Meny
Velg seksjon Skulemiljøutvalet (SMU)
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Send e-post til oss
Redaktør: Monica Helgøy

Vår 2020

Møtetider:

10.02.20 Kl. 19.00-20.00

07.05.20 Kl. 19.00-20.00

SMU sine oppgåver (henta frå Utdanningsdirektoratet sin rettleiar):

Skolemiljøutvalet skal arbeide for å auke deltakinga frå elevane, foreldra, skolen og dei tilsette i arbeidet med skolemiljøet. Elevar og foreldre skal vere i fleirtal i utvalet. Utvalet skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikkje rett til å gjere bindande vedtak. Skolemiljøutvalet kan òg be skolen setje inn tiltak for å betre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskolar og vidaregåande skolar har plikt til å ha eit skolemiljøutval. Elevar og foreldre har ein rett til å bli høyrt! 


Vi er godt i gang med 2020 her på Forsand skule. Vi ser nå slutten på renovering og har fått flotte lokale til elever og ansatte.

Vi er stolte av vår elevrådsleiar Nils Skjeivik Vetrhus som har deltatt i Unicef sin komite for å velge ut kven som skulle få holde Barnas nyttårstale. Nils var i Oslo og representerte elevar frå heile vestlandet. Vi er stolte av å ha slike engasjerte elevar!

03. januar hadde Forsand skule besøk av rådmann Bodil Sivertsen og ordførar Stanley Wirak. Dei fekk sjå vår fine skole og møtte blide og høflige elevar.

Vi ønsker alle elevar og føresette eit riktig godt nytt år frå Forsand skule - der læring og trivsel går hand i hand - Trygg - Raus - Engasjert

Rektor Monica Helgøy


Tysdag 18.juni var ungdomsskulen på besøk i Sandvedparken. Me deltok i Sandvedparkfestivalen der alle ungdomsskulane i Sandnes deltar. Me hadde ein fin dag der elevane kunne vera med på fleire ulike aktivitetar. Det var god underhaldning frå scenen der vidaregåande skular viste song og dans. Me gler oss allereie til neste år!

Forsand skule vil i samband med FAU og Førebyggande teneste markere verdensdagen for psykisk helse. I år er tema «Vær raus».

Sett av 4. oktober kl 18.30 - 20.30 til åpent foredrag av Alexander Skadberg i idrettshallen.