Meny
Velg seksjon Samarbeidsutvalet (SU)
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Send e-post til oss
Redaktør: Monica Helgøy

Vår 2020

Møtetider:

10.02.20 kl. 18.00-19.00

07.05.20  kl. 18.00-19.00

Vi er godt i gang med 2020 her på Forsand skule. Vi ser nå slutten på renovering og har fått flotte lokale til elever og ansatte.

Vi er stolte av vår elevrådsleiar Nils Skjeivik Vetrhus som har deltatt i Unicef sin komite for å velge ut kven som skulle få holde Barnas nyttårstale. Nils var i Oslo og representerte elevar frå heile vestlandet. Vi er stolte av å ha slike engasjerte elevar!

03. januar hadde Forsand skule besøk av rådmann Bodil Sivertsen og ordførar Stanley Wirak. Dei fekk sjå vår fine skole og møtte blide og høflige elevar.

Vi ønsker alle elevar og føresette eit riktig godt nytt år frå Forsand skule - der læring og trivsel går hand i hand - Trygg - Raus - Engasjert

Rektor Monica Helgøy


Tysdag 18.juni var ungdomsskulen på besøk i Sandvedparken. Me deltok i Sandvedparkfestivalen der alle ungdomsskulane i Sandnes deltar. Me hadde ein fin dag der elevane kunne vera med på fleire ulike aktivitetar. Det var god underhaldning frå scenen der vidaregåande skular viste song og dans. Me gler oss allereie til neste år!

Forsand skule vil i samband med FAU og Førebyggande teneste markere verdensdagen for psykisk helse. I år er tema «Vær raus».

Sett av 4. oktober kl 18.30 - 20.30 til åpent foredrag av Alexander Skadberg i idrettshallen.


Skulen sitt samarbeidsutval (SU) vedtok på møte 30. mai ny plan for heim-skule samarbeid. Planen er eit resultat av samarbeidet mellom prosjektgruppa «Den gode skulen i Forsand» og FAU. Link til planen finn du her. Planen vi og bli laga i papirformat og delt ut til alle heimane i haust.


Alle grunnskular skal ha eit samarbeidsutval (SU). Du kan lesa meir om oppgåvene til SU på Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) sine sider. Der vil du og finna anna nyttig informasjon om t.d. samarbeidet mellom heim og skule, eleven og føresette sine rettar, mobbing og tilpassa opplæring.