Meny
Velg trinn Skulehelsetenesta
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug
Telefon: 56 17 57 00 Faks: 56 17 57 01 Send oss e-post
Redaktør: Irene Hystad Hugaas
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Skulehelsetenesta ved Grasdal skule

Helsesjukepleiar: Maria Kristine Skjelanger

Til stades på skulen: Tysdager: 08.15- 14.15. Torsdager: 08.15-11.45

Kontaktinfo:  maria.kristine.skjelanger@meland.kommune.no Frekhaug helsestasjon: 56171100. Jobbmob: 409 08 927

Fysioterapeut: Ingrid Ø.L. Aurdal

Til stades på skulen: Onsdagar Kontaktinfo: ingrid.aurdal@meland.kommune.no

Helsesjukepleiar og fysioterapeut har kontor i 1. etasje bak gymsalen, med eigen inngong utanfrå, eller du kan gå gjennom bygget, og finne kontoret i nærleiken av 4.klasse sitt klasserom.


Det er no etablert eit kommunalt team. Her deltek prosjektleiar, Anette Hesjedal, som også leiar teamet, rådgjevar skule og barnehage, kommunepsykolog, PPT og helsesyster. 

Det er og etablert eit team på kvar skule. På Grasdal skule består teamet av plangruppa og sfo-leiar og vert leia av rektor. Teamet møtes ein gong i månaden og oftare etter behov.  

Formålet er å drøfte utfordringar i læringsmiljøet og vurdere korleis miljøet kan bli betre. Teamet drøftar einskildsaker og gir rettleiing til lærarar og andre tilsette.

Det kommunale teamet skal fungere som ei støtte for dei lokale teama på kvar skule. Føresette og elevar kan ta direkte kontakt med Anette Hesjedal, kommunal teamleiar: