Meny
Velg seksjon Framside
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Send e-post til oss
Redaktør: Ellen Stangbye Barka
Gå til Google Classroom
Presisering av skuleskyss

Eg må presisera at det er fritt fram for å køyre eigne barn til og frå skulen, men det er sjølvsagt ikkje eit krav! Kommunelegen i Sandnes er kjend med utfordringa med mange elevar i bussane, og melder at elevane må følgje gjeldande smittevernråd så godt dei kan. Dei bør sitje korhortvis så langt det er mogleg. Forsand skule har dialog med andre skular som brukar same bussar som våre elevar. Skulen er og i kontakt med transportør/busselskap for å sikre og ev. forbedre gjeldande smittevern om bord i skuleskyssen.
Ønsker alle ei god helg,

venleg helsing
Ellen Stangebye Barka, konstituert rektor