Meny
Velg seksjon SFO
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen

Velkommen til SFO ved Dale 

TLf:71 57 55 90  Epost: silje.nordskag.sund@kristiansund.kommune.no 

SFO holder til i paviljongen sammen med 1. trinn. Her har 1. trinn sine garderober både for skoletiden og SFO. Vi ser at dette er med på å gi elevene en trygg oppstart og legge grunnlag for orden, trivsel og tilhørlighet i skolen. SFO-plass løper til man sier opp plassen. Skal dere endre eller si opp plassen må dette skje elektronisk. 


Betalingssatser i Skolefritidsordningen (SFO) 

De som har tilbud om SFO-plass inntil 10 timer i uka kan selv bestemme hvordan de vil benytte sine ukentlige 10 timer. 


Her finner du vedtekter for SFO i Kristiansund kommune.