Meny
Velg seksjon Framside
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send e-post til oss
Redaktør: Hilde Folkvord Juul
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Læringsstrategiar

På Fogn ynskjer vi å gje elevane læringsstrategiar. Læringsstrategiar er framgangsmåtar elevane bruker for å organisere si eiga læring. Gode læringsstrategiar fremmer motivasjon for læring og evna til å løyse vanskelege oppgåver.

Vi har laga ei hjelpeside med kort informasjon om dei fleste strategiane vi fokuserer på. Denne sida finn du ved å klikke HER.

Progresjonen for innlæringa av dei ulike læringsstrategiane ser du under.

 

1.-2. trinn

 • Bildenotat
 • Tanke-/teiknekart
 • To-kolonnenotat
 • Før, under, etter lesing

3.-4. trinn

 • Fleirkolonnenotat
 • VØSL-skjema
 • Nøkkelord
 • FoSS
 • Bison

5.-7. trinn

 • Samandrag
 • Læresamtalen
 • Venndiagram
 • Styrkenotat
 • Strukturert tankekart