Meny
Velg seksjon Skolehelsetjenesten
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Tirsdag: kl 08.00-14.00 Elisabeth Nylander 
Onsdag: kl 08.00-14.00 Marianne Leite 
Torsdag: kl 08.00 - 11.00 Marianne Leite 
Fredag: kl 08.00 - 14.00 Elisabeth Nylander 

Kontaktinformasjon: 

Marianne Leite 
Tel. 90889276
Epost: marianne.leite@kristiansund.kommune.no

Elisabeth Nylander 
Tel. 95444152
Epost: elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no 

Elisabeth Nylander og Marit Krane er helsesykepleiere ved Dale barneskole. Trefftid på skolen:
Mandag: kl.08:30 – 14:00
Tirsdag: kl.08:30 – 14:00
Torsdag: kl.08:30- 11:00
Fredag: kl.08:30-14:00
Helsesykepleier kan kontaktes på telefon eller epost alle hverdager.

Mobil: 954 44 152 (Elisabeth) eller 476 20 922 (Marit)
Epost: elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no eller marit.krane@kristiansund.kommune.no

Fysioterapeut: Sissel Voldset
Mobil: 909 32 743 e-post: sissel.voldset@kristiansund.kommune.no

Skolelege: Kjersti Thingnæs
Helsesykepleier kan formidle kontakt med skolelegen.

Tilbud fra skolehelsetjenesten:
1.trinn
Skolestartundersøkelse blir foretatt i løpet av første skoleår av helsesykepleier og skolelege.
- samtale med foresatte og barnet med fokus på trivsel, kosthold, søvn, utvikling, bevegelse, høyde- og vektmåling. Legeundersøkelse.
Deltagelse på foreldremøte med informasjon om skolehelsetjenesten.
Helsestund i klassene med helsesykepleier og fysioterapeut.
2.trinn
Vaksine mot kikhoste, difteri, stivkrampe og polio.
3.trinn
Høyde- og vektmåling.
5.trinn
Pubertetsundervisning.
6.trinn
Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.
7.trinn
Vaksine mot humant papillomavirus x 2.
Undervisning om ungdomstid og overgang til ungdomsskole.

Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, PPT, fastleger, barnevern, Psykisk Helsetjeneste for Barn og Familier og andre aktuelle instanser. Vi innhenter samtykke fra foreldrene før vi utveksler informasjon med andre faggrupper eller instanser. 


Helsesykepleier Irena vil en stund fremover kun være her på mandager, torsdager og fredager. Dette er en midlertidig reduksjon av tilbudet. Gjelder f.o.m. uke 6, men det er ikke klart hvor lenge dette vil vare. 

Helsesykepleier kan kontaktes på e-post og telefon, og man kan henvende seg på kontoret hennes når hun er på skolen. Hun har kontor i 2.etasje, like utenfor mediateket (allrommet).

Irena.Bronickaja@kristiansund.kommune.no

Tel. 90282176.