Meny
Velg seksjon SFO
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Send e-post til oss
Redaktør: Ellen Stangbye Barka
Det er 17 dokumenter i arkivet.
Onsdag var SFO på tur til enden av Haukali-vatnet

Dersom det er naudsynt for nokon i familien å ta Korona-test, skal time for prøve tingast på denne adressa:www.c19.no

Vi tilrår alle som er usikker på om barnet kan gå på skulen å lese informasjon og bruke koronasjekken som Folkehelseinstituttet har laga.

Du finn lenke til koronasjekken samt informasjon om testing, symptom og sjukdomsforløp i teksen under.


"Melingbussen" har endra rute. Den skal ikkje lenger gå via Bergevik - Forsand kai - Kommunehus - Langheim. Når bussen har passert Bergekleiva, køyrer den via bedehuset og direkte til skulen.

Nye busstider for "Melingbussen":

Lerang             kl 07.35

Skjeivik            kl 07.38

Erevik              kl 07.40

Bergekleiva     kl 07.46

Bedehuset      kl 07.47

Forsand skule kl 07.50


Forsand skule ønske alle våre elevar og føresette ein riktig god sommar! Det har vore eit spesielt år for oss på skulen. Skulebygninga er renovert, vi har blitt ein del av Sandnes kommune og vi har som resten av landet hatt ein lang periode med heimeundervisning. Eg vil nok ein gong takke elevar, tilsette og føresette for ein fantastisk innsats!

Vi ønsker 10. klasse lykke til med nye og spennende utfordringar, og vi gleder oss til nye elevar i 1. klasse til hausten. 

SFO er åpen tom. 30. juni og opner opp igjen 10. august. Fredag 14. august er planleggingsdag på SFO.

Skulestart for alle elevar er 17. august.

Mvh. rektor Monica Helgøy

 


Vi gler oss til elevane i 1.-4. klasse kjem tilbake til skulen 27. april!

Administrasjonen og dei ansatte på småskulen og SFO har arbeidd etter nasjonal og kommunal veiledar for å sikre ein så god og trygg skuleoppstart som mogleg.

For informasjon om korleis vi har førebudd skulestart, sjå lenke til skulen sin plan for åpning her .

Sjå informasjon om Sandnes kommune sin informasjon om skulestart her

Har du spørsmål kring skuleåpning, ta kontakt!

Med vennleg helsing rektor Monica Helgøy

 


Foresatte vil få tilbakebetalt SFO-utgifter for antall dager SFO er stengt. Tilbakebetalingen skjer på et senere tidspunkt.

Se mer informasjon her: https://www.sandnes.kommune.no/aktuelt/tilbakebetaling-for-barnehage-og-sfo/  


Me er heldige! Feststemte barn og engasjerte vaksne! Knalllkjekke dag på SFO!

Det er nå lagt ut påmeldingsskjema for dei som har behov for SFO tilbud i juleferien. Siste frist for påmelding og innlevering er fredag 29. november.

Pappesker og sparkesyklar er omtrent like kjekt! 

Påmeldingsskjema til dei som treng SFO tilbod i sommarferien ligg no ute på SFO si side. Merk søknadsfrist 23 mai!


Kjempekjekke dag på SFO med bursdagsfeiring og påske rebus. Påskehanen overaska med påskeegg til alle:)