Meny
Velg seksjon SFO
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen

Velkommen til SFO ved Dale barneskole 

SFO holder til i paviljongen sammen med 1. trinn. Her har 1. trinn sine garderober både for skoletiden og SFO. Vi ser at dette er med på å gi elevene en trygg oppstart og legge grunnlag for orden, trivsel og tilhørighet i skolen. 


Fra og med høsten 2023 er det nye vedtekter for SFO, med unntak av punkt 9.1 som gjelder fra 23.06, 2023

De nye vedtektene finner under "Diverse dokumenter" ved å trykke her: Nye vedtekter for SFO .


Som en følge av nasjonale beslutninger om SFO-tilbud, Bystyret i Kristiansund sitt budsjettvedtak for 2023 og økonomiplanperioden sak 22/02425 og erfaringer med organisering av lokalt SFO-tilbud, har Kristiansund kommune behov for å gjøre endringer i tilbudet som gis i skolefritidsordningene i kommunen. Vi foreslår å endre oppholdstilbud, endre antall uker feriestengt, justere retningslinjene i vedtektene for å ta inn nye nasjonale føringer, samt endre siste punkt angående ikrafttredelse.  For å innarbeide dette, foreslår vi endringer i vedtektene til SFO i Kristiansund kommune.

Vedtektene for skolefritidsordning (SFO) skal vedtas i form av lokal forskrift. For at saken skal bli så godt opplyst som mulig, ber kommunen om uttale fra særlig grunnskolene i Kristiansund kommune, FAU og samarbeidsutvalgene. Skolens FAU skal behandle saken 9. januar, og samarbeidsutvalget skal gjøre det 16. januar. Andre kan også uttale seg. Fristen for høringen er 19. januar. 

Alle dokumenter i saken ligger på kommunens hjemmeside: https://www.kristiansund.kommune.no/kunngjoringer/horing-av-forslag-til-nye-vedtekter-for-skolefritidsordningen-i-kristiansund-kommune.38984.aspx


De som har 10-timerstilbud på SFO kan selv bestemme hvordan disse timene skal benyttes gjennom uken. 


Her finner du vedtekter for SFO i Kristiansund kommune.