Meny
Velg seksjon Samarbeidsutvalet (SU)
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Send e-post til oss
Redaktør: Kate Elisabeth Larsen

Informasjon til skular og barnehagar om mobbeombodet


I dag hadde mellomtrinnet og ungdomsskulen skulecup i fotball. Det var kjempeengasjement.......

Forsand skule ønske alle våre elevar og føresette ein riktig god sommar! Det har vore eit spesielt år for oss på skulen. Skulebygninga er renovert, vi har blitt ein del av Sandnes kommune og vi har som resten av landet hatt ein lang periode med heimeundervisning. Eg vil nok ein gong takke elevar, tilsette og føresette for ein fantastisk innsats!

Vi ønsker 10. klasse lykke til med nye og spennende utfordringar, og vi gleder oss til nye elevar i 1. klasse til hausten. 

SFO er åpen tom. 30. juni og opner opp igjen 10. august. Fredag 14. august er planleggingsdag på SFO.

Skulestart for alle elevar er 17. august.

Mvh. rektor Monica Helgøy

 


Tysdag 18.juni var ungdomsskulen på besøk i Sandvedparken. Me deltok i Sandvedparkfestivalen der alle ungdomsskulane i Sandnes deltar. Me hadde ein fin dag der elevane kunne vera med på fleire ulike aktivitetar. Det var god underhaldning frå scenen der vidaregåande skular viste song og dans. Me gler oss allereie til neste år!

Forsand skule vil i samband med FAU og Førebyggande teneste markere verdensdagen for psykisk helse. I år er tema «Vær raus».

Sett av 4. oktober kl 18.30 - 20.30 til åpent foredrag av Alexander Skadberg i idrettshallen.


Skulen sitt samarbeidsutval (SU) vedtok på møte 30. mai ny plan for heim-skule samarbeid. Planen er eit resultat av samarbeidet mellom prosjektgruppa «Den gode skulen i Forsand» og FAU. Link til planen finn du her. Planen vi og bli laga i papirformat og delt ut til alle heimane i haust.


Alle grunnskular skal ha eit samarbeidsutval (SU). Du kan lesa meir om oppgåvene til SU på Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) sine sider. Der vil du og finna anna nyttig informasjon om t.d. samarbeidet mellom heim og skule, eleven og føresette sine rettar, mobbing og tilpassa opplæring.