Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen

Hei!

Vi har forberedt oss godt til skolestart, og vi skal bruke planleggingsdagene i kommende uke godt, slik at alle elevene våre får en best mulig start på dette skoleåret.

Når det gjelder smittevern, befinner vi oss fortsatt på "gult trafikklys". Vi har fått beskjed om å starte opp skole og SFO for fullt, så alle fag og timer skal gjennomføres, og SFO skal ha full åpningstid. Vi skal også gjennomføre leirskolen for 7.trinn, såfremt vi ikke får en kontrabeskjed. Det har vært deilig med sommerferie, men nå merker vi at det begynner å "koke" litt i ulike medier igjen. Vi må alle være forberedte på at retningslinjene kan bli strammet inn noe igjen, men vi trenger ikke å bekymre oss på forskudd. Vi har veldig god erfaring fra denne våren, og vi skal fint greie å legge om på våre planer og rutiner hvis vi får beskjed om det.

Jeg kommer til å legge ut en ny informasjon til dere foreldre før neste helg (på torsdag eller fredag). Jeg oppfordrer alle til å lese seg opp på de retningslinjene vi må følge.

Her er en kortfattet informasjon om smittevern i skolen: https://www.udir.no/contentassets/7539c9ab8e20473da06e90585e02e14d/informasjon-til-foreldre-om-skolehverdagen.pdf

Her er veilederen for smittevern for barnetrinnet: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Det alle elevene MÅ kunne før de kommer til skolen, er de grunnleggende rådene vi alle skal følge, og dette er de jo veldig godt drillet i:

- Den som er syk må holde seg hjemme.

- God hygiene er viktig (hånd- og hostehygiene).

- Hold avstand til andre (ikke klemming, high-five osv.)

Vi gleder oss til å møte elevene mandag 17. august! 2.-7. trinn møter klokka 9.30, og 1.trinn møter klokka 10.30. I min neste info, kommer det litt mer om første skoledag for skolestarterne og annet.

God helg, alle sammen!

Mvh.

Knut, rektor

 


Hei!

Her kommer det siste nyhetsbrevet fra skolen dette skoleåret. Vi har lagt bak oss nok et veldig godt skoleåret, men det har jo vært en merkelig vår. Det som imponerte meg mest med hjemmeskolen, er at lærerne greide å gi skikkelig bra opplæring av elevene likevel. I løpet av en dag, var samtlige klasser godt organisert i sine digitale klasserom. Det er lagt ned en utrolig innsats av alle ansatte og av alle elevene, og vi vet at vi ikke hadde greid det så godt uten den fantastiske hjelpen og de positive holdningene dere foreldre viste. Jeg må bare få si tusen takk for imponerende arbeid til dere alle! 

I korona-tiden måtte vi snu om på planene våre, og vi har ikke forberedt oss så godt på den fornyede læreplanen, som vi hadde planlagt, men vi skal drive en veldig god skole etter sommerferien likevel. I vår har vi i stedet tatt noen store utviklingssteg når det gjelder digital kompetanse. Vi har fått prøvd ut svært mange av de nye digitale ressursene som finnes, og vi har gått til innkjøp av de ressursene vi mener er de beste læremidlene pr. i dag. Dale barneskole har i løpet av våren blitt en mye mer digital skole, og vi skal bli enda bedre de neste årene. Vi kjøper inn disse digitale læremidlene, fordi vi ønsker at elevene skal få en best mulig læring.

Det aller beste med korona-tiden, var da vi fikk åpne opp skolen igjen. Det er var helt fantastisk å se gjensynsgleden elevene og medarbeiderne viste da. Vi mennesker er sosiale vesener, og vi har det best når vi er sammen med gode venner og kolleger, og det er sammen med andre at vi lærer best.

Vi befinner oss fortsatt på det som kalles gult trafikklys, og skal derfor følge de retningslinjene som gjelder: De som er syke skal holde seg hjemme, vi skal ha god håndhygiene, og vi skal holde litt avstand til hverandre. Vi må regne med at vi starter det nye skoleåret på gult trafikklys også. Alle må sjekke hjemmesida vår før første skoledag i tilfelle det er noen viktige beskjeder om smittevernsrutiner og andre ting.

Første skoledag etter ferien er mandag 17. august. 2.-7. trinn starter klokka 9.30, og har normal dag. 1.klassingene skal møte klokka 10.30, møt på området mellom skolebygget og SFO-bygget.

Det ligger en god del gjenglemte klær i kassen like innenfor hovedinngangen. Dere må gjerne ta en titt innen onsdag 24. juni. Det som ligger igjen etterpå vil bli kastet.

I sommer er det SFO-drift på Dale barneskole i alle uker unntatt i ukene 29 og 30, for da er alle kommunale barnehager og SFO stengt. 

Tusen takk for det gode samarbeidet i skoleåret 19/20! Velkommen tilbake etter ferien, men først må dere alle ha noen late og gode feriedager sammen med de nærmeste. Jeg ønsker dere en riktig god sommer!

Mvh.

Knut, rektor

 


Hei!

Det kommer diverse info i dag også.

Elever som er syke SKAL holdes hjemme. Det er noen av våre elever som har forkjølelsessymptomer, og foreldrene er flinke til å holde dem hjemme. Det er IKKE påvist korona-smitte blant våre elever. Hvis en elev er syk i mer enn to dager, anbefaler kommuneoverlegen at eleven testes. Dette avtales via fastlege, evt. legevakt.

Bolgavannet anbefales ikke som rekreasjonsområde så lenge det pågår arbeid der. Det har skjedd en nesten-ulykke der nå nylig. Dale barneskole har ingen planer om å bruke Bolga som turmål, så advarselen gjelder derfor for dere som tenker på å oppsøke stedet i fritiden.

Infoskriv om politiets nettpatrulje blir videresendt til dere pr. e-post fra kontaktlærerne. Dette er nytt tilbud til barn og unge som opplever noe negativt på nett.

PC-er og iPader med lader skal leveres inn til kontaktlærer før sommerferien. Kontaktlærerne gir nærmere beskjed om når det skal skje. I de øvrige skoleferiene, kan dette utstyret være hjemme hos elevene. 

Folkebiblioteket i Kristiansund arrangerer lesekampanje i år også. Dere vil få en e-post fra kontaktlærer om dette. Det er svært viktig at elevene får trimmet hjernen litt hver dag i den lange sommerferien, så jeg anbefaler alle om å bli med på Sommerles.no

Info fra Utdanningsdirektoratet: Fra høsten av skal skolene planlegge for en mer normal skolehverdag der man følger gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. Her finner du det som er nytt til årets skolestart, både for grunnskolen og videregående opplæring: https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-skolestart-2020/ Udir oppdaterer artikkelen fortløpende.

Elevtallsutviklingen ved Dale barneskole tilsier at det blir færre skolebarn på Dale de neste årene. Slik er prognosen pr. i dag, og den viser altså en oversikt over de barna som er bosatt på Dale i dag:

Skoleåret 2020/2021      Antall 340

Skoleåret 2021/2022          «     326

Skoleåret 2022/2023         «      321

Skoleåret 2023/2024          «     298

Skoleåret 2024/2025          «     288

Prognosen for hele kommunen viser at antallet grunnskoleelever vil gå ned med cirka 480 om fem år.

Mvh.

Knut, rektor

 


Hei!

De to siste skoleukene vil alle elevene unntatt 6. trinn følge sin faste klasse. 6.trinnet fortsetter med tredeling, fordi dette har vært en veldig god løsning for elevene, og vi ser også at elever som vanligvis har noen timer spesialundervisning hver uke har blomstret når vi har denne organiseringen.

Vi skal fortsatt unngå at for mange samles på samme sted, og vi fortsetter derfor med de samme start- og sluttidene, og de samme tidene for friminutt, som vi har i dag.

I den reviderte nasjonale smittevernveilederen, står det at vi nå befinner oss på gult nivå. Veldig kort fortalt betyr dette at vi skal ta de samme smittevernhensynene fortsatt, men det åpnes nå for at en klasse kan være en kohort. Her er de viktigste føringene våre: 

1. Ingen syke skal møte på skolen

2. God hygiene og forsterket renhold

3. Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). Hele klasser regnes som en kohort. Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser. Trinnvise kohorter på SFO. Unngå trengsel og store samlinger. Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt.

Morgen-SFO åpner opp igjen førstkommende torsdag for de som har meldt seg på dette tilbudet. Det vil bli normal åpningstid i sommer-SFO også, klokka 7.30-16.30.

Det tillates at foreldrekontaktene/sosialministrene inviterer til klassevise sommeravslutninger utendørs, men antall deltakere kan ikke overstige 50 personer. Dere vil få nærmere informasjon fra sosialministrene/foreldrekontaktene. 7.trinnet skal ha sin avslutning torsdag 18. juni, men av smittevernhensyn, vil ikke foreldrene bli invitert.

Mvh.

Knut, rektor

 


Hei!

Her kommer det informasjon om mye forskjellig:

Gult trafikklys: På regjeringens pressekonferanse i går, fikk vi høre at samfunnet åpner opp litt til, og trafikklysmodellen ble lansert. Dere finner mer informasjon her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/ I førstkommende uke, kommer vi til å følge samme organisering som vi har hatt de siste ukene, men vi kommer sannsynligvis til å gå tilbake til de faste klassene i de to siste skoleukene. Det er sannsynlig at mellomtrinnet fortsetter med samme dagsrytme som nå, for vi skal fremdeles forsøke å unngå at det blir for mange ute samtidig. Vi skal forsøke å åpne opp morgentilbudet på SFO så fort som mulig, men jeg kan ikke si noe sikkert om dette i dag.

Farlig atferd i trafikken: Jeg har dessverre mottatt et par bekymringsmeldinger om gutter som plutselig løper ut foran biler. De som har gjort dette, kan ikke ha skjønt hvor farlig dette er. Lærerne på 1.-3. trinn har snakket med elevene sine om dette, men det er helt nødvendig at dere foreldre tar en prat med barna deres om dette også. Hvis dere vet navn på noen som har gjort dette, må dere gjerne tipse foreldrene deres eller kontaktlærer. Hvis mine barn hadde gjort noe så farlig og dumt, ville jeg ha satt pris på å få vite det.

Nye vedtekter for SFO og forskrift til ordensreglement ble vedtatt av Hovedutvalget den 6. mai, med noen endringer etter høring. Begge gjelder fra 01.06.20. De er lagt ut på kommunens hjemmeside her:   https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/skolefritidsordningen-sfo/hva-er-sfo/   https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/elevens-rettigheter/ordensreglement/

Informasjon om betaling for SFO-plass er lagt ut på kommunens hjemmeside: https://www.kristiansund.kommune.no/rad-om-koronavirus-coronavirus-til-innbyggere-i-kristiansund/     (litt ned på sida under skole og barnehage)

Sommer-SFO: I sommer vil det være to baser for kommunens sommer-SFO, og Dale barneskole er pekt ut som SFO-sted for barna på Nordlandsøya og Freiøya, mens barna på byskolene får sitt tilbud på Dalabrekka.

Skolesvømming: Våre 3.klassinger har mistet mye av svømmeopplæringen, pga. smittevernsrutinene vi måtte følge. Det jobbes for at de skal få en del svømmetimer i kommende skoleår. Dere vil få nærmere beskjed når dette er klart, sannsynligvis etter sommerferien. Vi greier heldigvis å sende dette kullet to ganger til Atlanterhavsbadet før sommerferien. Ellers oppfordrer jeg foreldrene til å lære opp barna sine, for det er viktig å være svømmedyktig. 

Det er langhelg! Det er fantastisk vær i vente! Det er bare til å fyre opp grillen!

Ha ei riktig god pinsehelg!

Mvh.

Knut, rektor

 


Det er veldig kjekt at vi nå også har fått tilbake elevene på 5.-7. trinn, og de har hatt ei utmerket skoleuke her, selv om det ikke har vært verdens beste uteskole-vær. Siden 5.-7. trinn starter skoledagene en halvtime senere enn 1.-4. trinn, har jeg bestemt at 7.trinnet skal få slippe å være trafikkpatrulje ut skoleåret. Dere som har barn som krysser hovedveien nedenfor skolen, må derfor orientere barna deres om at de må se seg godt om før de går over gangfeltet.

Vi har fortsatt problemer med varmtvannet på skolen, og det jobbes med saken i skrivende stund. Vi har fått 40-50 nye vannkraner med bevegelsessensor, og rørleggere ser på andre tiltak. Stort klapp på skuldra til gjengen på Eiendomsdrift, som står på så mye for oss. Vi får krysse fingrene for at problemet blir løst i løpet av dagen.

Vi pleier normalt å gjennomføre en rusken-aksjon i skolens nærmiljø like før 17. mai, men pga. snøfallet, har vi utsatt det til siste skoleuke. Det blir jo en annerledes 17. mai i år, og det blir for eksempel ikke barnetog, men det ryktes at det kan komme spredte, små barnetog i noen av gatene på Dale. Det er jo artig om noen får til noe slikt, for barnetoget er en av de viktigste tradisjonene vi har i Norge. Dere må gjerne være med på å spre litt 17.maistemning i nabolaget deres. 17.maikomiteen har planlagt ulike markeringer, og dette finner dere informasjon om på kommunens hjemmesider. Det blir en TV-sending fra de ulike arrangementene, og her får vi også se to av våre 7.klassinger holde tale. Jeg pleier å se våre elevers tale ved minnesmerket i Persløkka hvert år, og jeg gleder meg til å se Maiken Sevaldsen Taknæs og Lillian Holsæter holde tale på TK-TV.

På torsdag er det Kristi himmelfartsdag, og skole/SFO er også stengt på fredag i kommende uke.

Det er blitt sendt ut informasjon om sommer-SFO flere ganger, men fortsatt mangler vi en del tilbakemeldinger. Vi skal straks planlegge ferieavvikling for våre medarbeidere, og det er derfor helt nødvendig at dere forholder dere til påmeldingsfristen, og den går ut i dag. Dere må regne med at påmeldinger som kommer for sent, kan bli avslått.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin 17.maihelg!


Sommer-SFO 

Vi planlegger nå SFO i sommer ut ifra smitteveilederen for skolen og SFO under covid-19. Det er ikke mulig å si nå hvordan sommer-SFO vil organiseres, men det vil skje i nært samarbeid med kommunelegen. Vi trenger å vite hvor mange barn som vil benytte seg av SFO-tilbudet i  sommerferien og ber om at ALLE leverer skjema innen fristen, også de som IKKE skal benytte tilbudet. SVARFRIST 15.mai