Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Elever fra 3. trinn viser flotte eksempler på hvordan gaver kan pakkes inn med gjenbruksmateriell.

Skoler skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt nivå. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvilket nivå den enkelte skole skal følge ut ifra hvor mye smitte det er lokalt.

Kommuner med høy smitte må vurdere om videregående skoler skal gå over til rødt nivå. Ungdomsskoler må forberede seg på å innføre tiltak på rødt nivå. 

Det skal være en høy terskel for å stenge skoler, og rødt nivå betyr at skolene fremdeles skal være åpne.   Les oppdatert informasjon om smitteverntiltak: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/

Vennlig hilsen  Utdanningsdirektoratet


Det er tidligere sagt at det skal være to SFO-baser i romjulen (pga. smittevernhensyn), og at den ene basen skal være på Dale. Etter en ny vurdering, er det nå bestemt at det kun skal være en åpen SFO i Kristiansund i romjulsdagene 28.-30. desember, og den skal være på Dalabrekka. Endringer kan skje hvis det blir påkrevd av smittevernhensyn. 

SFO-tilbudet på vår avdeling FST er åpent i romjulen for brukere som trenger det.

Silje (SFO-koordinator) sender ut påmeldingsskjema til aktuelle foreldre.


Hilde Hoel vil være helsesykepleier for Dale Barneskole frem til Linn Rikke Aasgrav kommer tilbake fra permisjon den 22. februar.

Hun kan nås på telefon 95 45 97 22 og e-post hilde.hoel@kristiansund.kommune.no


Penger sendt til årets TV-aksjon: Et hav av muligheter.

Denne informasjonen ble utsendt fra Utdanningsdirektoratet 15.10.2020:

Det er kommunen som avgjør om en skole eller barnehage skal stenge. Generelt gjelder:

- Det skal være høy terskel for å stenge barnehager og skoler.

- Hvis barn, elever eller ansatte blir smittet av koronaviruset, må de som har vært i nærkontakt med personen, i karantene.

- Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvem som må i karantene, men skolen og barnehagen må bidra med oversikt over nærkontakter.

- Kommunen bør unngå å stenge barnehager og skoler som et generelt forebyggende tiltak.

Les mer om Stengning av skoler ved smitteutbrudd, https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#156868

Stengning av barnehager ved smitteutbrudd, https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/barnehager-korona/#156869


Arbeidet med å sette opp et nytt huskestativ på området nedenfor SFO er nå påbegynt. Parkvesenet vil fylle på med sand på mandag (12. oktober). Dette lekeområdet er derfor stengt for alle frem til tirsdag. Takk til parkvesenet som ordner dette for elevene våre!