Meny
Velg seksjon Oppslagstavle
Viervegen 10 4351 KLEPPE
Telefon: 51789300 Send e-post til oss
Redaktør: Sylvia Gjersdal
Det er 7 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Klepp og Time kommune har gått i saman om å lage ein digital portal som skal gjere det enkelt for innbyggjarane å finne fram til ulike fritidsaktivitetar i nærmiljøet – Aktiv Jæren. 

https://www.aktivjaren.no/

Her er ein introduksjonsvideo:

https://www.youtube.com/watch?v=HpY3vby-tUU  

Trykk på les meir og bruk lenkene der dersom dei over ikkje fungerer.


Velkommen til åpen trening/prøvetrening 

Sjå vedlegg.


Klepp frivilligsentral inviterer alle barn og unge til åpen hall i sommer!

Sjå vedlegg


Til foreldre og elevar i 2.-6. trinn 

Klepp skulekorps har hatt konsert på skulen for 2. og 3. trinn 3. mai 2023. Me gledde oss over stor stemning og medverknad frå elevane. Korpset har fått fleire nye rekruttar, men me har framleis ledige instrument som venter på at nye musikantar skal ta dei i bruk.

Me vil gjerne gje dykkar born eit tilbod om å spele eit instrument hos oss i Klepp skulekorps. Derfor vil me ønske elevar som er nysgjerrige på korleis det er å spele i korps til å kome på besøk til oss når me har øvingar på Klepp ungdomsskule. 

De kan og melde oss på e-post til korpset eller ta kontakt med styreleiar Arne Morten Kristiansen og gjere avtale om instrumentprøving. Instrument og det de nye rekruttane treng av utstyr får dei låne av korpset, det er ikkje naudsamt å ha dette sjølv. Musikantane har ein speletime på sitt instrument med kvalifisert instruktør og ei fellesøving på torsdag kvar veke når dei går i korpset.

Korps er ein sosial aktivitet som samler musikantar frå 8-19 år. Ddei eldre ungdommane tek seg godt av dei yngre musikantane, og me har ingen reservebenk. Det er godt for kropp og sinn å spele eit instrument, og sosialt å gjere det i lag med andre som deler gleda over musikk.

Velkomen til oss i Klepp skulekorps!

Venleg helsing
Tone Omdal
Dirigent Klepp skulekorps

E-post Klepp skulekorps: klepp-skulekorps@outlook.com
Styreleiar Arne Morten Kristiansen: Mob. 922 18 526

Øvingane våre er på Klepp ungdomsskule som vist under:

Rekruttgruppe:
Dirigent: Laurits Husø
Torsdag 16.00-17.00

Aspirantkorps:
Dirigent: Tone Omdal
Torsdag 16.00-17.00

Juniorensemble:
Dirigent: Laurits Husø
Torsdag 17.00-18.30

Hovedkorps:
Dirigent: Tone Omdal
Torsdag 17.00-19.00


Her finn du mykje informasjon om fritidsaktivitetar på Jæren!

Aktiv Jæren


Klepp kulturskule har mange tilbud til barn og ungdom. Lenke til heimesida finn du her:  Klepp kulturskule

Eller klikk på les meir


Her finn du fritidstilbod som passar for aldersgruppa på Kleppe skule. Kjenner du til andre tilbod som ikkje er registrert her, så meld frå til fau.kleppe@gmail.com