Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Viktig info fra helsesykepleier

Irena Bronickaja  er helsesykepleier på Dale barneskole. Hun har trefftid på skolen:

Helsesykepleier kan kontaktes på telefon eller epost mellom kl. 08-16 på alle hverdager
Mobil: 90282176
Epost: Irena.Bronickaja@kristiansund.kommune.no 

Du trenger ikke bestille time eller ha en avtale for å snakke med helsesykepleier, det er bare å møte opp. Du trenger heller ikke tillatelse fra foreldrene dine for å prate med helsesykepleier på skolen.
Hos helsesykepleier kan du spørre og snakke om det du lurer på, og ofte hjelper det å prate med en trygg fagperson. Du kan få råd og veiledning om blant annet:
- kropp og helse
- pubertet
- kjærlighet
- kjønnsorientering
- kjønnsidentitet
- vennskap
- problemer med venner eller familie
-vanskelige tanker, følelser og/eller bekymringer
Noen ganger trenger man mer hjelp. Da kan skolehelsetjenesten sette deg i kontakt med f.eks. fastlege, tannlege, fysioterapeut eller psykolog.

Skolehelsetjenestens skal bidra til god helse blant barn og ungdom, slik at de opplever mestring, trivsel og struktur i skolehverdagen. Gjennom møter med barn, ungdom og foreldre skal skolehelsetjenesten gi råd og veiledning for å fremme barn og ungdoms psykiske og fysiske helse, og for å forebygge sykdom og skader. Det innebærer også at helsesykepleier vil snakke med alle om vold, omsorgssvikt og rusmiddelbruk. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud som er regulert i helselovgivningen.

I skolehelsetjenesten tilbyr vi blant annet følgende ved barneskolene:

1.trinn
- Helsestund med helsesykepleier og fysioterapeut i 1. trinn.
- Skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege.

2.trinn:
- Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt.
Se her for mer informasjon:  https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-og-poliomyelitt/

3.trinn:
- Matgym med helsesykepleier, fysioterapeut og skolelege. Vi har aktiviteter i gymsalen og lager mat sammen på kjøkkenet. Felles undervisning om kosthold og fysisk aktivitet.
- Måling av høyde og vekt.

5.trinn:
- Pubertetsundervisning.

6.trinn:
- Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Se her for meg informasjon: https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-meslinger-kusma-og-rode-hunder-mmr-vaksine/

7.trinn:
- Vaksine mot HPV (humant papillomavirus). 2 doser med minst halvårs mellomrom. Se her for mer informasjon: https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-hpv-humant-papillomavirus/
- Undervisning om ungdomstid/overgang til ungdomsskolen.

Se følgende lenker for mer utfyllende informasjon om skolehelsetjenesten:
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar
https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/skolehelsetjenesten/#hva-gjor-skolehelsetjenesten