Meny
Velg seksjon 7. klasse
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Folkvord Juul
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vi har nå evaluert organisering av elevane på tvers av klassane.

Tilbakemeldinga frå elevane er nokså delt der nokre er svært nøgd med ordninga, medan andre vil tilbake til slik det var. Tilbakemeldinga frå lærarane er eintydig positiv. Vi vel å fortsette med gruppedelinga i veka etter vinterferien. I veke 11 er det KOM-veke for 7.klasse, og frå då går vi tilbake til ordinær klassedeling fram til sommaren. 


I dag fekk me smake heimelaga fiskekaker, pinnebrød, potetmos, tomatsaus, grønnsakssnacks og dressing.

Tusen takk for kjekt besøk!


På menyen stod pinnebrød, maissuppe, blåskjell og fiskekaker.  

I dag har vi hatt ein Abel-dag der elevane har jobba med ulike matematikk-oppgåver. 

Den siste perioden har vi fått 2 nye elevar i 7.klasse. Dette er vi svært glade for.

7. klasse er nå ei stor gruppe på 14 elevar, samstundes som 5.-6.klasse ei lita gruppe på 6 elevar.  

Både den store gruppa og den lille gruppa gir oss utfordringar i enkelte fag, særleg når det gjeld rom og kapasitet, td. kroppsøving, mat&helse og kunst&håndtverk. Ved å slå saman elevane i 5.-7.klasse og dele dei to, får vi to like store grupper med 10 elevar i kvar gruppe. 

Ordninga vil berre gjelde i enkelte fag/timar. Vi vil prøve ut denne organiseringa i ein periode, og vi kjem også til å gjere endringar undervegs dersom det blir nødvendig.  

 

Elevane i 5.- 7.klasse får utdelt ny timeplan på fredag som gjeld frå måndag 20. januar, og i ein periode framover.

 

Vi trur dette kan bli kjekt. Vi håper også at organiseringa blir bra for elevane, både når det gjeld opplæring i faga og det sosiale miljøet på skulen.