Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Velkommen til SFO

Velkommen til SFO ved Dale barneskole 

SFO holder til i paviljongen sammen med 1. trinn. Her har 1. trinn sine garderober både for skoletiden og SFO. Vi ser at dette er med på å gi elevene en trygg oppstart og legge grunnlag for orden, trivsel og tilhørighet i skolen. 

Praktiske opplysninger:
 Åpningstid er fra 07.30 -16.30. Vi har stengt fem planleggingsdager i året, samt fra julaften til nyttårsaften og hele påsken. Høstferien og vinterferien er inkludert i ordinær SFO. Da blir vi på Dale SFO og påmelding vil bli sendt ut i forkant. SFO har sommerstengt to uker i fellesferien. I følge de nye vedtektene skal barna ha 3 uker sammenhengende ferie i forbindelse med sommerstengt.
På Sommer SFO slåes vi sammen med de andre skolene i byen i 4 uker, to uker før og to uker etter sommerstengt.  Påmelding vil bli sendt ut i forkant. Vertsskole varierer fra år til år.
De som ikke har SFO plass til vanlig kan kjøpe plass i feriene.

For å kunne gi elevene fine dager på SFO må vi ha en del rutiner som vi alle kan følge. Første skoleukene går vi gjennom rutinene ved innskriving til SFO om morgen og også hvordan vi gjør det når skoledagen er ferdig.

Vi vil at dere sender melding på mobilnummer: 480 62 886 eller inne på visma, min skole, når dere vil gi oss beskjeder. Det kan være at andre skal hente barnet, gå hjem til andre tider enn det som er satt opp, eller gå hjem alene. Det er viktig at alle endringer er skriftlige, enten pr SMS, e-post, eller dere ringer og gir beskjed.
Sender dere beskjed pr SMS vil vi at dere sender melding før kl.12:30 på dagen.

Nå i starten er det fint om dere skriver hver dag når eleven blir hentet, selv om det er gitt fast beskjed. Vi synes det er kjekt å kunne gi barna beskjed om det når de selv spør når de blir hentet.

Faste beskjeder blir skrevet inn i registreringsskjemaene, men det kan ta noen dager før alt er registrert.
På mandags morgenen er det friminutt fra 09.00-09.30 og tirsdag til fredag fra 08:15-08:30, og alle skal være ute fra SFO. Dette er for at barna skal få være ute før skolen starter, og at førsteklassingene skal klare å skille mellom når det er SFO og når skolen starter, da de har klasserom i samme bygg som SFO.

Mat:
En god frokost er viktig for hvordan vi har det utover dagen. Det er anledning til å spise frokost på SFO før kl.08:00. Enkelte morgener kan være hektiske og da er det greit å spise frokost her. Det er fint om dere gir beskjed om barnet skal spise frokost.
Vi har måltid på SFO fra kl. 14.00-14.30. Vi har ikke smøremåltid, så barna må ha med seg to matpakker hver dag (skole og SFO) samt drikkeflaske.
Vi legger vekt på at måltidet skal være rolig og koselig. Når barna er ferdige med måltidet, rydder de etter seg.

Klær:
Barna er mye ute på SFO. Det må være skifteklær i kurven, støvler og regnklær bør stå fast på SFO.
I skoletiden er barna også mye ute, og kanskje har skifteklær blitt brukt. Sjekk kurven ofte, og det er viktig at alle klær/sko blir merket med navn. Dette gjør det lettere å holde orden i garderobene. Rydd garderoben når ferier nærmer seg, ta med klær hjem og se gjennom gjenglemt-kassene.
Det er fint om elevene har med innesko, sandaler eller lignende. I garderobene kan det bli sølete og vått, da kan det være greit med innesko.

Sykdom/fravær:
Det er fint om dere sier ifra ved planlagt fravær. Ved sykdom o.a. har vi avtale med lærer om at vi får beskjed om eleven ikke er på skolen. Dette er med på å kvalitetssikre kontrollen med hvilket barn vi til enhver tid har på SFO.

Ny plass, endring og utmelding:
Skal det søkes om SFO-plass, endring av SFO-tilbudet eller oppsigelse av SFO-plass gjøres dette elektronisk inne på foresattportalen på min skole. 
Endring: ifølge vedtekter for skolefritidsordningen i Kristiansund gjelder en måneds varsel om endring fra den 1. i hver måned.
Oppsigelse: ifølge vedtekter for skolefritidsordningen i Kristiansund gjelder en måned oppsigelse fra den 1. i hver måned. Ved oppsigelser etter 1.april blir SFO-plassen fakturert ut juni måned. 

Koordinator i SFO er Espen Nilsson (espen.nilsson@kristiansund.kommune.no)

Øvrige ansatte i SFO:

Turid Furu

Beate Johansen

Kenneth Røseth Larsen

Carina Schei Larssen

Katrine Bredvik Kjønnøy

Unn Kristin Svergja 

Helle Anita Olsen (lærling)

Navin Husein Sulaiman (lærling)

Håvard Haugen

Kjetil Larsen

Mari G. Myklebost

Maren Aspen Røsand

Vilde Langø

Solveig Johanne Hansen

Bendic Jentoft

Jonas Lilleberg

John Atle Lyngvær

Anne Karoline Skogseth

Mie K. Sevaldsen