Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen

Vi har laget en samleside hvor vi vil publisere viktig info om den pågående virusepidemien. Les videre om hvor du kan navigere for å få tilgang til både info og større vedlegg angående situasjonen i Kristiansund og spesielt på Dale barneskole. 


Referat fra elevrådsmøtet 27. mars

De fleste hadde møtt opp.

Oppgaven elevrådet fikk til i dag var “to stjerner og ett ønske”, og her kommer det meste av det som ble sagt:

STJERNER:

- Elevene har blitt mye flinkere til å bruke pc, og spesielt teams.

- De aller fleste elevene er flinke til å møte til rett, og da sløser vi ikke med tiden.

- Det er lettere å konsentrere seg på hjemmeskole, og det er bra at man får jobbe i sitt eget tempo.

- Læringsgrupper og samarbeid med medelever er positivt.

- Mange får bedre hjelp hjemme.

- Elevene har funnet nye måter å trene på.

- Elevene er fornøyd med oppgavene.

- Guttene på 7.trinn har ordnet sin egen guttegruppe, og alle guttene som vil være med, får det. Her er alle snille med hverandre.

ØNSKER:

- Flere elever ønsker å jobbe mer i skolebøkene, og da litt mindre på pc.

- De savner å få være sammen med vennene sine, og friminutt der de kan leke sammen.

- Utestenging og “muting” av lyd foregår fortsatt av og til, men har blitt litt bedre.

- Det er frustrerende at det du har skrevet i OneNote kan forsvinne.

- Vi ønsker å være på skolen!

OPPGAVE TIL NESTE ELEVRÅDSMØTE (FREDAG 3. APRIL KLOKKA 12.00):

Det er viktig at vi har det litt artig på hjemmeskolen også. Hva er det artigste dere har gjort på hjemmeskolen hittil? Vi ønsker mange gode tips, som vi kan dele med hverandre.


Til alle foreldre i Kristiansund!  

I helgen mottok kriseledelsen i kommunen meldinger om at det var ansamlinger av barn og unge på lekeplasser og idrettsplasser. Dette er i strid med anbefalingene fra helsemyndighetene. Gjennom skolene ble det sendt ut en melding med beskjed fra kriseledelsen om at dette ikke måtte skje. Videre ble det anbefalt at barn kun var sammen med søsken. Barn uten søsken anbefales å ha en fast lekekamerat.   

Vi har fått reaksjoner på at våre retningslinjer som ble kommunisert ut ikke er i tråd med nasjonale retningslinjer. Vi har også fått reaksjoner på at det fortsatt er ansamlinger av barn og unge på lekeplasser og at barn og unge går på besøk til hverandre som før.  

Kriseledelsen i Kristiansund har ikke andre retningslinjer enn nasjonalt. Men vi ber innstendig om at absolutt alle overholder de nasjonale retningslinjene  

På https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide står følgende:  

Kan barn leke med hverandre eller være sammen?

Alle skal holde mer avstand enn vanlig. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

- Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.

- Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.

- Anbefalingen er å holde mer avstand enn vanlig.

- Samvær bør begrenses (få timer).

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha 1-2 faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.

- Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.

- Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om mer avstand enn vanlig gjelder også her.

- Bursdagsselskaper bør utsettes.

- Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.

- Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.


Viktig beskjed til foresatte angående fjernundervisning!  

Husk at teamsmøtene er for elevene, og er elevenes arena. Foreldrene må gjerne støtte og hjelpe barna sine hvis de er til stede. Men det skal ikke diskuteres hverken andre foreldres tilstedeværelse eller hva elever sier og gjør, med noen andre. Elevene har rett til et privatliv når de er på skolen, og ha ro rundt sitt skolearbeid. Foreldre er tilskuere i et rom som de ikke kjenner, og ting kan tas ut av kontekst. Vær varsom med opplysninger om andre elever. Vi er avhengig av at foreldre samarbeider godt. Vi må kunne stole på at foreldre ivaretar alle barns personvern, noe annet vil være et tillitsbrudd i en krisetid.  

Hvis det kommer frem noe på Teams som dere foreldre mener er bekymringsfullt, skal bekymringen rettes til kontaktlærer.

Vi vil også informere om at Psykisk helsetjeneste for barn og familier har en veiledningstelefon for barn, ungdom og foreldre på 416 88 113. Her kan barn og ungdom få noen å snakke med om det som er vanskelig for dem. Foreldre kan få råd om hvordan de kan hjelpe og ivareta barna sine hvis de opplever at det er vanskelig og slitsomt hjemme. Den er åpen alle hverdager mellom 08.30 – 15.00. Hvis du ikke får svar, kan du sende en SMS så ringer de tilbake.  

Vi minner også om at det ikke er tillatt å ta/dele Snap eller stillbilde av skjermen når elever eller lærere har undervisning. Dette vet vi har skjedd, så vi ber om at dere snakker med barna deres om at dette ikke er tillatt.


Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget. Skolene må fortsatt gi elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre.

Mer informasjon finner du på www.udir.no/korona Disse sidene oppdateres fortløpende med ny informasjon. Vi anbefaler alle å følge med jevnlig for å få med alle endringer.

Vennlig hilsen  

Utdanningsdirektoratet  


Hei!

Da er vi ferdige med den rareste skoleuka vi noensinne har hatt. Denne uka har vi virkelig fått prøvd oss, men selv om hverdagen har blitt litt merkelig, så har det gått utrolig bra. Jeg håper dere alle sitter igjen med omtrent samme følelse. Lærerne har aldri tidligere hatt en arbeidsuke der de har fått prøve og feile så mye - og lært så mye. Både elevenes og lærernes digitale kompetanse har økt voldsomt på svært kort tid, og det er jo faktisk en veldig hyggelig bieffekt av skolestengingen. 

Miljøteamet er ferdig rigget, og klare til å bistå barn og familier som synes at hverdagen har blitt strevsom, tung og vanskelig. Hvis dere trenger noen å snakke med (gjelder både elever og foreldre), kan dere si ifra til kontaktlæreren deres, så vil hen viderebringe det til miljøteamet. I nært samarbeid med kommunens IT-avdeling, holder vi nå på å få på plass tekniske løsninger for hvordan dere kan kontakte miljøteamet direkte (e-postadresse, telefonnummer, app). Ikke vær redd for å be om hjelp! Det kan være lurt å snakke med en trygg og kompetent fagperson før problemet blir større. Dette er ikke et tilbud om pedagogisk hjelp, den jobben tar lærerne seg av. Vi legger ut nærmere informasjon når alt det tekniske er klart. Husk også at det finnes mange andre gode hjelpetjenester, som kommunepsykologen, barnevernstjenesten og andre!

I dag hadde elevrådets kontaktlærer, Karen, og jeg et veldig fint elevrådsmøte for representantene fra 4.-7. trinn, og dette fortsetter vi med hver fredag klokka 11.00 “Corona time”. Alle trinnene fikk uttale seg om hvordan de har hatt det så langt, og her er noen stikkord: Hjemmeskole har fungert veldig greit, nett-trøbbel i starten og fortsatt litt trøbbel med Teams av og til (Teams fungerer bedre på mobiltelefonen, sa en elev), gode oppgaver, de er heldige som har så flinke lærere, læringsgrupper der elevene kan samarbeide og snakke sammen er veldig godt mottatt, mange får god hjelp fra foreldre som er hjemme, elevene er fornøyde og liker hjemmeundervisningen, kjekt å kunne spise når man vil, det er litt vanskeligere å ringe/chatte læreren enn det er å rekke opp hånda i klasserommet, det er litt rart å ikke gå til skolen, og det er dumt at man ikke får møte vennene sine på samme måte. Karen og jeg fortalte elevrådsrepresentantene at de er veldig viktige for klassemiljøet, og at de på en måte er kapteinen på laget og klassens tillitsvalgte. De fikk høre litt om miljøteamet, og at det er viktig at de sier ifra til læreren sin hvis de oppdager at noen ikke har det så bra.

Det kommer ingen spesielle digi-tips fra meg denne gang, men snakk ofte med barna dine om nettvett og digital dømmekraft. Dette er en oppgave som hjem og skole må gjøre sammen. Det er utrolig mange feller man kan gå i, så vær pålogget i dine barns digitale verden.  

Jeg vet at dere får veldig god informasjon fra kontaktlærerne, så jeg kommer til å trappe ned informasjonen fra meg på denne siden, men det vil nok komme et par "brev om rikets tilstand" de kommende ukene også. Viktig informasjon fra lokale og sentrale myndigheter vil fortsatt bli lagt ut her, og dere får en SMS hvis det er noe viktig dere trenger å få vite raskt.

Det blir fredags-taco i dag også;) Ha ei riktig god helg, alle sammen!

 

Mvh.

Knut, rektor


Det er en veldig rar situasjon vi befinner oss i nå, men likevel begynner vi å lande noen gode rutiner. Det er viktig for oss alle å lage en god struktur på dagene, slik at vi får normalisert den nye måten å være sammen på. Alle på skolen har lagt ned usunt mange arbeidstimer den siste uka, og jeg har derfor sagt til lærerne, at det er helt nødvendig at de setter noen klare grenser, bl.a. for når de skal være tilgjengelige for elever og foreldre. E-post kan selvsagt sendes til alle døgnets tider, og lærerne svarer når de har anledning.

Vi har satt alt annet utviklingsarbeid på vent, og vårt store felles mål er at vi skal drive en best mulig fjernundervisning. Det har vært en veldig bratt læringskurve for oss alle (elever, foreldre og ansatte), men vi har virkelig utviklet oss mye i løpet av den siste tiden. Vi begynner å bli skikkelig gode på videomøter gjennom teams, og i løpet av noen få dager har vi fått til en stram regi og god struktur på møtene. Rektorene har hatt to nettmøter etter at skolene ble stengt, og jeg skjønner at det jobbes knallbra over hele byen. Det er svært nyttig at vi får delt erfaringer på disse møtene, for vi tar i bruk de gode tipsene vi får fra andre skoler. Det er veldig god delingskultur mellom lærerne også, og dette er med å gjøre hjemmeskolen vesentlig bedre, enn om vi måtte finne opp alt kruttet selv.

Utdanningsdirektoratet har fått en rekke spørsmål angående føring av fravær, og her er svaret fra dem: Så lenge skolene er stengt, skal ikke skolene føre fravær. Dette gjelder både for grunnskole og videregående skole. Skolen bør likevel oppfordre elevene til å melde fra dersom de er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen.

Dagens lille glad-nyhet: Parkvesenet har kontaktet FAU, og de kommer til å gi oss to fotballmål (type 5-er), som skal settes opp på grusbanen.