Meny
Velg seksjon Forside
Hesnesveien 200 4885 Grimstad
Telefon: 37041844 / 90928424 Send oss e-post
Redaktør: Jarl Morten Johansen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<mai 2024><<
mai 2024
mtotfls
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
03040506070809
Innlogging nettsiden
Klikk her for å logge inn
trivsels- og ordensregler

Våre rettigheter og trivsels- og ordensregler  Jfr. Privatskolelova § 3-9 

Vi ønsker at Hesnes Montessoriskole skal være et sted der alle, både barn og voksne, skal ha det trygt og godt i pene og rene omgivelser.

Etter at FNs barnekonvensjon ble en del av norsk lovgivning i 2003, står den nå over norsk lov.

Denne konvensjonen gir barn en del grunnleggende rettigheter vi anser det viktig å være bevisst på. Samtidig er det viktig at Montessoris menneskesyn må være det bærende element. Derfor er disse punktene utgangspunktet for våre trivselsregler.  

Alle har rett til: 

trygghet, beskyttelse og omsorg respekt å bli hørt å lære å delta helse fri lek.  

For at vi sammen skal klare å gi hverandre disse rettighetene er vi nødt til å ha noen trivselsregler.

Disse reglene er: 

Vi viser respekt overfor alle og alt rundt oss (f.eks. behandle materiell pent, overholde tidspunkter, ikke slenge søppel i naturen og lignende). 

Vi er høflige mot hverandre. 

Vi lar de som arbeider få konsentrere seg uten å bli forstyrret. 

Vi lytter til den som har ordet, i fellessamling og ellers, uten å avbryte. 

Vi gjør ikke noe som plager andre eller setter noen i fare. Det er de voksne, ev. i samråd med barna, som bestemmer hva som er for voldsomt/farlig. 

Vi går rolig i gang, trapp og klasserom. 

Vi følger beskjeder og instrukser med én gang de blir gitt. 

Vi forlater skolens område bare med tillatelse fra voksne. 

Vi arbeider for fysisk aktive barn og for et sunt kosthold.  

På vår arbeidsplass ønsker vi å jobbe med et positivt fortegn.

De voksne må hele tiden jobbe med ansvarliggjøring og forebygging som mål. Hvis eleven har en adferd som gjør at de voksne må gripe inn, må eleven vite på forhånd hva slags konsekvenser som kan bli utfallet av ens væremåte.   En overordnet regel er at elever som forstyrrer eller ødelegger for andre tas bort fra situasjonen. Hvis det er negative trender på gang i et klassemiljø, må disse brytes så raskt som mulig. I dette arbeidet er det nødvendig med et godt samarbeid mellom skole og hjem.  Skolens hovedoppgave er å forberede elevene på deres fremtidige rolle som ansvarlige og selvstendige samfunnsborgere, arbeidstakere og foreldre. Tiden på skolen er en del av den helhetlige oppdragelsen av barnet.

Hovedansvaret ligger hos foreldrene.

Skal vi lykkes med vår pedagogikk, er det viktig at hovedlinjene i barnets oppdragelse har samme utgangspunkt på skolen og hjemme. Det er spesielt viktig på en skole som vår at foreldrene følger opp tankemåten i hjemmene. Derfor er det en forutsetning at foreldrene også deltar på temamøter, slik at man får en forståelse for vår tankegang. Vi håper at barnet gjennom våre trivselsregler på et tidlig tidspunkt i livet lærer at alt vi gjør i livet får konsekvenser for både oss selv, andre rundt oss og naturen. Dette kan være både positive og negative konsekvenser.  

Konsekvenser for brudd på trivsels- og ordensregler:  

Dersom elever viser orden og oppførsel som strider mot skolens trivselsregler, kan følgende reaksjonsformer benyttes: 

Tilsnakk – ev. avklaring av situasjonen/muntlig advarsel 

Episoden kan noteres, eleven vises ev. bort fra de andre 

Kontaktlærer snakker med eleven og melding til hjemmet sendes om nødvendig 

Møte mellom kontaktlærer, elev og hjemmet.

Avhengig av sakens natur deltar også rektor 

Utelukkelse fra ekskursjoner, leirskoleopphold og lignende 

Elever som alvorlig eller flere ganger bryter reglene kan vises bort fra undervisningen for enkelt-timer, eller for resten av dagen  

Uavhengig av reaksjon, skal eleven få uttale seg før reaksjon besluttes.  

Læreren tar avgjørelsen om utvisning fra timen og utetiden.

Når det gjelder resten av skoledagen, skjer dette etter avgjørelse av skolens ledelse.  

Skolens ledelse gjør vedtak om bortvisning etter å ha rådført seg med aktuelle lærere (ref. Opplæringsloven § 2-10).

Foreldrene blir varslet dersom eleven blir vist bort for resten av skoledagen.

Vedtak om bortvisning er et enkeltvedtak.

Klageinstans er Fylkesmannen i Aust-Agder. 

Forsømt arbeid grunnet uro, bråk eller lignende avbrytelser må tas igjen hjemme hvis læreren ser det som nødvendig. Imidlertid er det viktig å jobbe med ansvarliggjøring i forhold eget arbeid og respekt for alt rundt en. Elevene må også hjemme få hjelp til å forstå nødvendigheten av et regelverk som ivaretar et best mulig læringsmiljø i lys av montessorimetoden.

Dersom elever eller foresatte ikke viser lojalitet overfor skolens pedagogiske prinsipper, kan eleven miste retten til skoleplass.  

Erstatning Dersom en gjenstand som er skolens eiendom blir ødelagt, forsettlig eller uaktsomt, må dette erstattes i henhold til skadeerstatningsloven.

Skader som vurderes som uhell erstattes ikke. 

Skolen har ikke erstatningsansvar for private gjenstander som tas med på skolen.  

For at dere skal være bevisste på skolens trivselsregler, ønsker vi at dere beholder dette eksemplaret hjemme.  

Gå igjennom selve reglene og konsekvensene med barnet ditt/barna dine.

Skriv under og returner slippen til skolen innen én uke.  

Vedtatt i Skolestyret 30.11.2005