Meny
Velg seksjon ATO
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Send e-post til oss
Redaktør: Arvid Strand
Gå til Google Classroom
Det er 1 dokumenter i arkivet.

Dersom det er naudsynt for nokon i familien å ta Korona-test, skal time for prøve tingast på denne adressa:www.c19.no

Vi tilrår alle som er usikker på om barnet kan gå på skulen å lese informasjon og bruke koronasjekken som Folkehelseinstituttet har laga.

Du finn lenke til koronasjekken samt informasjon om testing, symptom og sjukdomsforløp i teksen under.


"Melingbussen" har endra rute. Den skal ikkje lenger gå via Bergevik - Forsand kai - Kommunehus - Langheim. Når bussen har passert Bergekleiva, køyrer den via bedehuset og direkte til skulen.

Nye busstider for "Melingbussen":

Lerang             kl 07.35

Skjeivik            kl 07.38

Erevik              kl 07.40

Bergekleiva     kl 07.46

Bedehuset      kl 07.47

Forsand skule kl 07.50


Forsand skule ønske alle våre elevar og føresette ein riktig god sommar! Det har vore eit spesielt år for oss på skulen. Skulebygninga er renovert, vi har blitt ein del av Sandnes kommune og vi har som resten av landet hatt ein lang periode med heimeundervisning. Eg vil nok ein gong takke elevar, tilsette og føresette for ein fantastisk innsats!

Vi ønsker 10. klasse lykke til med nye og spennende utfordringar, og vi gleder oss til nye elevar i 1. klasse til hausten. 

SFO er åpen tom. 30. juni og opner opp igjen 10. august. Fredag 14. august er planleggingsdag på SFO.

Skulestart for alle elevar er 17. august.

Mvh. rektor Monica Helgøy

 


Læring for livet – Livsmeistring

Om oss på ATO:

ATO er ei avdeling som driv eit alternativt opplæringstilbod til elevar med store generelle og samansette lærevanskar.  ATO er eit heildagstilbod som inneheld vanleg skule og SFO. Avdelinga har og ope i skulen sine feriar og følgjer elles den ordinære skuleruta. Personalet ved Forsand ATO har ulik fagleg bakgrunn som til saman utgjer eit spennande og tverrfagleg team. Personalgruppa består av sosionom, miljøarbeidar med vidareutdanning i sosial-pedagogikk, aktivitør, helsefagarbeidar, vernepleiar, spesialpedagog og lærar.

Mål og læringssyn for avdelinga:

Dei elevane som er knytt til avdelinga har individuelle opplæringsplanar, med utgangspunkt i sakkyndig vurdering frå pedagogisk psykologisk teneste(PPT) og enkeltvedtak ved rektor.  Læringsmåla blir tilpassa den enkelte eleven sine føresetnader og behov. 

Personalet jobbar for å oppretthalde og etablere sosial og ADL (Activities Daily Living) dugleik hos den einskilde elev. Som til dømes å kle på seg,  laga enkle måltid og dagleg hygiene.