Meny
Velg seksjon Framside
Vedlegg
Viervegen 10 4351 KLEPPE
Telefon: 51789300 Send e-post til oss
Redaktør: Sylvia Gjersdal
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Søknad om permisjon

Me har faste reglar for fritak frå undervisninga i Klepp. Kontaktlærar kan gje fri inntil 2 dagar. Dersom fråveret vert lengre, må ein søkja skulen.

Søknad om elevpermisjon finn du på visma flyt skule foreldreportal.  

Elevar kan få permisjon frå grunnskuleopplæringa i inntil 2 veker. Skulen vurderer om det er forsvarleg å gje permisjon. De er ikkje tillate å gje permisjon for meir enn 2 veker om gongen. Foreldre/føresette må syte for at nødvendig opplæring vert gjennomført i permisjonstida.
Ta kontakt med skulen dersom du lurer på noko.

Skjema for utskriving av skulen (ferier o.l i meir enn 2 veker eller utskriving av skule/elev som sluttar på skulen) finn du som vedlegg.