Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Ordningen om gratis SFO-plass for elever på 5. - 7. trinn gjelder bare for barn med særskilte behov, som ikke er i stand til å ta vare på seg selv etter skoletid. Ordningen skal ikke gjelde elever som har ordinær plass i SFO på 1. - 4. trinn. 
Det er rektor som tar stilling til behovet for SFO-plass etter 4. trinn, og som behandler søknaden.
Ordningen trer i kraft fra høsten 2020. Søknadsskjema må fylles ut her: https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/skolefritidsordningen-sfo/sok-om-gratis-sfo-plass-for-elever-med-sarskilte-behov-5-til-7-trinn/

Informasjon om redusert foreldrebetaling for SFO for elever på 1.-4. trinn.
- Ingen familier skal måtte betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass for elever på 1.-4. trinn.
- Prisen for en helplass i SFO er 2950,- fra 1.1.21. Så om familien samlet tjener kr 540 833,- eller mindre i året har dere krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling.
- Søknad om redusert foreldrebetaling må sendes inn.
- Det søkes om et skoleår av gangen.
- Det betales for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned. Betaling for kost kommer i tillegg.
Det gis 25% moderasjon fra og med barn nummer to for familier som har flere barn i SFO. Moderasjonen gis på det rimeligste tilbudet som familien benytter. Søskenmoderasjon gis ikke mellom barnehage og SFO.
Søknadsfrist for skoleåret 21/22 er 20. august.
Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer inn etter 31. august har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtaket vil da gjelde for den 1. påfølgende måned.
Høsten 2020 ble det innført redusert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn for familier med lav inntekt. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringa å utvide ordninga til også å gjelde 3. og 4. trinn fra høsten 2021. Ordningen forutsetter at dette blir vedtatt.

Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside: https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/skolefritidsordningen-sfo/sok-redusert-foreldrebetaling-1-til-4-trinn/


Plutselig ble det sommerferie!? Dette året har gått fort! Tiden går jo fort når man har mye spennende å gjøre, samtidig som vi har det kjekt sammen. Vi har et veldig godt læringsmiljø ved Dale barneskole, og elevene har det trygt og godt her, og de er ivrige etter å lære. Vi har fulgt retningslinjene for gult trafikklys hele skoleåret. Dette har fungert utmerket, og samtidig har vi vært heldige med at vi ikke har fått smitte inn i skolemiljøet vårt.

Utdanningsdirektoratet har gitt oss beskjed om at skoler skal planlegge for grønt nivå fra skolestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet. Skoler må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå.
På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak. Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. Det er viktig å holde avstand der det er mulig. Skolehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. På udir.no finner dere nærmere informasjon om trafikklysmodellen med beskrivelse av de ulike nivåene for skole. 

Dale SFO holder åpent i uke 25 (og 16.-17. august), og deretter vil kommunens SFO-tilbud samles på Allanengen skole. SFO er helt stengt i ukene 29 og 30, samt på planleggingsdagene 18.-20. august.

Første skoledag etter sommerferien er mandag 23. august. 2.-7. trinn starter klokka 9.30, og 1. trinn begynner på skolen klokka 10.30.

Hvert år er det noen av våre medarbeidere som slutter, og nye kommer til. Vår nye avdelingsleder/undervisningsinspektør, Roar Sivertsen, begynner her 9. august. Vi får inn to nye lærere, Siw Svendsen Lervik og Øyvind Holmedal, og vi holder på å rekruttere en ny miljøveileder. Det er trist når gode folk slutter, men samtidig er det positivt å få inn nye kompetente medarbeidere med nye tanker.

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!

Mvh. Knut, rektor


Her kommer info fra kommunalsjefen (04.06.21):

Kristiansund kommune fastholder gult nivå i barnehager og skoler ut skole- og barnehageåret.

Gult nivå innebærer at barn og elever er inndelt i faste kohorter som utgjør én klasse eller én avdeling.
To og to kohorter kan samarbeide.

Utendørs tillater vi at fire kohorter kan samarbeide og oppholde seg på samme uteområde. Kohorter skal være de samme over tid, men kan byttes over helg.
Dette gjelder fra mandag 7.6.

Mvh Christine Reitan

 

Kommentar fra rektor: Dette betyr at vi åpner opp for at 6.trinn kan få besøke fadderbarna sine på 1.trinn sitt uteområde de to siste skoleukene - og dette vet vi vil bli veldig godt mottatt av elevene på begge trinnene.


Kassen for gjenglemte klær begynner å bli rimelig velfylt. Den står rett innenfor hovedinngangen. Ta gjerne en titt før det blir sommerferie. Det som ligger igjen etter siste skoledag, vil bli gitt bort til Fretex eller kastet.

Hvis dere savner noe gymtøy, bør dere ta en tur innom Dahlehallen.

Kontaktlærerne skal sørge for at trinnenes garderober blir blåst før vi tar sommerferie, så regn med at barna kommer hjem med en del tøy før de går ut i ferie.


Her kommer informasjon fra kommuneledelsen om trafikklysmodellen (27.05.2021):

Regjeringen har gitt anledning til at lokale myndigheter kan velge grønt nivå i trafikklysmodellen for skoler og barnehager fra 27.5. hvis lokal smittesituasjon tilsier det. 

Vi har besluttet at alle barnehager og skoler fortsetter på gult nivå etter trafikklysmodellen ut neste uke. Dvs. til og med fredag 4. juni.
Vi gjør en ny vurdering torsdag 3. juni om hva som skjer fra mandag 7. juni.

Grunnlag for vår videre beslutning vil være smittesituasjonen, men vi vil ta med innspill fra rektorer/barnehagestyrere, foresatte og ansatte når vi skal ta videre beslutning.

Mvh Christine Reitan


Hei!

Det er en uklar smittesituasjon i byen nå. Jeg har ikke fått beskjed om at det er smitte blant noen av våre elever og ansatte, men andre skoler er direkte berørt.
Her er siste info fra Kristiansund kommune (21.05.2021): 

Kristiansund kommune har i dag stengt Dalabrekka skole etter tre positive smittetilfeller. De tre har alle tilknytning til skolen og er nærkontakter av gårsdagens positive tilfelle. Smitten stammer fra eksisterende utbrudd.
Tre klasser er satt i smittekarantene, disse testes i dag. Husstandsmedlemmene til de tre klassene er i ventekarantene. Husstandsmedlemmene skal vente hjemme, og skal ikke å bestille test.
Samtlige lærere er satt i smittekarantene. Alle resterende elever ved Dalabrekka skole er i ventekarantene. De skal avvente negativt svar fra lærerne. Ingen i ventekarantene skal bestille test.
Kristiansund kommune har utvidet testkapasiteten i dag. Koronatelefonen har utvidet åpningstiden i dag til klokken 21. Nummeret dit er 71573700.
– Situasjonen er foreløpig uoversiktlig, vi får en bedre oversikt i løpet av noen dager, sier kommuneoverlege Askill Sandvik.
Kriseledelsen i Kristiansund møtes senere i dag. Det kommer mer informasjon i kommunens beredskapssending i dag klokken 14.30.
Kommuneoverlege Askill Sandvik oppfordrer alle til å holde god avstand og bruke munnbind i det offentlige rom.

Rett etter at kommunen la ut denne informasjonen, fikk vi følgende melding fra Utdanningsdirektoratet:

Fra 27. mai kan lokale smittevernmyndigheter vurdere om skoler i områder med lite smitte kan gå til grønt nivå i trafikklysmodellen. Fra samme tidspunkt oppheves et nasjonalt bestemt gult tiltaksnivå, og kommunene må selv vurdere smittestatus og hvilket tiltaksnivå som er riktig.
Skoler må ha planer for å skifte til gult og rødt nivå på kort varsel.

Dere vil få en melding fra meg i meldingsappen hvis vi må innføre noen restriksjoner på skole/SFO, men følg med i de ulike informasjonskanalene.

Lag ei god helg!
Mvh. Knut, rektor