Meny
Velg seksjon Framside
Viervegen 10 4351 KLEPPE
Telefon: 51789300 Send e-post til oss
Redaktør: Sylvia Gjersdal
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Inkludering, meistring og framtidsretta.
Her kan du finne informasjon som er nyttig for deg som føresett.
I menyen til høgre finn du vekeplanane og informasjon frå trinna, helsesjuepleiar, FAU, Driftsstyre, elevrådet og SFO.  All anna informasjon finn du i menyen til venstre.
Hugs å abonnere på nyheiter ved å trykke "abonner på nyheiter" i menyen til høgre.

Vi ønsker alle elevar og foreldre ein god sommar og takker for samarbeidet gjennom skuleåret. 

Velkommen tilbake til nytt skuleår torsdag 15.august 2024 kl. 08.15.

Alle elevane har full dag første skuledag,

1.-4.trinn: 08.15 - 13.40

5.-7.trinn: 08.15 - 13.45

Velkommen! 


Kleppe SFO har planleggingsdagar torsdag 1. august og onsdag 14. august. Vi held då stengd for elevar.

Hei!


I veke 26, 27, 32 og halve 33 skal vi ha åpen hall på Orre, Orstad og Bore å håpar mange ønskjer å delta på dette.
Åpen hall er eit lågterskeltilbod til barn og unge der dei kan komma å vera med på ulike aktivitetar i hallen i ferien. Dette er eit gratis tilbod, der dei sjølv er med å bestemma kva aktivitet dei ønskjer å ha og kor lenge dei ønskjer å vera der.


No er det opna opp for bestilling av skulemelk og frukt for skuleåret 2023/2024.

www.skolelyst.no

www.skolefrukt.no

7 + 6 trinn har tilbod om skulekantine. Dei som vel det tilbodet får frukt inkludert i kantinetilbodet og treng ikkje bestilla på skulefrukt.


Her finn du informasjon til foreldre om korona på fleire språk og tips til gode lærings- og leikeaktivtetar. 

Trykk på les meir for lenker.