Meny
Velg trinn FAU
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug
Telefon: 56 17 57 00 Faks: 56 17 57 01 Send e-post til oss
Redaktør: Irene Hystad Hugaas
Elektroniske søknader
Søknad vedr. SFO
Permisjonssøknad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<april 2020><<
april 2020
mtotfls
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
04050607080910

Regjeringa har bestemt å fortsetje tiltaka mot koronaviruset fram til 13.april.
Skular og barnehagar vert stengt til over påske. Tiltaket kan bli forlenga.
Sjå brev frå rektor i vedlegg til denne artikkelen, og i epost til alle foreldre. 

Sjå skriv til alle føresette i Alver i vedlegg og i epost.

 

 

Same vilkår gjeld for tilsyn på skulen:
Skulane og barnehagane skal stenge frå 12. mars klokka 18.00, men halde ope for:

• barnehagebarn og barn i 1.-4. trinn med foreldre som har samfunnskritiske oppgåver
• barn med spesielle behov


Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111

har no ope alle dagar heile døgnet. 

Mange barn/unge som lever under vanskelege forhold både heime og ute blir no ekstra utsatt fordi skular, barnehage, fritidsklubbar og andre stader barn møter vaksne blir nedlagt eller har redusert opningstid.

Vi veit også at barn og unge som frå før har mange bekymringar, kan oppleve auka behov for å bli sett og hørt når ei krise rammar. Koronautbrotet i Noreg er ei slik krise for mange barn.

- Ring, skype eller chat med andre foreldre og barn i klassen.
- Støtt og oppmuntre kvarandre! 
- Ring foreldre som kanskje ikkje er på nett.
- Prøv å hjelpe.
- Har du det vanskeleg, eller trur andre barn og familiar har det vanskeleg, kontakt alarmtelefonen.


Foreldreutvalget for Grunnskulen har publisert 5 gode råd på nettsida : (følg lenke til nettsida under)

1. Skap ro og rammer

2. Ta pauser - gå ut

3. Snakk med læraren

4. Snakk med barnet

5. Kontakt andre foreldre og naboer


Vi starter opp som vanleg etter juleferie, og ønsker alle eit godt nyttår!

For skulane er det ikkje store endringar for vanleg drift, men vi har fått nye e-postadresser. Dei gamle verkar ei stund til, men bruk ny adresse som de finn i oversikten vår på heimesida under meny - tilsette.

 

 


Rektor har fått nye meldingar om at det oppstår farlege situasjonar på skulevegen, og særleg når det er glatt føre. Vi vil igjen oppmode alle til å slutte å bruke dette området til av – og påstigning, og bruke busstoppet og skulen sin snuplass og parkeringsplass ved kjøring til og frå skulen. Då kan dette området og blindvegen vera ein trygg skuleveg barna kan gå på frå byggefeltet, slik det var tenkt. 


Det er no etablert eit kommunalt team. Her deltek prosjektleiar, Anette Hesjedal, som også leiar teamet, rådgjevar skule og barnehage, kommunepsykolog, PPT og helsesyster. 

Det er og etablert eit team på kvar skule. På Grasdal skule består teamet av plangruppa og sfo-leiar og vert leia av rektor. Teamet møtes ein gong i månaden og oftare etter behov.  

Formålet er å drøfte utfordringar i læringsmiljøet og vurdere korleis miljøet kan bli betre. Teamet drøftar einskildsaker og gir rettleiing til lærarar og andre tilsette.

Det kommunale teamet skal fungere som ei støtte for dei lokale teama på kvar skule. Føresette og elevar kan ta direkte kontakt med Anette Hesjedal, kommunal teamleiar:


Regelverket for skulemiljøet til elevane er skildra i kapittel 9A i Opplæringslova. Dei nye reglane gjeldt frå 1. august 2017. Endringa skal skjerpe elevane sine rettar og skulen sine pliktar, og gir Fylkesmannen ei heilt ny rolle.

Skulane si aktivitetsplikt er skjerpa inn, som betyr at alle tilsette på skulen har plikt til å følgje med, gripe inn, undersøkje saka, varsle og gjere tiltak.


Skulen skal gjennomføre nasjonale kartleggingsprøver i veke 11 - 14, 9.mars - 11.april 2020. Det er prøver i lesing og rekning i 1. - 3.klasse. Det er prøve i lesing 1.-3.trinn og rekning i 2.trinn som er obligatoriske. 
Kartleggingsprøvane skal brukast av skulen og lærarane til å finne dei elevane som treng ekstra hjelp i løpet av dei første skuleåra. Dei fleste elevane vil få til dei fleste oppgåvene, og mange vil oppleve prøva som lett. Prøva vil difor ikkje gi informasjon om elevar med ekstra gode ferdigheiter. 

Grasdal skule vel å gjennomføre dei frivillige prøvane også, og det er

Rekning på 1. og 3. trinn, Engelsk på 3. trinn og Digitale ferdigheiter på 4. trinn