Meny
Velg seksjon 7. klasse
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Folkvord Juul
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Her kjem ein oversikt over kva dagar barnehage, SFO og skule har stengt pga planleggingsdag. 

Fredag 14. august Felles planleggingsdag for tilsette i skule og barnehage

Fredag 13. november: Felles planleggingsdag for tilsette i skule og barnehage

Mandag 04.janunar: Felles planleggingsdag for tilsette i skule og barnehage

Viser elles til skuleruta for 2020- 2021

 


Første skuledag etter sommarferien er måndag 17. august kl. 08:15.

Vi startar opp felles ute (viss fint ver) og alle elevane har 6 timar denne dagen. 

 

I år har vi 4 elevar som skal begynne i 1. klasse. Vi er også glade for 3 nye elevar som skal gå i 1. 3. og 5. klasse. Desse er særskilt velkomne.

Tilsaman er vi 26 elevar på skulen dette året med 9 elevar i 1.-2.klasse, 6 elevar i 3.-4.klasse og 11 elevar i 5.-7.klasse.

Hjerteleg velkomne på skulen alle saman!

 

Når det gjeld Korona-situasjonen jobbar me ut frå at vi framleis er på gult nivå (sjå under). Det betyr at vi held fram med tiltak på same måte som før sommarferien. 

Her kan du lese meir om trafikklysmodellen med tilhøyrande tiltak: 


I dag var siste skuledag før sommarferien og vi har hatt idrettsdag i varmen. 


I sommar får alle barn og unge sjanse til å prøve ei rekke nye, spennande og utfordrande aktivitetar gjennom sommerferietilbudet Barnas sommer

I heile sommar kan barn og ungdom delta på kjekke og lærerike aktivitetar! Alle aktivitetane er gratis.

Påmelding til Barnas sommer er i gang nå. Du kan lese meir og melde deg på her .


God stemning på treffa til 7.klassingane som møttest på Fogn (8A) og Sjernarøy (8B) onsdag 11.juni.