid, klokka 9.30. Skolestarterne møter klokka 10.30.

Elevene har tatt noen fine steg i utviklingen sin i skoleåret som har gått, slik de gjør hvert år. Det har vært et spennende, lærerikt og artig skoleår for oss alle.

Ved skolestart for ett år siden, tok vi i bruk det nye påbygget på 800 kvadratmeter, og vi er veldig fornøyde med at vi har fått denne utvidelsen, og det var også helt nødvendig at vi fikk den. Nytt av året var også at alle 1. og 2.klassinger fikk sitt eget læringsbrett (iPad) og alle 5. klassinger fikk sin egen pc. Etter sommerferien er det to nye elevkull som vil få utdelt tilsvarende utstyr. Lærerne har jobbet godt for å utvikle seg ytterligere når det gjelder det å ta i bruk digitale ressurser som hjelpemiddel i elevenes læring, og dette utviklingsarbeidet vil fortsette de neste årene. Alle lærerne har også gjennomført en nettbasert videreutdanning om elevenes læringsmiljø. Vår jobb nummer en er å sørge for at alle elever har det trygt og godt på skolen, og det vil det alltid være. Hvert år er det dessverre noen saker, men heldigvis ikke mange, der elever blir plaget av medelever. Alle disse sakene er blitt håndtert på en meget profesjonell og god måte, og alle sakene er avsluttet med godt resultat.

Til neste år er det arbeid med ny læreplan som vil bli vårt største satsingsområde. Vi har som vanlig "juksa litt", og alle lærerne har bl.a. prøvd ut dybdelæring o.a. med elevene sine. Det er en utviklingsorientert gjeng som jobber her på Dale barneskole, og vi vet at den som slutter med å forbedre seg, vil til slutt ikke være god lenger. Vi skal være en veldig bra skole og SFO for alle Dale-elever i fremtiden også.

Når skoleåret 19/20 starter, skal vi være klare til å gi Dale-elevene nye gode og lærerike dager, men akkurat nå er både elever og ansatte mest klar for ferie. Ha en riktig god sommerferie, alle sammen!

 


Vi oppfordrer alle til å ta med alt av klær hjem til sommerferien. Hvis du savner noe, kan du ta en titt i ditt barns garderobe og i putekassen som står innenfor skolens hovedinngang. Dette må gjøres senest fredag 21. juni.

Gjenglemte klær som vi ikke finner eierne til, vil enten bli gitt bort til Fretex eller kastet.

Hvis du savner noe gymtøy, må du sjekke i Dahlehallen.


Den siste tiden har jeg mottatt flere bekymringsmeldinger vedrørende hærverk på sykler. Hjul og styrer er løsnet, det er blitt tuklet med bremser, kjeder er tatt av o.a. Jeg har stor forståelse for at foreldre og elever kan bli både sinte og skremte når man blir utsatt for slikt farlig hærverk.

To ganger den siste tiden har kontaktlærerne fått beskjed om å ta opp problemet med klassen sin, og da poengtere hvor farlig dette kan være for den sykler med løst hjul eller styre, eller ødelagte bremser. Her sakser jeg ut et avsnitt i en e-post jeg sendte til alle ansatte den 23. mai: " Dere må også gjenta regelen om at det ikke er lov til å tukle med syklene til andre. Vi har nylig hatt en farlig nesten-ulykke, fordi noen har  tuklet med bremser og hjul på en sykkel. De som har gjort dette, kan umulig forstå at de utsetter andre for stor fare. Det er noen som trenger å tenke over dette. Dette bør være en enkel sak å forstå."

I dag (7. juni) har inspektør Elin Braa Rangnes besøkt alle klasser, og samtalt om dette. Alle foreldre bes også om å ta en skikkelig prat med sitt barn om dette i helgen, og poengtere at slikt skadeverk på en sykkel, kan føre til at syklisten blir utsatt for en farlig ulykke. Dere kan også sjekke om eget barn tar med seg unbrakonøkkel eller annet verktøy til skolen eller andre steder. Dere må også vise barnet deres hvordan hen tar en sikkerhetskontroll av sykkelen sin: Sjekk hjul, styre og bremser før du setter deg på sykkelen!

Ved Dale barneskole har vi organisert sykkelparkeringen slik at syklene står der det ikke er tillatt å oppholde seg når det er friminutt. Alle elever har fått flere og tydelige beskjeder om at det ikke er lov til å røre noen sykler, heller ikke sin egen, i skoletiden, unntatt når de har tilgang på den nye sykkelbanen.

Jeg har, som sagt, fått mange henvendelser fra foreldre de siste dagene, og kommenterer her enkelte innspill:

- En har bedt meg om å bruke kameraovervåkingen til å følge med, men vi har ikke tillatelse til å bruke denne i skolens/SFOs åpningstid.

- En har foreslått vakter. Skolen har ikke personellressurser til å følge med syklene, for vi må konsentrere oss om barna når det er friminutt. Skadeverk kan også skje i løpet av skoletimer, og det vil være umulig for oss å ha full kontroll over alle elever til enhver tid. Elevrådet kan drøfte om de ønsker å ha elev-vakter i friminuttene.

- En lurer på hvem som skal betale for skaden. Skolen/kommunen er ikke ansvarlig for skader som elever påfører andre elevers eiendeler. Det er den som utfører skadeverket (og dennes foreldre) som er ansvarlig for dette.

Denne typen skadeverk er dessverre ikke ukjent for oss, og vi må ta noen reflekterende runder med elevene hvert år, og det bør dere gjøre nå og da hjemme også. Jeg håper at disse reflekterende samtalene på skolen og i hjemmene fører til at alle elever forstår at slikt skadeverk kan føre til alvorlige skader hos den som sykler på en defekt sykkel. Jeg håper også at Dale-elevene vil fortsette å sykle (eller gå) til skolen, for det er sunt, artig og miljøvennlig.

 

 


Vi har nå fått gjort opp alle regninger etter Åpen dag, og årets overskudd er på småpene 65.049,- kr. Pengene bli fordelt slik:

1/3 vil bli gitt til årets TV-aksjon.

1/3 vil gå til et veldedig formål som elevrådet skal peke ut.

1/3 vil gå til FAU, som vil bruke pengene på skolens uteområde og andre gode elevformål.


Sjette trinn har vært på Tingvoll, der vi besøkte Sol og bioenergisenteret. NEAS er arrangør av dette og vi lærer om strøm og alternative energikilder. Et kjempeflott opplegg som er verdifullt for oss og som passer godt til det vi har av læringsmål i 6. Til og med været ble bra. Masse bilder fra turen kan dere se på 6. trinn sine sider. 

Tradisjonen tro, holdt elever fra 7. trinn ved skolen, tale ved minnesmerket på Dale. Maren Stubø og Gina Hauknes-Kruse holdt en meget flott tale til de fremmøtte.