Meny
Velg seksjon Foreldrerådet (FAU)
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Send e-post til oss
Redaktør: Monica Helgøy

Skuleåret 2019/2020 - Møtedatoar:

25. november

28. januar

3. mars

28. april

25. mai

FAU – foreldra sitt arbeidsutval  

FAU er heimla i Opplæringloven §11-4.  

Arbeidsområda for FAU er:

- Informera og høyra alle foreldre om aktuelle saker
- Samarbeida med elevråd, SU, rektor og lærarar
- Ta initiativ til sosiale aktivitetar
- Uttala seg om relevante saker frå kommunen og skulen
- Skapa kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet

Kjelde: www.fug.no

 

FAU 2018/2019 består av:

1. klasse - Katrin Persche

2. klasse - Janne Hatleskog Sørskår (vara)

3. klasse - Inger Lise Riveland

4. klasse - Ingeborg Meyer (vara)

5. klasse - Hage Tungland Langbakk

6. klasse - Monica Espedal

7. klasse - Arnth Johanesen

8. klasse - Tone Elise Jonassen (vara)

9. klasse - Mona Larssen Kjærvoll

10. klasse - Inger-Ann Gjulen Haukalid

 

Mailadresse: forsandfau@gmail.com

Elles er det berre å ta kontakt med kvar enkelt av oss i styret. 

 


Det er opprettet en kontakttelefon for barn, ungdom og foresatte som ønsker kontakt med skolehelsetjenesten. Mer info om dette er lagt ut på helsestasjonstjenester- hjemmeside. Se link: https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/helse/helsesykepleier-i-skolene/ 

 


Kontaktlærarar på Forsand skule skoleåret 2020/2021 blir:

1. Kjetil Langbakk

2. Ida Janne Sagård

3. Knut Olav Møll

4. Silje Wiik/Bergliot Lekven

5. Endre Heng

6. Elisabeth M. Espedal

7. Siri Abrahamsen

8. Susanne Van Wijnen Dagestad

9. Bjørn Høllesli

10. Peter Sve


Vi begynner å bli ferdige med renoveringa av skolen. Her er fleire veggmåleri av kunstnar RH74 som er inspirert av teikningar laga av elevane. Vi er veldig fornøgde, store og små!

Vi er godt i gang med 2020 her på Forsand skule. Vi ser nå slutten på renovering og har fått flotte lokale til elever og ansatte.

Vi er stolte av vår elevrådsleiar Nils Skjeivik Vetrhus som har deltatt i Unicef sin komite for å velge ut kven som skulle få holde Barnas nyttårstale. Nils var i Oslo og representerte elevar frå heile vestlandet. Vi er stolte av å ha slike engasjerte elevar!

03. januar hadde Forsand skule besøk av rådmann Bodil Sivertsen og ordførar Stanley Wirak. Dei fekk sjå vår fine skole og møtte blide og høflige elevar.

Vi ønsker alle elevar og føresette eit riktig godt nytt år frå Forsand skule - der læring og trivsel går hand i hand - Trygg - Raus - Engasjert

Rektor Monica Helgøy


Tysdag 18.juni var ungdomsskulen på besøk i Sandvedparken. Me deltok i Sandvedparkfestivalen der alle ungdomsskulane i Sandnes deltar. Me hadde ein fin dag der elevane kunne vera med på fleire ulike aktivitetar. Det var god underhaldning frå scenen der vidaregåande skular viste song og dans. Me gler oss allereie til neste år!

Elev- og foreldreundersøking er i gang!


Forsand skule vil i samband med FAU og Førebyggande teneste markere verdensdagen for psykisk helse. I år er tema «Vær raus».

Sett av 4. oktober kl 18.30 - 20.30 til åpent foredrag av Alexander Skadberg i idrettshallen.


Kommunestyret vedtok tidlegare å innføre fem dagars skuleveke for småskulen frå neste skuleår. Her er ein oversikt over koss me vil gjennomføre dette frå august 2018.

FAU er forkorting for Foreldrerådet sitt arbeidsutval. Alle føresette som har born på skulen er med i foreldrerådet. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU), og FAU verkar som eit styre for foreldrerådet. Les meir om FAU her.