Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen

Vi har i dag (28.09.2020) oppdatert smittevernveilederne for barnehager og skoler med noen endringer. Veilederne har et nytt avsnitt om barnehagen og skolens rolle i smittesporing. I tillegg har vi lagt inn noen presiseringer, blant annet om oppfølging av sårbare barn.  

Se oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Vennlig hilsen  Utdanningsdirektoratet


Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen

Skolen må finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen får opplæring hjemme. Dette gjelder elever som har milde luftveissymptomer eller føler seg syke, og elever som er i karantene og isolasjon. Les mer om når elevene har krav på opplæring hjemme og hvordan opplæringen kan gjennomføres:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/ 

Informasjon til alle foreldre om koronasituasjonen

Kunnskapsdepartementet har laget en samleside for foreldre til barn i barnehage og skole med informasjon om ulike temaer. Informasjon til foreldre om barn og koronavirus: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/informasjon-til-foreldre-om-barn-og-koronavirus/id2741570/ 

 Vennlig hilsen  Utdanningsdirektoratet


I dag fikk 1.klassingene et hyggelig overraskelsesbesøk av Politiet. De delte ut refleksvester til alle sammen, og de snakket om hvorfor det er viktig at vi alle bruker refleks. Elevene deltok ivrig i samtalen, så det ble en artig og god skoletime.Politiet hadde også med refleksvester til 5.klassingene, men de var opptatte med nasjonal prøve, og derfor kunne ikke de bli forstyrret. De vil få vestene utdelt av lærerne sine.Husk at det er lurt å navne vesten – og husk at det er lurt å bruke den!


Alle har fått beskjed om å stille opp på det uteområdet trinnene er tildelt (pga. smittevernhensyn).

Alle elever og ansatte var raskt ute, det tok ca. ett minutt før siste person var ute.

Elevene stod oppstilte på sine uteområder, og de ansatte hadde god oversikt og kontroll.  

Det er to ting som bør forbedres:

De som var på rom 220 hørte ikke alarmen, og dette må sjekkes. Ansvar: Eiendomsdrift v/ vaktmester.

Sideblad på blå branndør i 1. etasje stod åpen, og dermed lukket ikke denne seg. Sidebladene på branndører skal IKKE stå åpne. Disse dørene er med på å dele bygget inn i brannceller. Ansvar: Alle ansatte. Ingen skal åpne disse sidebladene. Hvis vi ser noe slikt, eller andre faremomenter, skal vi utbedre feilen, eller varsle rektor.

Knut E. Olsen, rektor


Vi har tidligere i uka sendt ut oppdaterte råd om når man må være hjemme ved sykdom. Folkehelseinstituttet har i dag oppdatert smittevernveilederne med disse rådene.

Se råd om når man være hjemme ved sykdom https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#156375

Oppdaterte smittevernveiledere https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Vennlig hilsen  Utdanningsdirektoratet


Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

Se oppdaterte smittevernveiledere: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Se Folkehelseinstituttets informasjon om hvordan forholde seg hvis man blir syk og hvem som skal testes: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1  

Vennlig hilsen  Utdanningsdirektoratet