Meny
Velg trinn Elevrådet
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug
Telefon: 56 17 57 00 Faks: 56 17 57 01 Send e-post til oss
Redaktør: Irene Hystad Hugaas
Elektroniske søknader
Søknad vedr. SFO
Permisjonssøknad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111

har no ope alle dagar heile døgnet. 

Mange barn/unge som lever under vanskelege forhold både heime og ute blir no ekstra utsatt fordi skular, barnehage, fritidsklubbar og andre stader barn møter vaksne blir nedlagt eller har redusert opningstid.

Vi veit også at barn og unge som frå før har mange bekymringar, kan oppleve auka behov for å bli sett og hørt når ei krise rammar. Koronautbrotet i Noreg er ei slik krise for mange barn.

- Ring, skype eller chat med andre foreldre og barn i klassen.
- Støtt og oppmuntre kvarandre! 
- Ring foreldre som kanskje ikkje er på nett.
- Prøv å hjelpe.
- Har du det vanskeleg, eller trur andre barn og familiar har det vanskeleg, kontakt alarmtelefonen.


Vi gleder oss over ny disse på skuleplassen!

Det er no etablert eit kommunalt team. Her deltek prosjektleiar, Anette Hesjedal, som også leiar teamet, rådgjevar skule og barnehage, kommunepsykolog, PPT og helsesyster. 

Det er og etablert eit team på kvar skule. På Grasdal skule består teamet av plangruppa og sfo-leiar og vert leia av rektor. Teamet møtes ein gong i månaden og oftare etter behov.  

Formålet er å drøfte utfordringar i læringsmiljøet og vurdere korleis miljøet kan bli betre. Teamet drøftar einskildsaker og gir rettleiing til lærarar og andre tilsette.

Det kommunale teamet skal fungere som ei støtte for dei lokale teama på kvar skule. Føresette og elevar kan ta direkte kontakt med Anette Hesjedal, kommunal teamleiar: