Meny
Forside
Nova 1 og 2 klasse
Nova 3 og 4 klasse
Altius
Justøyveien 540 4780 Brekkestø
Telefon: Rektor: 41506262 Send oss e-post
Helsesøster Magrethe Eide Legreid
Magrethe E Legreid
90215266
Fysioterapeut Sveinung Sivertsen
Sveinung Sivertsen
90597930
Plan for et trygt og godt skolemiljø

Plan for et trygt og godt skolemiljø 
kan du laste ned her: Plan for skolemiljø

Innhold

Formål med planen, lovverk og mål for arbeidet

Visjon og verdier for Justøy skole

Lovverk

Definisjoner

Skolemiljø

Krenkende handlinger

Mobbing

Utestenging

Fysisk vold

Psykisk vold

Rasisme

Diskriminering

Seksuell trakassering

Særlig sårbare elever

Hva gjøres for å skape og opprettholde et trygt og godt skolemiljø

Hvordan avdekke at elever ikke opplever et trygt og godt skolemiljø

Håndtering av krenkende handlinger

Dersom ansatte krenker elever

Årshjul for skolemiljøarbeidet