Meny
Velg trinn Klasse 3
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug
Telefon: 56 17 57 00 Faks: 56 17 57 01 Send e-post til oss
Redaktør: Irene Hystad Hugaas
Elektroniske søknader
Søknad vedr. SFO
Permisjonssøknad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Alle dei digitale produksjonane er tilgjengelege. Følg lenke under:

Lenkjer til produksjonar for 1.- 4. trinn: En bror for mye. Linde Hagerup.

Lenkjer til produksjonar for 5.- 7. trinn: Bjørn Ingvaldsen  


Voksne for barn har gode råd og tips! Følg lenke under til nettsida.

På Grasdal skule bruker vi materiell og program utarbeida av Voksne for Barn, så dette kjenner mange elevar til (Zippy og Passport)

Elevar på Grasdal skule hadde eit kunstprosjekt i haust som illustrerer kjenslene på ein god måte.


Foreldreutvalget for Grunnskulen har publisert 5 gode råd på nettsida : (følg lenke til nettsida under)

1. Skap ro og rammer

2. Ta pauser - gå ut

3. Snakk med læraren

4. Snakk med barnet

5. Kontakt andre foreldre og naboer


No når elevane har heimeskule, får dei gjerne spørsmål om å arbeide med programmet Aski Raski.

Her er ein god video med veiledning til foreldre om korleis Aski Raski fungerer:

Følg lenke under:


Lærar på Grasdal skule har i vedlegget til denne artikkelen samla lenker til gode nettsider for læringsarbeid heime i denne perioden vi har framfor oss.

Foreldre og elevar kan bruke dette i samarbeid som del av planen de har fått frå lærarane dykkar, eller som ekstra ressursar om de har tid og anledning til det.  Lukke til!


Her finn de ei oppskrift på verkeleg gode bollar

Her finn de lenker til nettsider med gongeøvingar.

Som avslutting på ullprosjektet denne hausen dro 3.trinn, 5.trinn og 6A til Trikotasjemuseet i Salhus. 

Skulen skal gjennomføre nasjonale kartleggingsprøver i veke 11 - 14, 9.mars - 11.april 2020. Det er prøver i lesing og rekning i 1. - 3.klasse. Det er prøve i lesing 1.-3.trinn og rekning i 2.trinn som er obligatoriske. 
Kartleggingsprøvane skal brukast av skulen og lærarane til å finne dei elevane som treng ekstra hjelp i løpet av dei første skuleåra. Dei fleste elevane vil få til dei fleste oppgåvene, og mange vil oppleve prøva som lett. Prøva vil difor ikkje gi informasjon om elevar med ekstra gode ferdigheiter. 

Grasdal skule vel å gjennomføre dei frivillige prøvane også, og det er

Rekning på 1. og 3. trinn, Engelsk på 3. trinn og Digitale ferdigheiter på 4. trinn