Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Om Dale barneskole

Dale barneskole ligger på Nordlandsøya i et flott naturområde med nærhet til skog og sjø. Skolen gir grunnskoleopplæring til elever på 1.-7.trinn og har tilbud om skolefritidsordning for 1.-4.trinn.

Skolen som ble tatt i bruk i 1988, og utvidet i 2018. Hvert trinn har egen inngang og garderob­er. I 1. etasje ligger aktivitets­fløya. Sentralt er Mediateket med flott scene. Kroppsøvings­under­visn­ing foregår i Dahle­hallen. Flere funksjons­hemmede barn får tilrettelagt under­visning.

Skolen vekt­legger fellesskap og satser mye på et positivt skolemiljø. Barna har gode muligheter til allsidige fysiske aktiviteter og lek både i skolen og SFO. Skole og SFO arbeider sam­men for god utvikling hos barna. I 1993 ble paviljong med rom til 1. trinn og base­rom til SFO tatt i bruk.

Uteområdet er stort og har blant annet fotballbinge, fot­ball­bane og sykkelbane.

 

Visjon: En skole for livet – med muligheter for alle. 

Pedagogisk plattform for Dale barneskole:

- Dale barneskole vil arbeide slik at elevene blir med på å ta ansvar for egen læring, samarbeide med andre og sammen ta ansvar for skolens fysiske og sosiale miljø.

- Vi ønsker foreldre som aktive samarbeidspartnere.

- Skolen skal gjennom tilpasset opplæring gi elevene grunnleggende kunnskaper, innsikt og ferdigheter. Det skal arbeides for å fremme likestilling mellom kjønnene.

- Vi vil at Dale barneskole skal være en samtidsengasjert, framtidsrettet skole som utnytter læringsmulighetene i lokalmiljøet og storsamfunnet.

- Gjennom arbeid med miljøvern skal vi lære å ta vare på naturen vår. 

 

Skolens satsningsområder

Det skjer mye viktig og spennende arbeid i klasserommene. Vi har kompetente og kjekke ansatte, som utfordrer ungene faglig og gir dem gode skoledager. Den som slutter å forbedre seg, vil til slutt ikke være god lenger. Hvert år setter vi oss derfor nye utviklingsmål. Vi skal være en meget god skole for barna på Dale, og vi skal bli litt bedre hvert år! Vi skal være en lærende skole, som har fokus på våre kjerneoppgaver; elevenes læringsmiljø og undervisningen.

I år skal vi ha et ekstra fokus på læringsmiljø og inkludering.