Meny
Velg seksjon Foreldrerådet (FAU)
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Send e-post til oss
Redaktør: Ellen Stangbye Barka

FAU-møta skuleåret 2020/2021

Alle møta blir på skulen kl 20.00

01.10.20

03.12.20

04.02.21

11.03.21

15.04.21

FAU – foreldra sitt arbeidsutval  

FAU er heimla i Opplæringloven §11-4.  

Arbeidsområda for FAU er:

- Informera og høyra alle foreldre om aktuelle saker
- Samarbeida med elevråd, SU, rektor og lærarar
- Ta initiativ til sosiale aktivitetar
- Uttala seg om relevante saker frå kommunen og skulen
- Skapa kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet

Kjelde: www.fug.no

 

Styret i FAU 2020/2021

Leiar Rolf Magne Haukalid

Nestleiar Gunleif Haukeli

Kasserar May Britt Haga

Referent Mari Fossan Medalen

 

 

Mailadresse: forsandfau@gmail.com

Elles er det berre å ta kontakt med kvar enkelt av oss i styret. 

 


Dersom det er naudsynt for nokon i familien å ta Korona-test, skal time for prøve tingast på denne adressa:www.c19.no

Vi tilrår alle som er usikker på om barnet kan gå på skulen å lese informasjon og bruke koronasjekken som Folkehelseinstituttet har laga.

Du finn lenke til koronasjekken samt informasjon om testing, symptom og sjukdomsforløp i teksen under.


Vi anbefaler å lese  det Fylkesmannen i Rogaland skriv om elevar sin rett til å ha eit godt psykososialt miljø på skulen.

Alle elevar skal ha det godt på skolen


Forsand skule ønske alle våre elevar og føresette ein riktig god sommar! Det har vore eit spesielt år for oss på skulen. Skulebygninga er renovert, vi har blitt ein del av Sandnes kommune og vi har som resten av landet hatt ein lang periode med heimeundervisning. Eg vil nok ein gong takke elevar, tilsette og føresette for ein fantastisk innsats!

Vi ønsker 10. klasse lykke til med nye og spennende utfordringar, og vi gleder oss til nye elevar i 1. klasse til hausten. 

SFO er åpen tom. 30. juni og opner opp igjen 10. august. Fredag 14. august er planleggingsdag på SFO.

Skulestart for alle elevar er 17. august.

Mvh. rektor Monica Helgøy

 


Det er opprettet en kontakttelefon for barn, ungdom og foresatte som ønsker kontakt med skolehelsetjenesten. Mer info om dette er lagt ut på helsestasjonstjenester- hjemmeside. Se link: https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/helse/helsesykepleier-i-skolene/ 

 


Kontaktlærarar på Forsand skule skoleåret 2020/2021 blir:

1. Kjetil Langbakk

2. Ida Janne Sagård

3. Knut Olav Møll

4. Silje Wiik/Bergliot Lekven

5. Endre Heng

6. Elisabeth M. Espedal

7. Siri Abrahamsen

8. Susanne Van Wijnen Dagestad

9. Bjørn Høllesli

10. Peter Sve


Vi begynner å bli ferdige med renoveringa av skolen. Her er fleire veggmåleri av kunstnar RH74 som er inspirert av teikningar laga av elevane. Vi er veldig fornøgde, store og små!

Tysdag 18.juni var ungdomsskulen på besøk i Sandvedparken. Me deltok i Sandvedparkfestivalen der alle ungdomsskulane i Sandnes deltar. Me hadde ein fin dag der elevane kunne vera med på fleire ulike aktivitetar. Det var god underhaldning frå scenen der vidaregåande skular viste song og dans. Me gler oss allereie til neste år!

Elev- og foreldreundersøking er i gang!


Forsand skule vil i samband med FAU og Førebyggande teneste markere verdensdagen for psykisk helse. I år er tema «Vær raus».

Sett av 4. oktober kl 18.30 - 20.30 til åpent foredrag av Alexander Skadberg i idrettshallen.


Kommunestyret vedtok tidlegare å innføre fem dagars skuleveke for småskulen frå neste skuleår. Her er ein oversikt over koss me vil gjennomføre dette frå august 2018.

FAU er forkorting for Foreldrerådet sitt arbeidsutval. Alle føresette som har born på skulen er med i foreldrerådet. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU), og FAU verkar som eit styre for foreldrerådet. Les meir om FAU her.