Meny
Velg seksjon SFO
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen

Velkommen til SFO ved Dale 

Kenneth Røseth Larsen er konstituert SFO-leder i Siljes permisjon. TLf:71 57 55 90  Epost: kenneth.roseth.larsen@kristiansund.kommune.no 

SFO holder til i paviljongen sammen med 1. trinn. Her har 1. trinn sine garderober både for skoletiden og SFO. Vi ser at dette er med på å gi elevene en trygg oppstart og legge grunnlag for orden, trivsel og tilhørighet i skolen. 


Det er tidligere sagt at det skal være to SFO-baser i romjulen (pga. smittevernhensyn), og at den ene basen skal være på Dale. Etter en ny vurdering, er det nå bestemt at det kun skal være en åpen SFO i Kristiansund i romjulsdagene 28.-30. desember, og den skal være på Dalabrekka. Endringer kan skje hvis det blir påkrevd av smittevernhensyn. 

SFO-tilbudet på vår avdeling FST er åpent i romjulen for brukere som trenger det.

Silje (SFO-koordinator) sender ut påmeldingsskjema til aktuelle foreldre.SFO-plass løper til man sier opp plassen. Skal dere endre eller si opp plassen må dette skje elektronisk. 


Betalingssatser i Skolefritidsordningen (SFO) 

De som har tilbud om SFO-plass inntil 10 timer i uka kan selv bestemme hvordan de vil benytte sine ukentlige 10 timer. 


Her finner du vedtekter for SFO i Kristiansund kommune.