Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Det er 1 dokumenter i arkivet.
Endelig er 17. mai feiringen tilbake her på Dale barneskole. I år er det foresatte på 6. trinn som inviterer. I menyen til høyre ligger fullstendig invitasjon. 


Slik blir fordelingen av kontaktlærerne i skoleåret 22/23:

1A Unni Ø. Jordahl

1B Cecilie Strømsholm

2A Vibeke E. Johansen

2B Elisabet H. Hoem

2C Hjørdis Grønvik

3A Kjell Arne Gøranson

3B Bente H. Astad

4A Christina O. Holm

4B Øyvind Holmedal

5A Eli Teiseth

5B Eli M. Børset

5C Jørn Aasprong

6A Eirik W. Rikardsen

6B Asbjørn Langø

7A Ann Mari Pedersen

7B Randi Flatval

7C Hilde N. Godø

 

 


Det nærmer seg innskriving for skolestarterne. Her kommer det informasjon om praksisen vi har i denne forbindelse.Vår helsesykepleier, Linn Rikke Aasgrav, har sagt opp stillingen sin. To av kommunens faste helsesykepleiere kommer til å dele på denne stillingen inntil skolehelsetjenesten har ansatt en ny helsesykepleier. Elisabeth Nylander kommer til å ha trefftid på tirsdager, Ingunn Solås på onsdager, og så kommer en av dem hver torsdag (annenhver). 

Begge kan kontaktes via e-post:

elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no

ingunn.solas@kristiansund.kommune.no


Hei!

Regjeringen har besluttet å heve det nasjonale tiltaksnivået i barnehager og skoler. Fra torsdag 16. desember må barnehager, barneskoler, SFO-er og ungdomsskoler drive på gult nivå. Videregående skoler og voksenopplæringen må drive på rødt nivå. Tiltakene gjelder i minimum fire uker fra torsdag 16. desember.

Lederteamet ved Dale barneskole sendte inn en del spørsmål/problemstillinger til kommuneoverlegen/kriseledelsen i går (14.12.2021), og vi fikk svar i går ettermiddag. Skolens lederteam har jobbet med dette i dag, og her kommer informasjon om hva dette betyr for oss på Dale:

En klasse er en kohort, og to kohorter kan samarbeide f.eks. ved avvikling av friminutt. Dette betyr at barna ikke kan være sammen på tvers av trinnene i skole- og SFO-tiden, men personalet kan gå mellom ulike kohorter.

F.o.m. i morgen slås klassene på 1.trinn sammen, og går fra å være tre klasser til å bli to. De vil likevel beholde sine personellressurser, og vil fortsatt få undervisning på tre grupper. Siden de nå er definert som to klasser, kan de være vennekohorter, og kan være sammen med alle elevene på 1.trinnet i friminutt og i SFO-tiden. I praksis medfører altså dette ingen endringer for 1.trinn.

SFO vil drives omtrent likedan som i dag, men vi vil låse døren mellom 1.trinns inneområde og 2. trinns inneområde. 3.trinn vil fortsatt bruke klasserommene sine når de har SFO-tid. Når SFO skal være ute, har trinnene fått tildelt sine egne lekeområder. Det er viktig at barna forstår at de nå ikke kan leke på andre områder enn trinnet deres er tildelt. 

Tilbudet om leksehjelp/leksetid lar seg dessverre ikke gjennomføre, fordi vi ikke kan blande sammen elever på tvers av klassetrinnene. Hvis noen av dere dette gjelder får vanskeligheter med leksene, kan dere gjøre nærmere avtale med kontaktlærer om litt tillempinger. 

I skolens friminutt er uteområdet inndelt i åtte områder, og to klasser deler på ett område. 1.trinn vil være på uteområdet nærmest SFO-bygget, mens skolens øvrige trinn rullerer på resten av uteområdet hver uke. Det er lagt en plan for dette. Siden både 4. og 6. trinn er store kull, må en 4.klasse være vennekohort med en 6.klasse i friminuttene, men de skal likevel holde litt avstand til hverandre. Det er lagt en plan for rullering mellom klassene på 4. og 6. trinn. Lærerne vil orientere elevene sine om hvordan friminuttene skal avvikles.

6.trinnet vårt består av 64 elever, og pga. lite skolekjøkken er de delt inn i fire grupper på tvers av de tre klassene i omtrent 1/3 av timene. Dette får vi ikke lov til å gjøre lenger, og f.o.m. i morgen, må all undervisning foregå klassevis. Det kan bli litt trangere på skolekjøkkenet, men lærerne er positivt innstilt, og har bestemt seg for å lage gode timer selv om de kanskje må legge lista bittelitt ned. De lærerne som blir frigjort når vi lager større undervisningsgrupper på 6.trinn, vil brukes som styrkingslærere på trinnet, evt. som vikarer i andre klasser hvis det blir behov for det.

Skolesvømming vil gå som normalt selv om Atlanterhavsbadet blir stengt for publikum.

Vi kommer ikke til å gjennomføre fysiske møter på trinn-/klassenivå, men det er tillatt å gjennomføre møter med enkeltforeldre. Vi ber dere foreldre om å følge retningslinjene for godt smittevern når dere kommer innom oss: bruk munnbind og hold litt avstand til andre. Ikke kom til skolen/SFO hvis du kjenner på noen symptomer. Ta gjerne også en titt på hva utdanningsdirektoratet har lagt ut av informasjon om gult nivå i trafikklysmodellen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/koronatiltak-for-barnehager-og-skoler/

Det er ganske milde tiltak som nå settes inn, og ungene vil ikke merke så mye til dem, men det er viktig at vi alle følger dem nøye.

Mvh. Knut, rektor