Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Velkommen til SFO

Velkommen til SFO ved Dale 

TLf:71 57 55 90  Epost: silje.nordskag.sund@kristiansund.kommune.no 

SFO holder til i paviljongen sammen med 1. trinn. Her har 1. trinn sine garderober både for skoletiden og SFO. Vi ser at dette er med på å gi elevene en trygg oppstart og legge grunnlag for orden, trivsel og tilhørlighet i skolen. 

Praktiske opplysninger:

Åpningstiden er fra 7:30 – 16:30. Vi har stengt fem planleggingsdager i året og også julaften og nyttårsaften. Høstferien og vinterferien er inkludert i ordinær SFO, mens det er egen påmelding og betaling for påske, sommer og jul.

Det er mange elever som skal være sammen hver dag. For å kunne gi elevene fine dager på SFO, må vi ha en del rutiner som vi alle må følge. Første skoleuke går vi gjennom rutinene ved innskriving til SFO om morgenen og også hvordan vi gjør når dagen er ferdig. 

Kontaktbok: Denne boken bruker dere når dere vil gi oss beskjeder. Det kan være andre som skal hente eleven, andre hentetider eller at eleven i dag skal gå hjem selv. Vi er nøye på at alle endringer må være skriftlig.  Vi kan også skrive beskjeder til dere i boka. Det kan være at det var litt lite mat til andremåltidet, det trengs mer skifteklær o.s.v. Nå i begynnelsen er det fint om dere også skriver i kontaktboka, hver dag, om når eleven blir hentet, selv om det er gitt fast beskjed. Vi synes det er kjekt å kunne svare barna når de spør om når de blir hentet – derfor vil vi ha beskjed om dette. Faste beskjeder blir ført inn på registreringsskjemaene, men det tar nok noen dager før alt er registrert. Kontaktboken skal leveres hver dag i SFO – selv om det ikke står noe der.

Vi øver oss fra første dag på at elevene blir selvstendige og skal gå alene til og fra skolen. 

Mat: En god frokost er viktig for hvordan vi har det utover dagen. Det er anledning til å spise frokosten på SFO før kl. 8:00. Enkelte morgener kan for alle bli litt hektiske, så da er det bare å ta med frokosten hit. Det er fint om dere gir oss beskjed om dette om morgenen, muntlig eller skriver det i kontaktboka. Elevene møter raskt klassekameratene og da kan det fort bli glemt hva mor/far sa i bilen. Vi har «kafé-ordning» og spiser kl. 13.30-14.30 på SFO. Vi har ikke smøremåltid, så barna må ha med seg 2 matpakker hver dag (1 til skole og 1 til SFO), samt drikkeflaske. Barna velger selv når de vil spise innenfor dette tidsrommet. Vi vet at barn kan være sultne til ulike tidspunkt og bruker ulik tid på å spise maten sin. Noen ønsker å bruke god tid på å spise, mens andre vil spise raskere for å kunne få mer tid til å leke eller komme seg tilbake til kittrommet, bingen, tegneaktivitet osv. Barna sjekker seg selv inn når de spiser, og det legges vekt på at «på kafé så koser vi oss». Vi har på rolig musikk, demper lyset, pynter med små duker og setter frem litt lys på bordene. Når barna er ferdige med måltidet sitt rydder de etter seg og forlater «kafeen» i stedet for å måtte sitte til alle er ferdige. Melk til andremåltidet, bestilles på samme skjema som i skolen (skolelyst.no). 

Klær: Elevene er mye ute. Det må være skifteklær i kurven, og støvler og regnklær bør stå fast på SFO. På skolen er de også mye ute, turdag m.m. Kanskje er allerede skifteklærne brukt? Sjekk kurven ofte og merk klærne, støvlene o.s.v. At klærne er merket gjør det også lettere for alle å holde orden, mange har like jakker, sko o.s.v. Innesko: Det er fint om elevene har med seg innesko, sandaler, et par tykke sokker eller lignende. Det kan gjerne bli noe vannsøl i løpet av dagen. I garderobene kan det bli vått og sølete, alt etter været og årstiden. Viktig å skrive navn! 

Sykdom / fravær: Det er fint om dere sier fra ved planlagt fravær. Bruk kontaktboken. Ved sykdom o.a. har vi avtale med lærer om at vi får beskjed om eleven ikke er på skolen. Dette er med på å kvalitetssikre kontrollen med hvilke barn vi til enhver tid har på SFO. 

SFO har ikke egne foreldremøter, men SFO koordinator blir med på foreldremøter og noen av foreldresamtalene, sammen med lærerne for de enkelte trinn. Vi ser skoledagene og SFO som en helhetlig dag for elevene og det er et tett samarbeid mellom lærerne og assistentene.Vi ønsker at dere tar kontakt med oss om det er noe dere lurer på eller føler er uklart. 

Dette gjør vi på SFO! Vi ønsker å gi elevene en trygg, positiv og lærerik dag på Dale barneskole. Vi ønsker at elevene skal få mange nye venner og glede seg til skoledagene. Å se på helheten og å samarbeide tett med alle voksne som er her, foreldre og lærere, er med på å legge et godt grunnlag for trygghet, glede, sosialisering og læring. SFO er en viktig del av læringsmiljøet ved skolen. På SFO har vi ukeplan som består av både organiserte aktiviteter og frilek. Gjennom lek formes barnet og opplever mestring, glede, samhold og erfaringer som de tar med seg videre. Ved å legge til rette for lek og aktiviteter ute og inne, er vi med på å gi barna allsidig bruk av kroppen og økt læring. SFO er barnas fritid, og fritiden er en viktig del av barnets hverdag. Dette ønsker vi også å ta vare på. Dagene er ofte nok organisert og vi må ofte nok følge klokken. Vi voksne er gjerne med på leken, spillet eller ”bare er til stede”. Vi ønsker å vise hverandre respekt, ha tid til å lytte, sette i gang aktiviteter og være gode rollemodeller. 

Planer for skoleåret: Til å begynne med nå tar vi med førsteklassene på mange felles aktiviteter. Vi vil bli kjent med barna og de skal få bli kjent med sine skolekamerater. Vi fokuserer blant annet på fysisk aktivitet og kommer da til å bruke tilfluktsrommet på skolen (Bomberommet), Dalehallen og uteområdet vårt. Av og til kan dette være i regi av sjakklubben, bryteklubb, ballklubber eller andre. Det blir dans, sjakk, skattejakter ute, formingsaktiviteter og sang. Og sist, men ikke minst, mye lek og moro sammen med andre barn og voksne. 

Koordinator i SFO er Eli Magni Børset (eli.magni.borset@kristiansund.kommune.no)

Øvrige ansatte i SFO:

Vigdis Michaelsen

Lilly Raastad

Ingun Hopmark

Inger Karin Monsø

Turid Furu

Beate Johansen

Kenneth Røseth Larsen

Ingunn Kringstad

Christina Grønseth Næss

Hege Rakvåg

Ingfrid Sagvik

Carina Schei Larssen

Tori Afset

I tillegg har vi lærlinger som jobber både i skolen og SFO. 

SFO har eget telefonnummer: 71 57 55 90 og mobil 48 06 28 86 er tilgjengelig hver dag fra kl. 07:30-8:30 (09:30 mandager) og kl. 13:15 (14:15 mandager) -16:30.Skulle det være beskjeder dere har glemt å gi om morgenen eller skrive i boka kan dere godt sende oss en sms, og da må sms være sendt FØR kl. 13.15. Etter dette må dere ringe oss sånn at dere er helt sikre på at vi har mottatt beskjedene.